ข้อสอบชุดที่ 9

ข้อสอบชุดที่ 9

ข้อสอบชุดที่ 9

รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 9
performance = ประสิทธิภาพ
strange = แปลก
surfers = นักเล่น
answer = คำตอบ
assignment = งานมอบหมาย
assistant = ผู้ช่วย
design = ออกแบบ
discovered = ค้นพบ
disease = โรค
district attorney = อัยการเขต
elsewhere = ที่อื่น ๆ
essay = เรียงความ
inspiring = ที่เร้าใจ
insurance = ประกันภัย
mistake = ความผิดพลาด
mosquito = ยุง
rush = วิ่ง
suspicious = พิรุธ
activities = กิจกรรม
artificial = ของเทียม

Leave a Reply