พบทุจริตครูผู้ช่วยอีกกว่า 100 ราย

31 พฤษภาคม 2556

ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายออน กาจกระโทก ผู้แทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยถึงกรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย ว่า ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ทั้ง 119 เขต เพื่อให้ดำเนินการเพิกถอนบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ส่อเค้าทุจริต 344 ราย ออกจากตำแหน่ง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ที่เข้าข่ายถูกปลดออก 48 ราย นั้น ดีเอสไอ ยังแจ้ง ก.ค.ศ.ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พบผู้ที่เข้าข่ายทุจริตสอบเพิ่มอีกกว่า 100 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติม หากมีมูลความจริงจะต้องแจ้งให้เพิกถอนการบรรจุครูดังกล่าวต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงมติเพิกถอนบรรจุครูผู้ช่วยทั้ง 48 ราย ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1-7 นั้น ในวันเดียวกันนี้ จะมีการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ นครราชสีมา 6 เขต ยกเว้นเขต 3 เพื่อพิจารณาเพิกถอนบรรจุครูผู้ช่วย 40 ราย ก่อนส่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งดำเนินการต่อไป ส่วน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ นครราชสีมา เขต 3 อ้างว่า อ.ก.ค.ศ. อยู่ไม่ครบคณะ จึงเลื่อนการพิจารณาเพิกถอนบรรจุครูอีก 8 ราย ไปเป็นวันที่ 4 มิ.ย.นี้.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32876&Key=hotnews

ม.เกษตรเจ๋งที่ 3 ของเอเชีย ติดอันดับ 33 มหา’ลัยโลก

31 พฤษภาคม 2556

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 1 ของประเทศ อันดับที่ 3 ของเอเชีย และ อันดับที่ 33 ของโลก ในรายวิชาAgriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์) ของกลุ่มสาขา Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์ชีวภาพและแพทยศาสตร์) จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชา ประจำปี พ.ศ.2556 (QS World University Ranking by Subject 2013) โดย Quacquarelli Symonds หรือQS ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านการศึกษาและให้ข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศอังกฤษ โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ติดอันดับ 1 ใน 50 อันดับแรกของโลก

สำหรับเกณฑ์การจัดอันดับแยกตามรายวิชา ประกอบด้วย ดัชนีชี้วัด4 เกณฑ์ ดังนี้ 1. Academic Reputation (ความมีชื่อเสียงในด้านวิชาการระดับนานาชาติ) ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 9 ของโลก 2. Employer Reputation (ความมีชื่อเสียงในแวดวงผู้จ้างงานในระดับนานาชาติ) ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 ของโลก 3. Citations per Paper (จำนวนครั้งของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนผลงานตีพิมพ์) และ 4. H-Index Citations (จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและการอ้างอิง)โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนนทั้งสิ้น 69.40 คะแนน ซึ่งคะแนนจากเกณฑ์ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 นี้เองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทะยานขึ้นสู่ อันดับที่ 33 ของโลก อันดับที่ 3 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศ เนื่องจากมีสถาบันอุดมศึกษาเพียงไม่กี่แห่งที่จะมีการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ดีเช่นนี้

นอกจากนี้ยังมีสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่ติดอันดับโลกได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับที่ 51-100 และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดอันดับที่ 101-150 ในรายวิชา Agriculture & Forestry ด้วย ทั้งนี้ การจัดอันดับแยกตามรายวิชามีทั้งสิ้น 30 รายวิชา ใน 5 กลุ่มสาขา ดังนี้ 1.Arts&Humanities (ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 2. Engineering &Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 3. Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์ชีวภาพและแพทยศาสตร์) 4. Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) 5. Social Sciences (สังคมศาสตร์)
นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมแรงร่วมใจสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์สู่สากลในด้านการเกษตรและป่าไม้ ซึ่งเป็นรายวิชาที่เป็นรากฐานอันสำคัญของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม สร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความกินดีอยู่ดีและความผาสุกของคนในชาติและประชาคมอาเซียนต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32875&Key=hotnews

สกอ.จัดโครงการค่ายอาเซียนเปิดโอกาสนักศึกษามีโลกทัศน์กว้างไกล

31 พฤษภาคม 2556

นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงโครงการค่ายอาเซียน ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดโครงการ “ค่ายอาเซียน” ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2556 ณ บ้านไทยรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยค่ายอาเซียนจะจัดขึ้นในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน คือ เปลี่ยนวิธีการรับรู้ เปลี่ยนสถานที่เรียนรู้ เปลี่ยนบริบทของการเรียนรู้ จากการเรียนรู้ในตำราเรียนไปสู่การเรียนรู้ จากสถานการณ์ ประสบการณ์จริง และที่สำคัญส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดย สกอ. คาดหวังว่าประสบการณ์ที่นักศึกษาจะ ได้รับหรือสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองจะเป็นทักษะและกระบวนการเรียนรู้ที่ติดตัว อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง นำไปสู่การสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกต่อไป รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า สกอ.ได้เวียนหนังสือถึงสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำเนินการส่งนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถาบันละ 1 คน เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกนักศึกษาไทย จำนวน 92 คน ที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการต่อไป โดยส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครและบทความมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 14 มิถุนายน นี้ ซึ่งคณะทำงาน จะพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการจากคุณสมบัติและบทความ และจะแจ้งตอบรับให้ทราบอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังได้ให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่ ส่งนักศึกษาต่างชาติ ทั้งนักศึกษาฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ สิงคโปร์ บรูไน ติมอร์-เลสเต เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ที่ศึกษา อยู่ในระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ ด้วย จำนวน 40 คน

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32873&Key=hotnews

เปิดคะแนนแอดมิสชั่นส์’ 56 (ม.สงขลาฯ-ม.นราธิวาสฯ-ม.นเรศวร)

31 พฤษภาคม 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ กายภาพบำบัด19323.45-17738.65 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์(เรียนที่หาดใหญ่) 19117.90-17018.05 พยาบาลศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) 17769.05-15979.65 คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ 23010.00-22778.20 คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 19864.30-18489.45 การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 20240.60-18901.95 คณะการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย 18331.40-15159.60 คณะเทคนิคการแพทย์ การเทคนิคการแพทย์19952.50-17183.25

คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ 19365.15-16207.40 วิศวกรรมเหมืองแร่ 16166.70-14718.55 วิศวกรรมวัสดุ16184.00-14315.50 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นักศึกษาพิเศษ) 17062.15-14433.60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) 15777.05-12220.35 คณะวิทยาศาสตร์ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ 17386.40-12256.05 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรศาสตร์ 16349.30-10719.25 สัตวศาสตร์16335.70-11723.35 วาริชศาสตร์ 14526.65-10123.10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 15573.20-12621.55

คณะวิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต 19980.00-16828.35 ระบบสารสนเทศ 15690.10-13154.45 บริหารธุรกิจ การเงิน19066.60-14993.60 การตลาด 16527.50-14265.25 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15503.75-13409.45 การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 18520.25-11076.35 การจัดการโลจิสติกส์19599.60-15206.25 การท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์15642.50-13179.15 รัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทย์15807.50-12442.60 รัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานศิลป์ (รูปแบบที่ 1) 19679.45-17503.45 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทย์ 18321.55-14082.05 พื้นฐานศิลป์ (รูปแบบที่ 1)23023.00-18388.30 คณะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์19011.85-15318.05 เศรษฐศาสตร์เกษตร 15641.35-13919.90

คณะศิลปศาสตร์หาดใหญ่ สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ 19735.90-17988.10 ภาษาอังกฤษ 22571.25-19521.65 ภาษาจีน 20655.95-16493.50 ชุมชนศึกษา 18535.00-16381.10 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ) (รูปแบบที่ 1) 13664.40-6852.20 (หลักสูตรนานาชาติ) (รูปแบบที่ 2) 14900.50-9344.70 วิทยาเขตปัตตานีคณะวิทยา

ศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยียาง 12995.05-11730.70 เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) 3339.40-10660.85 (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง) 10857.75-10857.75 เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 11241.00-9039.50 (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 10481.60-8660.80 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 12897.05-8432.10 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 12839.15-10371.85 เคมี – ชีววิทยา 13474.00-9291.40 ฟิสิกส์ 13371.20-9525.40 เคมีอุตสาหกรรม 12241.95-9958.90 วิทยาศาสตร์นิเทศ 11093.55-8609.15 วิศวกรรมเคมี 15282.60-9063.15 โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร 15159.60-8056.85

คณะศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเคมี 19095.60-14797.60เอกฟิสิกส์ 18206.95-15006.50 เอกชีววิทยา 17538.20-14085.05 เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 18254.10-15734.90 เอกคณิตศาสตร์ 20774.45-16746.60 เอกสุขศึกษา 15440.45-14067.45 เอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลฯ 15574.80-14150.60 (หลักสูตร4 ปี) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ เอกจิตวิทยา 16434.80-13130.35 (หลักสูตร 5 ปี) เอกการประถมศึกษา 17224.80-15653.35 เอกพลศึกษา 15745.05-12866.50 เอกศิลปศึกษา 16511.05-13559.45 (หลักสูตร 4 ปี) เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา16048.25-13142.80 (หลักสูตร 5 ปี) เอกภาษาไทย 17455.45-15627.45 เอกภาษาอังกฤษ 17873.25-16551.55

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษาและวรรณคดีไทย 15159.25-11220.25 ภาษาจีน (หลักสูตรปกติ) 13007.00-9580.70 ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 13385.75-13385.75 ภาษาญีปุ่น 17197.50-8497.95 ภาษาเกาหลี 16081.55-7647.05 ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ 16255.55-9781.55 ภาษามลายู16414.65-13467.30 มลายูศึกษา 18593.75-10145.20 ภาษาฝรั่งเศส 15289.70-7622.20 ภาษาอังกฤษ 20410.95-11230.55 ภาษาเยอรมัน 15747.55-15747.55 ประวัติศาสตร์ 12714.00-9179.65 บริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ฯ (วิทย์-คณิต/ศิลป์-คณิต) 13143.30-8494.45 เศรษฐศาสตร์ แขนงเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (วิทย์-คณิต/ศิลป์-คณิต) 12752.00-7847.30 แขนงเศรษฐกิจอาเซียน (วิทย์-คณิต/ศิลป์-คณิต) 15652.50-9462.85 การจัดการสารสนเทศ 16696.80-11020.75 พัฒนาสังคม14660.60-10676.00 ภูมิศาสตร์ (วท.บ) 12466.70-10223.25 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์-คณิต/ศิลป์-คณิต) 13931.75-8896.10

วิทยาลัยอิสลามศึกษา อิสลามศึกษา 14396.95-8999.60 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 18664.30-7467.80 ตะวันออกกลางศึกษา 9247.85-8292.50 กฎหมายอิสลาม 10488.75-6621.15 การสอนอิสลามศึกษา 19131.25-13666.65 เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 13651.35-8061.10
คณะวิทยาการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ สอบคณิตศาสตร์11568.15-6767.75 สอบฝรั่งเศส 8812.80-8812.80 สอบญี่ปุ่น12047.85-12047.85 สอบอาหรับ 12259.30-8471.65 สอบบาลี9960.15-9960.15 นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ สอบคณิตศาสตร์ 15806.95-8645.70 สอบจีน9895.75-9895.75 สอบอาหรับ 17775.80-8856.95 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ 12501.40-10049.05

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์ 12569.15-8575.50 ศิลปะประยุกต์ 12536.15-9475.05 คณะรัฐศาสตร์ การปกครอง(พื้นฐานวิทย์) 15783.20-12150.70 (พื้นฐานศิลป์) 15321.95-12151.70 สอบอาหรับ 17480.00-13296.80 การปกครองท้องถิ่น(พื้นฐานวิทย์) 12473.15-10525.35 (พื้นฐานศิลป์) 14381.80-10708.85 สอบฝรั่งเศส 11246.25-11246.25 สอบอาหรับ11014.15-10974.50 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์) 14037.35-11750.45 (พื้นฐานศิลป์) 17568.45-12634.20 สอบอาหรับ 17374.15-11817.90 นโยบายสาธารณะ (พื้นฐานวิทย์) 12303.30- 9527.25 (พื้นฐานศิลป์) 14007.10-9459.60 สอบอาหรับ 9911.05-9481.60

วิทยาเขตภูเก็ตคณะการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการการบริการ 21126.60-10175.75 การจัดการการท่องเที่ยว 22620.00-13546.40 คณะวิเทศศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) วิเทศธุรกิจ : 13200.00-9158.95 จีนศึกษารูปแบบที่ 1 18530.20-10717.45 รูปแบบที่ 2 สอบจีน 15666.20-9841.80 ไทยศึกษา 17564.35-6650.60 วิเทศธุรกิจ:เกาหลี18349.45-8943.25 เกาหลีศึกษา 20732.90-11220.60

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ12924.55-7428.55 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 12244.85-8856.35 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 12936.25-9329.50 ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 13292.05-8796.35 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม12652.50-7875.05

วิทยาเขตสุราษฎร์ฯคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 12188.30-9209.10 เทคโนโลยีอาหาร 13395.25-8468.55 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 12678.70-8678.30 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 12885.65-9180.15 เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 13195.00-9746.40 เทคโนโลยีสารสนเทศ 12693.80-8740.35 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พัฒนาธุรกิจ 13337.95-6785.30 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 12302.50-5824.75 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 13697.65-10434.35 ภาษาการสื่อสารและธุรกิจ 18827.65-12493.30 การจัดการธุรกิจการท่องที่ยว โลจิสติกส์การท่องเที่ยว15158.20-11509.10 การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ (พื้นฐานวิทย์) 12941.25-8917.30 ศิลปศาสตร์ (แบบที่ 1) 17703.15-14036.70
วิทยาเขตตรังคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 16562.50-6585.70 การบัญชี16309.45-13067.40 การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง14582.85-6993.30 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15422.75-7490.30 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 13783.35-6694.10 การตลาด 15270.50-6883.20 การจัดการการท่องเที่ยว 17732.25-10218.50 สอบญี่ปุ่น 12756.60-12756.60 สอบจีน 12130.95-10497.40 สอบบาลี 11672.70-11672.70 การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 14144.10-7258.10 ภาษาอังกฤษธุรกิจ สอบคณิตศาสตร์15774.65-11229.25 สอบฝรั่งเศส 14455.55-14027.30 สอบญี่ปุ่น 15206.55-15206.55 สอบจีน 15174.90-13215.25สอบอาหรับ 18075.80-12094.80 ศิลปะการแสดงและการจัดการ12630.00-10152.80 โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15653.20-13164.00

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์17286.80-15670.00 คณะเกษตรศาสตร์8959.55-8959.55 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ13632.80-8237.25 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 15072.75-6693.65 รัฐประศาสนศาสตร์ 13139.00-8389.55 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา กฎหมายอิสลาม 16423.10-9530.90 ภาษาอาหรับ 10289.15-10289.15 อิสลามศึกษา 10630.30-8776.75 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ทั่วไป 11372.85-9962.90

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร 14244.90-11568.55 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16237.20-11181.15 ภูมิศาสตร์ 14805.00-12108.65 วิทยาศาสตร์การประมง13968.70-11146.10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์15134.50-11424.95 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 15210.80-12635.95 เคมี 15522.00-13243.00 ชีววิทยา 17206.55-13410.55 ฟิสิกส์ 14650.70-11743.80 ฟิสิกส์ประยุกต์ 14154.35-11985.55 วิทยาการคอมพิวเตอร์14658.50-12071.50 เทคโนโลยีสารสนเทศ 13365.00-10590.50 สถิติ 14977.95-12438.55

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16300.20-12976.75 วิศวกรรมเครื่องกล16322.90-13544.90 วิศวกรรมไฟฟ้า 17155.35-14039.30 วิศวกรรมโยธา 16302.45-13577.10 วิศวกรรมอุตสาหการ16292.60-13194.65 วิศวกรรมวัสดุ 14619.25-12280.55 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 16022.00-13143.75 วิศวกรรมเคมี-16824.25-14133.80

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 17305.25-15241.15 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศป.บ.) 17042.90-14278.05 การออกแบบสื่อนวัตกรรม (ศป.บ.) 17231.25-14598.35ออกแบบทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 17399.85-14293.40 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต23121.20-22628.20 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 18741.75-17727.55 คณะเภสัชศาสตร์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต บริบาลเภสัชกรรม 20428.70-18660.45 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง18622.05-16523.00

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา 17470.25-13034.20 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 18081.05-14857.55 วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีควบโท) 19072.40-15946.65 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด 18061.90-16713.20 เทคนิคการแพทย์ 18876.35-17716.10 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก19234.45-17216.25 รังสีเทคนิค 18222.25-17119.15 หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 19956.50-16365.30 คณะสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต18790.45-15743.15 อนามัยสิ่งแวดล้อม 16372.75-15555.30 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 17485.00-14994.85 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 18151.10-15448.40 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 22570.90-15984.55

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต พม่าศึกษา 19039.75-16412.45 ภาษาจีน 16883.55-14012.85 ภาษาญี่ปุ่น 20452.95-17591.00 ภาษาไทย 19182.95-16774.65 ภาษาฝรั่งเศส 17143.40-12191.60 ภาษาอังกฤษ 22035.20-18985.40 ภาษาเกาหลี 22594.45-17932.00

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ฯ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ (รูปแบบที่ 1) 15643.90-11535.20 (รูปแบบที่ 2) 17164.15-15459.85 การสื่อสารมวลชน(รูปแบบที่ 1) 15784.65-13119.05 (รูปแบบที่ 2) 17716.30-16639.85 สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (รูปแบบที่ 1) 15907.55-12360.80 (รูปแบบที่ 2) 19306.70-15951.20 การท่องเที่ยว19298.20-16029.50 การจัดการธุรกิจ 15978.20-13787.40 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15503.05-12881.50 การเงินและการธนาคาร17696.30-14422.05 เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 18360.00-14990.90 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต16430.55-13523.20

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ฯ (หลักสูตร 5 ปี) 18592.45-16837.20 สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) 19784.45-15581.00 เคมี(หลักสูตร 5 ปี) 19566.50-15448.60 ชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี)18345.90-15917.50 คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 18437.85-16996.80 ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 19678.20-17910.05 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 22073.20-18721.10 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 19313.90-17097.30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 20628.05-17233.45 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ 19179.80-14169.75 พัฒนาสังคม 18750.05-15635.00

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32872&Key=hotnews

ร.ร.สพฐ. 65% ไม่ผ่านมาตรฐานเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ AEC

31 พฤษภาคม 2556

กรุงเทพฯ : “เสริมศักดิ์” เผยโรงเรียนสังกัด สพฐ. ร้อยละ 65 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนเกินครึ่งไม่ผ่านการประเมินผล เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC) และมาตรฐานสากลว่า จากผลการวิเคราะห์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาพบว่าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศกว่า 30,000 แห่ง ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกว่าร้อยละ 65 โดยในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 14,000 แห่ง รวมถึงผลการประเมินผล ผู้เรียนที่พบว่าเด็กนักเรียนเกิน กว่าครึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอด รับกับการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ การประชุมประกอบด้วยการกำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยการบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32871&Key=hotnews

‘พงศ์เทพ’ ตั้งแล้วกรรมการบริหารจัดการ ร.ร.เล็ก

31 พฤษภาคม 2556

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการประมวลข้อมูลแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อรายงานนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ในวันที่ 31 พ.ค. ว่า ขณะนี้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส่งข้อมูลแผนบริหารจัดการ ร.ร.ขนาดเล็กมาเกือบครบแล้ว โดยรายงานที่ได้รับ พบว่า มี ร.ร.ขนาดเล็กที่ไม่มีตัวป้อนหรือนักเรียนแล้ว 3 เขต แต่ยังไม่ทราบจำนวนโรงเรียนที่ชัดเจน สำหรับ ร.ร.ขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คน มีประมาณ 3,500 โรง แยกเป็นโรงเรียนที่ได้บริหารจัดการไปแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2556 จำนวน 2,290 โรง ผ่านการจัดการ 4 วิธี ได้แก่

1. โรงเรียนที่เรียนรวมทุกชั้น 648 โรง

2. โรงเรียนที่เรียนรวมบางช่วงชั้น 484 โรง

3. โรงเรียนที่เรียนรวมบางชั้น 781 โรง และ

4. โรงเรียนที่เรียนรวมบางวิชา 377 โรง

นอกจากนี้มีอีก 300 โรง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ เช่น บนภูเขา หรือบนเกาะ ซึ่งที่ไม่สามารถไปรวมกับใครได้ และยังมีอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมคุณภาพในที่ตั้งก่อน จากนั้นค่อยติดตามและสรุปผลต่อไป ทั้งนี้ ยืนยันว่าในรายงานที่ได้รับมานั้นยังไม่มีการเดินหน้ายุบโรงเรียนแต่อย่างใด

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ทราบว่านายพงศ์เทพ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทางเลือก ร.ร.ขนาดเล็ก และโรงเรียนของชุมชน โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีต รมช.ศธ.เป็นประธาน โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหา รวมถึงการจัดรับฟังความคิดเห็น ติดตามประเมินผล และรายงานผลต่อ รมว.ศธ. ซึ่งแผนการบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็กที่เขตพื้นที่เสนอมายัง สพฐ. ก็ต้องเสนอให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาเห็นชอบด้วยเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 30 พ.ค. สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และชมรมเครือข่ายโรงเรียนชุมชน กว่า 200 คน นำโดย นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ได้เดินทางมาเรียกร้องหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เรียกร้องให้ ศธ.ชะลอการยุบรวม ยุบเลิก ร.ร.ขนาดเล็กเพื่อเปิดทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งทวงถามนายพงศ์เทพถึงการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง ศธ.กับชมรมเครือข่ายโรงเรียนชุมชน (โรงเรียนขนาดเล็ก) แห่งประเทศไทย สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และเครือข่ายภาคเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา รร.ขนาดเล็ก

“อยากให้ชะลอการยุบรวมไปก่อนและมาสร้างความเข้าใจกับชุมชน ให้ทุกภาคส่วนมาร่วมจัดการศึกษา ไม่ใช่ใช้วิธีการยุบรวมโรงเรียน และใช้รถตู้ในการขนส่งเด็ก ซึ่งเป็นวิธีที่แย่ที่สุด และอยากให้เลขาธิการ กพฐ. ทำตามที่พูดไว้ว่า การยุบโรงเรียนจะเป็นทางเลือกสุดท้าย แต่ทุกวันนี้การยุบรวมโรงเรียนก็ยังมีการทำอยู่ตลอดเวลา พวกเราจึงมารวมตัวอีกครั้ง” นายชัชวาลกล่าว.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32870&Key=hotnews

อุดมศึกษาเดินหน้าตีจาก ศธ.

31 พฤษภาคม 2556

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการศึกษาและจัดทำโครงการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงหลักการ เหตุผลและความจำเป็นในการแยกอุดมศึกษาออกเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย โดยยืนยันว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาที่กระทรวงศึกษาธิการให้อุดมศึกษาเข้าไปรวมกับหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ เพื่อความเป็นเอกภาพทางการศึกษานั้น ในทางปฏิบัติไม่ได้ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพอย่างที่คาดหวัง แต่กลับทำให้การบริหารจัดการไม่มีความคล่องตัวหลายด้าน ขณะที่กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ยังครอบคลุมทุกหน่วยงานจนทำให้ยากต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเน้นการเตรียมความพร้อมของเด็กในเบื้องต้น แต่อุดมศึกษาต้องการความหลากหลายในการพัฒนากำลังคน ซึ่งต้องการความอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการที่มากขึ้น

“ผมจะนำผลการประชุมนี้เสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ในวันที่ 23 มิ.ย. ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นคณะกรรมการฯ จะประชุมอีก 2 ครั้งเพื่อสรุปเสนอ ทปอ. ก่อนที่จะเสนอ รมว.ศึกษาธิการ ต่อไป อย่างไรก็ตามในที่ประชุมยังมีการพิจารณาทางเลือกอื่นด้วย เช่น ถ้าไม่แยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะต้องกลับมาทบทวนบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าจะต้องทำอย่างไรให้การทำงานมีอิสระและคล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น” รศ.ดร.วันชัย กล่าว.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32869&Key=hotnews

เทคนิคพิจิตรร่วม อาชีวะ 4 จว.เหนือ เตรียมสอน’ป.ตรี’

30 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่หอประชุมปัญญาปรีชาทำ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสถาบันอาชีวภาคเหนือ ครั้งที่ 4 เพื่อหารือและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการสรรหาบุคลากรและเครื่องมือการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสถาบันอาชีวศึกษา 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมี ผู้บริหารสถาบันการการอาชีวศึกษารวม 6 สถาบัน จาก 4 จังหวัด คือ อุทัยธานี กำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะในครั้งนี้

“สำหรับสาขาวิชาที่จะเปิดสอนระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการโรงแรม และการบัญชี โดยจะให้สถาบันอาชีวศึกษาแต่ละแห่งหารือถึงสาขาวิชาที่จะเปิดสอนให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตด้านต่างๆ ในท้องถิ่น-ในจังหวัด เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถฝึกวิชาชีพจากสถานประกอบการของเอกชนได้โดยตรง ไม่ต้องเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงหรือเมืองอุตสาหกรรม สามารถเป็นแรงงานคุณภาพในตลาดแรงงานระดับภูมิภาค ประเทศ รวมถึงภูมิภาคอาเซียน สำหรับวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร มีความพร้อมทุกด้าน เช่น สถานที่ บุคลากร สื่อการสอนต่างๆ รวมทั้งสถานที่ฝึกทดสอบฝีมือแรงงาน” นายพันธุ์ศักดิ์กล่าว

–มติชน ฉบับวันที่ 31 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32860&Key=hotnews

สพฐ.จัดนิทรรศน์ศิลป์ฯ

30 พฤษภาคม 2556

นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เปิดเผยว่า สพฐ.ได้จัด “นิทรรศน์ศิลป์ ศิลปินน้อย สพฐ.” (OBEC Arts Education Exhibition 2013) ภายใต้แนวคิด ร้อยจินตนาการ ล้านความหมาย ภายในห้องนิทรรศการ ชั้น 4 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนสังกัด สพฐ. ในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตัวผู้เรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาระการเรียนรู้ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่สำคัญศิลปะยังเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการแสดงออกทางความคิด รู้จักถ่ายทอดเรื่องราว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นางพจมานกล่าวต่อว่า สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้รวบรวมผลงานนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มทัศนศิลป์มาจัดนิทรรศ ศิลป์ฯ แบ่งเป็น 4 ห้อง ประกอบด้วย ห้องที่ 1 ร้อยเรียง คุณพ่อหลวง ไพศาล ห้องที่ 2 จินตนาการ จากใจ ไทยวิถี ห้องที่ 3 ล้านสำเนียง อาเซียน หนึ่งปฐพี และห้องที่ 4 ความหมาย แห่งสุนทรีย์ เมธีศิลป์วัยเยาว์ จำแนกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ การนำผลงานชนะเลิศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์ สาระทัศนศิลป์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 กว่า 300 ผลงาน มาจัดแสดงในรูปแบบร้อยเรื่องนิทรรศน์ด้วย

–ข่าวสด ฉบับวันที่ 31 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32859&Key=hotnews

อาชีวะดึงครูภูฏานฝึกเด็กไทยพูดอังกฤษปร๋อ

30 พฤษภาคม 2556

โพสต์ทูเดย์อาชีวะเดินหน้าแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภูฏาน ดึงครูสอนภาษาอังกฤษเด็กไทย

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเดินทางไปราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย. เพื่อลงนามและเจรจาขยายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนและพัฒนาครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษาและครูของอาชีวศึกษา

ภูฏานได้ส่งครูอาสาสมัครมาสอนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยตั้งแต่ปี 2555 เพื่อแลกกับการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้ครูภูฏานในสาขาศิลปะประดิษฐ์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว และสปา เนื่องจากภูฏานมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ แต่งานฝีมือส่วนใหญ่ยังขาดทักษะด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือในการผลิต

นายรังสันต์ เทพมนตรี ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ สอศ. กล่าวว่า จากการสำรวจปริมาณความต้องการครูสอนภาษาอังกฤษในสถาบันอาชีวศึกษา พบว่ามีความต้องการครูสอนภาษาทั้งหมด 30 แห่ง จำนวน 30 คน ซึ่ง สอศ.ได้ขอความร่วมมือให้ภูฏานส่งอาสาสมัครมาสอนภาษาอังกฤษในไทย และคาดว่า น่าจะได้อาสาสมัครครบตามจำนวนที่ขอไป
โครงการนี้เป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง สอศ.กับทางภูฏานเป็นปีที่2 โดยปีแรก ภูฏานส่งอาสาสมัครครู 19 คนมาสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 17 แห่ง เป็นระยะเวลา 1 ปีโดยฝ่ายไทยต้องจ่ายเงินเดือนแก่ครูอาสาเดือนละ 1.8 หมื่นบาทพร้อมจัดหาที่พักและเครื่องอำนวยความสะดวกให้ตามความเหมาะสม และสถานศึกษาจะรับผิดชอบค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันสุขภาพและค่าจัดทำใบอนุญาตทำงานให้

นอกจากภูฏานแล้ว สอศ. ยังไม่มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนอาสาสมัครครูสอนภาษาอังกฤษกับประเทศอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยในส่วนของครูสอนภาษาชาวฟิลิปปินส์ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นสถาบันศึกษาเอกชนเป็นผู้จัดจ้าง

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ รมว.ศึกษาธิการได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกันแล้ว

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32858&Key=hotnews