ข้อสอบชุดที่ 10

ข้อสอบชุดที่ 10

ข้อสอบชุดที่ 10

รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 10
intelligence = สติปัญญา
intermission = เวลาพักครึ่ง
notice = แจ้งเตือน
saturate = เปียกโชก
watch = เฝ้าชม
launch = เปิด
laundry = ซักรีด
prune = ตัดแต่งกิ่ง
studied = เรียน
cover = ปก
gave = ให้
government = รัฐบาล
investigate = สอบสวน
lawn = สนามหญ้า
next day = วันถัดไป
alzheimer = อัลไซเมอร์
preposition = บุพบท คำเชื่อม
spectators = ผู้ชม
thick = หนา
finance = การเงิน

Leave a Reply