8

ข้อสอบชุดที่ 8

ข้อสอบชุดที่ 8

รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 8
booster = ผู้เพิ่ม
economics = เศรษฐศาสตร์
known = รู้
photography = การถ่ายภาพ
problem = ปัญหา
prosecute = ฟ้องคดี
prototype = ต้นแบบ
shout = ตะโกน
employee = ลูกจ้าง
employer = นายจ้าง
explanation = คำอธิบาย
important = สำคัญ
suppressing = ปราบปราม
arrive = มาถึง
burglar = ขโมย
director = ผู้อำนวยการ
garbage = ขยะ
hard = ยาก
murder = ฆาตกรรม
perform = ทำการแสดง

Leave a Reply