จี้ตอบโจทย์ใหญ่ปฏิรูปหลักสูตร สสค.ถอดโมเดลเน้นทักษะสู่อาชีพ-อุ้มเด็กจน

30 พฤษภาคม 2556

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เสวนาวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อการพัฒนาทักษะอาชีพและโลกของงาน ถอดบทเรียนการปฏิรูปหลักสูตรและโลกของงานจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ 2 กรณี โดย น.ส.เกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการโปรแกรมนวัตกรรมการศึกษา สถาบันคีนันแห่งเอเชีย กล่าวว่า Career Technical Education (CTE) เป็นรูปแบบการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาจัดมากว่า 40 ปี เป็นต้นแบบของการสร้างความร่วมมือจากหลายภาคส่วนต่อการพัฒนาการศึกษา ร่วมวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา การสอนและปรับวิธีการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้สอดคล้องกับโลกแห่งการทำงาน พบว่าอัตราการออกกลางคันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง และมีอัตราเรียนจบสูงขึ้น ร้อยละ 90 ได้รับเงินเดือนสูงกว่านักเรียนที่จบแบบปกติถึง ร้อยละ 11

น.ส.ไหล ปี้ จี (Jill Lai) นักวิชาการการศึกษาอาวุโส สำนักเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลไต้หวันลงทุนด้านการศึกษาอย่างจริงจัง มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆ แก่ผู้เรียน ส่วนกรณีเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน ไต้หวันยังมีหลักสูตรเฉพาะที่เรียกว่า TVE High School Cooperative Work Experience Education เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนวิชาชีพฟรี พร้อมทั้งทำงานไปด้วยอย่างละครึ่ง หารายได้จุนเจือครอบครัว

ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร รองประธานคณะกรรมการ สสค. กล่าวว่า อยากเน้น 3 เรื่องใหญ่ที่เป็นปัญหาของไทย คือ 1.การศึกษาของไทยนำไปสู่การมีวุฒิ แต่ไม่นำไปสู่การมีงานทำ จึงต้องเปลี่ยนแนวคิดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาต้องนำสู่การเรียนรู้ 2.ปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรลดลง เรามีวัยทำงาน 35-40 ล้านคน จึงต้องสนับสนุนให้การพัฒนา การฝึกอบรม 3.รัฐบาลต้องเปลี่ยนบทบาท เป็นผู้ให้งบประมาณ แล้วให้โอกาสท้องถิ่น จังหวัด ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้จัดการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรใหม่ ต้องเน้นสร้าง “ทักษะ”

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32856&Key=hotnews

เบรกเลื่อนเปิดเทอมอาเซียน

30 พฤษภาคม 2556

ASTV ผู้จัดการรายวัน -เบรกเลื่อนเปิดเทอมอาเซียน สพฐ. เหตุห่างจากอุดมศึกษาถึง 2 เดือน เสนอทบทวนใหม่ให้เชื่อมโยงกับอุดมศึกษาที่เลื่อนเปิดกลาง ส.ค.ขณะที่ สพฐ.กำหนดไว้ 10 มิ.ย.

นายธเนศวร์ เจริญเมือง ที่ปรึกษา รมว.ศธ.เปิดเผยภายหลังการประชุมเรื่องการปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติว่าตั้งแต่ ปีการศึกษา2557 เป็นต้นไปมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. 24 แห่งจะเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปเป็นกลางเดือนส.ค.-ก.ย.เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศสากลทั่วโลกเพื่อสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านมา สพฐ.ได้มีการหารือในเรื่องดังกล่าวและที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้มติกำหนดให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสังกัดสพฐ.จะเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปเป็นวันที่ 10 มิ.ย.จากเดิมที่เปิดเรียนในช่วงกลางเดือนพ.ค. เท่ากับว่าช่วงเวลาการเปิดภาคเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษาห่างกันถึง 2 เดือน เพราะฉะนั้นที่ประชุมจึงอยากให้ สพฐ.ไปทบทวนดูว่าควรจะขยับกำหนดการเปิดเทอมใหม่หรือไม่ โดยไปดูรายละเอียดการเปิด-ปิดภาคเรียนของโรงเรียนระดับการศึกษาพื้นฐานทั้งประเทศกลุ่มอาเซียนและอื่นๆอีกครั้ง

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32855&Key=hotnews

สอบทุจริตครูผู้ช่วยเจาะลึก พบมีมูลสอบวินัย

30 พฤษภาคม 2556

กก.สอบข้อเท็จจริงทุจริตสอบครูผู้ช่วยเล็งสอบประเด็นทุจริตแบบเจาะลึก ประธาน กก.ชี้หลักฐานสาวถึงใครตั้งกรรมการสอบวินัยได้

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษหรือเหตุจำเป็น ว 12 ว่า หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ในความผิดฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้ราชการเกิดความเสียหายแล้วนั้น คณะกรรมการฯ กำลังสอบสวนข้าราชการที่เหลืออีก 3 ราย ได้แก่ นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายสุเทพ ชิตยวงศ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. อดีตผู้ช่วยเลขานุการ กพฐ. และนายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. อดีต ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (กพร.)

โดยจะมีการเรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำเพิ่มอีกหลายราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคมนี้จะเรียกพยานปากสำคัญที่รู้เรื่องราวทั้งหมดมาสอบปากคำ จากนั้นวันที่ 3 มิถุนายน 2 ราย 5 มิถุนายน 2 ราย และ 11 มิถุนายน 1 ราย เมื่อสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพิจารณาดูว่าจะต้องเรียกผู้บริหารทั้ง 3 คนมาสอบปากคำอีกหรือไม่ ถ้าพยานต่าง ๆ ให้ปากคำไว้อย่างชัดเจนครอบคลุมทุกเรื่อง อาจจะไม่จำเป็นต้องเรียกเจ้าตัวมาสอบปากคำเพิ่มอีก สามารถสรุปการสอบสวนได้เลยโดยดูจากบันทึกการสอบปากคำพยานทั้งหมด และนำคำสั่งที่เลขาธิการ กพฐ.มอบหมายความรับผิดชอบในการจัดสอบครูผู้ช่วย และคำสั่งในทางปกครองมาพิจารณาว่า ทั้ง 3 คนเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

นางพนิตา กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การสอบสวนข้อเท็จจริงนั้น นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งให้มุ่งประเด็นการสอบสวนไปที่เรื่องทุจริตควบคู่กันด้วย เพราะฉะนั้น คณะกรรมการชุดนี้จึงมีหน้าที่อีกอย่างคือสอบสวนหาว่า ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบครูผู้ช่วย โดยการสอบสวนประเด็นทุจริตนี้จะขอข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ มาพิจารณาร่วมกับการจะสอบสวนอย่างลงลึกจของกรรมการเอง ทั้งสอบปากคำพยานแวดล้อม การสอบโรงพิมพ์ด้วย

“หากผลการสอบสวนชี้มูลว่ามีใครร่วมทุจริตบ้างคณะกรรมการฯ จะสรุปผลเสนอ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงบุคคลเหล่านั้น ซึ่งกรรมการฯมีอำนาจเสนอตั้งกรรมการสอบวินัยบุคคลอื่น ๆ ด้วย ไม่จำเป็นต้องจำกัดวงเฉพาะข้าราชการที่ถูกสอบในประเด็นละเลยการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 4 ราย ส่วน 4 รายนี้รวมถึงนายชินภัทร นั้น ถ้าผลการสอบสวนชี้มูลว่า ร่วมทุจริตด้วย ก็จะถูกตั้งกรรมการสอบวินัยพร้อมกัน 2 คดี ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะเร่งสอบสวน เพื่อสรุปผลการสอบสวนในประเด็นละเลยการปฏิบัติหน้าให้ได้ภายในต้นเดือนมิ.ย. 2556 นี้ ส่วนประเด็นทุจริตนั้น มั่นใจว่า สามารถสรุปการสอบได้ภายในเดือนมิ.ย.เช่นกัน”

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32854&Key=hotnews

DSI ชง’ เอกสารลับ’ ส่งศธ. ฟันแก๊งโกงสอบครูผู้ช่วย

30 พฤษภาคม 2556

ไทยโพสต์ * เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงผลการดำเนินคดีกรณีทุจริต การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรร จุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ล่า สุดวันนี้ตนได้เซ็นเอกสารสำคัญส่งไปให้กระทรวงศึกษาธิการแล้ว ส่วนรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นเรื่องลับ โดยวันที่ 3-7 มิ.ย.นี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกผู้ที่สอบได้ในเขตพื้นที่ จ.นคร ราชสีมา จำนวน 48 ราย มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

จากนั้นนายประจักษ์ คง แหลม หัวหน้าส่วนโยธา องค์การ บริหารส่วนตำบล (อบต.) หัวตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในคดีทุจริตสอบครูผู้ช่วย มีนายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้อง กันและปราบปรามการทุจริต ดีเอสไอ ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหา โดยนายธานินทร์กล่าวว่า พนัก งานสอบสวนมีหลักฐานยืนยันว่า นายประจักษ์มีพฤติกรรมเป็น คนกลางในการติดต่อผู้สมัครสอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบ โดยจะนำเฉลยข้อสอบมาให้กับผู้สมัครและเรียกรับเงิน ซึ่งก็มีพยานที่เป็นผู้เข้าสอบยืนยัน

วันเดียวกัน นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุด กรณีทุจริตสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ว12 ที่ผ่านมา กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า ผู้ที่ต้องถูกสอบสวนเพิ่มเติมทั้ง 3 คน คือ นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ สพฐ., นายไกร เกษทัน ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. อดีต ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. อดีตผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ.จะเอาไว้ที่หลัง แต่คณะกรรม การฯ จะสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่ทำ งานก่อน เพื่อให้เห็นเส้นทางการทำงานที่ชัดเจน.

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32853&Key=hotnews

 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ….

29 พฤษภาคม 2556

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กำหนดให้สถาบันเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน

2. กำหนดให้สถาบันแบ่งส่วนราชการออกเป็น สำนักงานสถาบันวิทยาลัย ส่วนราชการอื่น ๆ และให้การจัดตั้ง การรวม การโอนหรือการยุบเลิกวิทยาลัย หรือส่วนราชการอื่นจัดทำเป็นกฎกระทรวง เว้นแต่การแบ่งส่วนราชการภายในให้ทำเป็นประกาศสถาบัน

3. กำหนดให้สถาบันมีรายได้นอกจากเงินที่กำหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบันเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่สถาบันได้รับเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของสถาบัน เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้ เป็นต้น และให้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

4. กำหนดให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วยนายกสภาสถาบัน กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและภาคเอกชนเป็นไปตามที่กำหนด และให้สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด

5. กำหนดให้มีสภาวิชาการ สภาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด และให้จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง ตลอดจนการประชุมเป็นไปตามที่กำหนด

6. กำหนดให้มีผู้อำนวยการสถาบันเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน และให้ผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด

7. กำหนดให้วิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการในสถาบันมีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา และฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ และให้วิทยาลัยบริหารและจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนการระดมทรัพยากรและการสนับสนุน

8. กำหนดห้ามมิให้วิทยาลัยปฏิเสธการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือยุติหรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาว่านักศึกษาผู้ใดเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาสถาบันกำหนด

9. กำหนดให้มีผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด

10. กำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณฯ การโอนบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ การดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการต่าง ๆ การได้รับอนุปริญญาและประกาศนียบัตร ตลอดจนกฎกระทรวง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

–ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2556–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32850&Key=hotnews

เผยยอดนักศึกษาพิเศษพุ่งกว่าเท่าตัว เรียนร่วมห้องเด็กปกติ ม.ราชมงคล กรุงเทพ

29 พฤษภาคม 2556

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดเผยถึงการรับ นศ.กลุ่มพิเศษ ให้เข้าเรียนร่วมกับ นศ.ปกติ ว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับนักศึกษากลุ่มพิเศษ ที่มีความบกพร่องทางเสียงและการรับฟัง หรือ “หูหนวกเป็นใบ” เข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติของมหาวิทยาลัยฯ ในปีนี้จำนวน13 คน โดยส่วนใหญ่จะเรียนใน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยทาง มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดมาแล้วหลายปี ที่ผ่านๆ มาจะมีเข้ามาเรียนปีละ 1-2 คน ในปีที่แล้วมีนักศึกษากลุ่มพิเศษเข้าสอบผ่านเข้ามาเรียน 6 คน แต่ในปีนี้มีนักศึกษาพิเศษกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่าหนึ่งเท่าตัว และนับตั้งแต่ที่เปิดรับกลุ่มเด็กพิเศษดังกล่าวมหาวิทยาลัยก็ได้รับมือโดยการเริ่มส่ง คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องไปเรียนภาษามือ เพื่อให้คณาจารย์สามารถสื่อสารและถ่ายทอด ทักษะความความรู้ให้กับนักศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมแรกของนักศึกษาใหม่ทุกคนรวมทั้งกลุ่มนักศึกษาพิเศษที่ต้องทำร่วมกันคือ กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศแนวใหม่ ที่เพิ่งจัดผ่านไปในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานั้น พบว่านักศึกษากลุ่มพิเศษสามารถผูกมิตรและทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาปกติได้เป็นอย่างดี

“ในการดูแลนักศึกษากลุ่มพิเศษนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะปฏิบัติเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทั่วไป ทั้งเรื่องการเรียนการสอนที่ต้องเรียนห้องเดียวกัน ใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเหมือนๆกัน และนักศึกษาพิเศษยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติ เพราะไม่ต้องการให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างนักศึกษาและที่สำคัญไม่ต้องการให้นักศึกษาพิเศษรู้สึกว่า ตัวเองแตกต่างจากคนปกติทั่วไป เพื่อปูทางไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมเมื่อนักศึกษากลุ่มนี้เติบโตและก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน” ดร.สาธิต กล่าว

ที่มา: http://www.naewna.com

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32849&Key=hotnews

 

ศธ.พัฒนาวิทยาลัยชุมชน

29 พฤษภาคม 2556

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศธ. กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนมอบนโยบายของ ศธ. ในการประชุมสัมมนาทิศทางการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน (วชช.) และนโยบายการขับเคลื่อนร่างพ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. …. และรับฟังข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตนมอบนโยบายแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับวชช.ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ 20 แห่ง มีภารกิจที่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาอาชีพให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ทั้ง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา มีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ครบ เห็นว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาเป็นตัวพัฒนาจังหวัดแดนภาคใต้

รมช.ศธ.กล่าวต่อว่า ในทศวรรษที่สองของการก่อตั้งวชช. คือ ปี 2555-2564 อยากให้ช่วยกันพิจารณาขอให้พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน 10 ปี ข้างหน้า เพิ่มเป็น 3 สาย คือ 1.โครงสร้างของการจัดการศึกษาที่เน้นการบริหารงานเชิงพื้นที่ ซึ่งวชช. 20 แห่ง มีส่วนพัฒนาอาชีพประชาชน 2.หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ต่อยอดความสามารถผู้จบการศึกษา 3.หลักสูตรฐานศักยภาพของชุมชน สำหรับทิศทางการดำเนินงานในทศวรรษที่สอง วชช.ต้องพิจารณาว่า หากต้องปรับวิธีการแนวตามศักยภาพแต่ละชุมชนก็ทำได้ แต่ต้องไม่ทิ้งปรัชญาวชช.คือ สอนโดยชุมชน โดยคนในชุมชน ใช้โจทย์ชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน

–ข่าวสด ฉบับวันที่ 30 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32848&Key=hotnews

ภูเก็ตพบปัญหาการเดินทางไม่ยุบ 2 โรงเรียนขนาดเล็ก หวั่นสร้างภาระให้ผู้ปกครองต้องคำนึงถึงผลได้-เสียก่อน

29 พฤษภาคม 2556

นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงกรณีที่ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายว่าจะมีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 60 คนลงมา และให้เด็กนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ทั่วประเทศไทย ว่า สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มี 4 โรงเรียนที่เข้านโยบายดังกล่าว ประกอบด้วย โรงเรียนเกาะนาคา มีนักเรียน 15 คน โรงเรียนเกาะโหลน มีนักเรียน 12 คน ซึ่งโรงเรียนทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่บนเกาะ ตรงส่วนนี้เราไม่มีนโยบายที่จะยุบ เนื่องจากจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางของนักเรียนที่จะมาเรียนบนฝั่ง

ส่วนโรงเรียนอีก 2 แห่ง คือโรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ มีนักเรียน จำนวน 49 คน กับโรงเรียนบ้านในทอน มีนักเรียนจำนวน 17 คน เราจะต้องถามความเห็นกับทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ว่าระหว่างยุบกับไม่ยุบสถานศึกษาทั้ง 2 แห่งดังกล่าว อย่างไหนดีกว่ากัน ซึ่งเราก็ต้องกลับมาคุยถึงผลดีผลเสียอีกครั้ง โดยเราจะยึดผลประโยชน์ของเด็กกับผู้ปกครองเป็นหลัก

“บางโรงเรียนก็ไม่คุ้มค่าในการจัดการศึกษา เด็กสามารถที่จะไปเรียนโรงเรียนอื่นได้ อย่างโรงเรียนโคกวัดใหม่ ถ้าชุมชนบอกว่าให้ยุบได้ เราก็มีรถตู้บริการในการรับส่งเด็กก็จะไม่เดือดร้อน แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าพูดถึงศักยภาพของโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตแล้วยังดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นปัญหา ประกอบกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ก็ได้ว่าจ้างครูกว่า 200 คนส่งไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ทำให้เรามีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน” นายชลำ กล่าว.

–เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32847&Key=hotnews

เปิดคะแนนสูง-ต่ำ แอดมิสชั่นส์’56 (2 : ม.ธรรมศาสตร์-ม.มหิดล-ม.ขอนแก่น)

29 พฤษภาคม 2556

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์พื้นฐานวิทย์ 22118.80-18224.30 พื้นฐานศิลป์รูปแบบที่ 2 สอบฝรั่งเศส 22196.90-18665.00 สอบเยอรมัน 22683.10-18842.50 สอบญี่ปุ่น 23394.15-18201.70 สอบจีน 21483.00-18028.45 คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานวิทย์ 19050.00-14770.15 พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 2 สอบฝรั่งเศส 18636.55-15932.25 สอบเยอรมัน 18361.80-14428.00 สอบญี่ปุ่น 17716.25-14245.20 สอบจีน 17952.95-16049.65

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปีสาขาวิชาการบัญชี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 23765.00-20348.45 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 21262.35-19300.00 หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 22628.75-20673.75 ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (บูรณาการ)และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 21644.85-19829.20
คณะรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง พื้นฐานวิทย์ 19871.95-17548.75 การเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 2 สอบฝรั่งเศส20732.00-17810.70 สอบเยอรมัน 18459.45-18197.50 สอบญี่ปุ่น20527.25-18040.70สอบจีน 19146.75-17533.20 การระหว่างประเทศพื้นฐานวิทย์ 21369.10-18597.35 การระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลป์รูปแบบที่ 2 สอบฝรั่งเศส 22025.70-18700.20 สอบเยอรมัน 22220.25-18575.60สอบญี่ปุ่น21111.10-18634.10 สอบจีน 22632.90-19239.30สอบอาหรับ 19600.20-19600.20 บริหารรัฐกิจ พื้นฐานวิทย์21774.45-16534.45 บริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 2 สอบฝรั่งเศส 20363.50-17231.80 สอบเยอรมัน 19291.95-16991.25 สอบญี่ปุ่น 20860.45-16541.30 สอบจีน 19823.20-17107.50 คณะเศรษฐศาสตร์ 21119.20-19067.75 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์พื้นฐานศิลป์ (1) 22715.80-20703.70 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มธ. ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลป์ (1) 20451.95-16136.45

คณะศิลปศาสตร์จิตวิทยา, ประวัติศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ฯ พื้นฐานวิทย์ 21571.95-18756.25 จิตวิทยา,ประวัติศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลป์ (2) สอบฝรั่งเศส22463.50-18841.25 สอบเยอรมัน 21376.80-18892.50 สอบญี่ปุ่น22972.25-18739.30สอบจีน22957.95-18806.45สอบบาลี 22330.05-18961.25 ภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 1 26314.90-23225.70 ภูมิศาสตร์ พื้นฐานวิทย์ 18219.80-11685.25 จิตวิทยา พื้นฐานวิทย์19902.45-16886.05 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทย์ 17369.80-14104.65 บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 2 สอบฝรั่งเศส 20480.25-13995.90 สอบเยอรมัน 17700.20-17700.20 สอบญี่ปุ่น 18249.45-16406.10 สอบจีน19350.70-13618.15 สอบบาลี 19312.40- 19312.40

ประวัติศาสตร์ พื้นฐานวิทย์ 19119.55-17411.35 ประวัติศาสตร์พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 2 สอบฝรั่งเศส 19711.95-15958.50 สอบเยอรมัน 18656.95-16217.95 สอบญี่ปุ่น 18575.20-17504.65 สอบจีน18429.80-16003.45 สอบบาลี 19108.65-16407.00 ปรัชญา พื้นฐานวิทย์ 19028.25-17325.70 ปรัชญา พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 2 สอบฝรั่งเศส 18921.60-16597.90 สอบเยอรมัน 16227.10-16227.10 สอบญี่ปุ่น 17479.80-16291.50 สอบจีน 19624.30-16564.45 สอบบาลี18176.15-16279.80

ภาษาไทย พื้นฐานวิทย์ 18047.75-17573.15 ภาษาไทย พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 2 สอบฝรั่งเศส 19310.15-17373.75 สอบเยอรมัน21404.45-18003.10สอบญี่ปุ่น20659.00-17708.70 สอบจีน19298.55-17578.75 สอบบาลี 20327.50-17517.30 รัสเชีย พื้นฐานวิทย์ 19530.70-19530.70 รัสเชีย พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 2 สอบฝรั่งเศส 20661.65-18675.00 สอบเยอรมัน 20802.15-18380.20 สอบญี่ปุ่น 21154.60-20293.30 สอบจีน 21726.25-18412.10 สอบบาลี 24087.90-19293.10 ญี่ปุ่น พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 2 สอบญี่ปุ่น23741.95-20590.45 เยอรมัน พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 2 สอบเยอรมัน20769.80-17256.90 ฝรั่งเศส พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 2 สอบฝรั่งเศส23229.65-17920.85

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 1 24899.00-23085.35 พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 2 สอบฝรั่งเศส 20824.00-18725.00 สอบเยอรมัน 21112.65-18833.20 สอบญี่ปุ่น 21922.55-18745.80 สอบจีน 20426.10-18912.65 สอบบาลี 22201.40-18725.60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม16855.70-14808.75 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 15272.75-13766.40 เทคโนโลยีการเกษตร 16013.20-13653.10 วิทยาการคอมพิวเตอร์18831.95-14891.25 คณิตศาสตร์ 17011.75-15070.60 สถิติ 18812.50-15240.40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17194.00-15482.50 เคมี 17861.75-15562.45 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 16642.95-14623.10 ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 15657.50-13858.70 เทคโนโลยีชีวภาพ 16575.65-14977.35 ฟิสิกส์ 16903.45-14799.60 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ16839.85-13961.25 วัสดุศาสตร์ 16598.75-14249.05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 15069.15-14128.75

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า18498.60-16682.05 วิศวกรรมอุตสาหการ 18889.45-16408.10 วิศวกรรมโยธา 19294.65-15984.75 วิศวกรรมเคมี 19990.15-17325.00 วิศวกรรมเครื่องกล18758.65-16192.50 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21045.55-17517.50 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)18477.35-15124.95 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) 19562.45-14062.50 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 21861.30-19092.50

คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 20718.25-18572.40 กายภาพบำบัด 18938.05-18179.90 วิทยาศาสตร์การกีฬา 17249.60-16217.50 คณะทันตแพทยศาสตร์ 23753.15-23043.80 คณะพยาบาลศาสตร์ 19646.60-18314.45 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19101.40-16906.65 คณะเภสัชศาสตร์ 19950.70-19215.00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (รูปแบบที่ 1) 18887.15-18731.90 (รูปแบบที่ 2) 20521.85-18077.60 ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง 16398.55-12174.55 ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง 18035.60-11577.00

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สถาปัตยกรรม (วท.บ.)พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 1 22650.65-20739.85 สถาปัตยกรรมภายในพื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 1 24082.95-21618.20 การผังเมือง พื้นฐานศิลป์รูปแบบที่ 1 22880.70-19837.50 ภูมิสถาปัตยกรรม พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่1 22078.65-20198.75 สถาปัตยกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 1 22918.45-20311.70

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) นานาชาติ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 18945.35-13724.10 วิศวกรรมโยธา 18607.60-14375.00 วิศวกรรมเคมีฯ 19126.25-14166.35 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16169.45-12802.25 เทคโนโลยีสารสนเทศ 17515.70-15990.25 เทคโนโลยีการจัดการฯ (รูปแบบที่ 1) 17296.10-13303.50 (รูปแบบที่ 2) 18950.00-14789.20
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง สหวิทยาการสังคมศาสตร์พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 119171.25-15537.45 วิทยาลัยสหวิทยาการมธ.ศูนย์ท่าพระจันทร์ปรัชญา การเมืองฯ ภาคพิเศษ พื้นฐานวิทย์ 19008.75-17518.65 พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 2 สอบฝรั่งเศส 19270.00-17421.25 สอบเยอรมัน 18571.20-17524.35 สอบญี่ปุ่น 18935.70-17589.10 สอบจีน19073.95-17335.30 สอบอาหรับ 18365.25-17420.75 และสอบบาลี21352.65-17393.45
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกายอุปกรณ์ศาสตร์ 19240.95-18360.25 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 21661.25-18420.00 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 20849.30-15961.95 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีความผิดปกติของการสื่อความหมาย 21381.55-18401.95 พยาบาลศาสตร์ 20910.25-18558.60 คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์ 22835.65-19626.35 คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์24742.85-23460.25 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)16715.80-11675.75

คณะวิทยาศาสตร์(พญาไท) 20889.30-16408.05 วิทยาเขตกาญจนบุรี ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 16815.55-10113.75 เทคโนโลยีการอาหาร15874.40-14550.80 ธรณีศาสตร์ 17830.70-15849.50 วิทยาศาสตร์การเกษตร 14719.20-12039.50 การจัดการ 19063.55-15036.95 คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 20699.95-19091.95 รังสีเทคนิค20371.70-19001.35 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์) 20271.10-17107.75 วิทยาศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 19841.40-17425.25 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์22240.45-18642.10
คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 19226.10-18030.35 วิศวกรรมเคมี 20329.10-18507.95 วิศวกรรมเครื่องกล 19466.30-15370.35 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 22259.40-19808.65 วิศวกรรมไฟฟ้า+ไฟฟ้าสื่อสาร19057.95-16296.05 วิศวกรรมโยธา 19514.70-15185.70 วิศวกรรมอุตสาหการ 20114.55-16110.70 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 17161.95-15358.55 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 21558.65-19339.45 คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัด 22403.25-20023.75 กิจกรรมบำบัด18847.30-17280.35 คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 24366.25-22037.65 ภาษาไทย23038.00-20017.75
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา(วท.บ.)17575.00-15166.65 การออกกำลังกายและการกีฬา (ศศ.บ.)19868.35-14897.55 วิทยาลัยศาสนศึกษา ศาสนศึกษา 20182.90-18430.80 วิทยาเขตอำนาจเจริญ สาธารณสุขศาสตร์ 16611.90-16198.15 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์ (เวชระเบียน) 18594.30-16753.75
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
คณะเทคนิคการแพทย์เทคนิคการแพทย์ 19508.75-18220.70 กายภาพบำบัด 18737.50-17696.45 คณะพยาบาลศาสตร์ 20412.65-18367.60 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม17373.70-15906.95 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 18834.40-15854.15 เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย18103.95-16365.45 คณะทันตแพทยศาสตร์ 23450.15-22790.00 คณะเภสัชศาสตร์ 21251.25-19228.75 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21007.25-19355.65

คณะเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ 16835.70-09364.10 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 15407.75-09008.55 การประมง 15166.75-11108.30 ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 14860.05-11961.10 คณะวิทยาศาสตร์ชีววิทยา 17777.80-14696.70 เคมี 17920.00-15121.75 คณิตศาสตร์15851.75-4122.55 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 15692.35-13269.40 ฟิสิกส์16384.75-14116.15 สถิติ 15391.35-13955.90 ภูมิสารสนเทศศาสตร์14645.90-12411.00 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16070.00-13420.20 จุลชีววิทยา 16021.70-14105.60 ชีวเคมี 16380.50-14629.30 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15063.55-13706.65 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15179.85-11948.10 สารสนเทศสถิติ 14645.25-12233.90 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 15162.65-13848.95

คณะเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพ 15026.25-13486.80 เทคโนโลยีธรณี 17257.35-14881.20 เทคโนโลยีการอาหาร 16697.50-14105.70 เทคโนโลยีการผลิต14315.35-13390.80 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป 20696.45-15736.65 วิศวกรรมเกษตร 16191.65-14816.05 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18213.60-15299.15 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม19232.50-15282.60 วิศวกรรมโยธา 18605.60-15700.00 วิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 16546.60-14410.25 วิศวกรรมเคมี(โครงการพิเศษ) 16344.55-14453.20 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ 19098.40-15348.70 ออกแบบอุตสาหกรรม18371.95-15964.75

คณะศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ทั่วไป18643.15-17502.50 เอกเดี่ยวเคมี 19307.75-18308.05 เอกเดี่ยวชีววิทยา 19089.45-17525.30 เอกเดี่ยวฟิสิกส์ 21022.50-17072.65 คณิตศาสตร์ศึกษา 18905.70-16395.60 การสอนภาษาไทย 21048.15-19011.25 สังคมศึกษา 20428.55-18934.00 สอนภาษาญี่ปุ่น 2 1054.55-18051.30 คอมพิวเตอร์ศึกษา 20050.35-17934.80 พลศึกษา 18573.95-17795.50 ศิลปศึกษา 19318.05-16358.60
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สารสนเทศศาสตร์ 19351.75-14281.60 ภาษาฝรั่งเศส 17567.75- 08310.95 ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ (รูปแบบที่1) 19464.30-18083.75 ภาษาอังกฤษ (รูปแบบที่ 1) 22767.50-20274.25 ภาษาสเปน (รูปแบบที่ 1) 24111.05-18337.35 ภาษาไทย (รูปแบบที่ 1)20529.95-17968.45 พัฒนาสังคม (รูปแบบที่ 1) 19337.85-17395.00 ภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 21647.45-18684.80 ภาษาญี่ปุ่น สอบญี่ปุ่น(รูปแบบที่ 2) 18764.20-18764.20 ภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 24762.25-19018.15 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบที่ 1) 21895.60-19716.10 รัฐประศาสนศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 19543.75-17866.25 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (รูปแบบที่ 1) 19111.80-17425.15

คณะวิทยาการจัดการ การเงิน 18663.20-15265.65 การจัดการ17672.85-15234.10 บัญชีบัณฑิต 19654.70-17014.85 การจัดการโรงแรมและอีเวนต์ 21973.75-17490.00 การจัดการการท่องเที่ยว19955.35-17213.15 การตลาด 18383.00-13736.00 เศรษฐศาสตร์18662.70-15553.70 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์ 17114.75-14593.55 ออกแบบนิเทศศิลป์ 18286.15-17160.45 ดุริยางคศิลป์(ดนตรีตะวันตก) 16896.00-14754.60 (ดนตรีไทย) 15623.20-14300.85 (ดนตรีพื้นเมือง) 11206.75-11206.75 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)18894.35-13478.20 คณะนิติศาสตร์ 17876.20-16428.20 คณะนิติศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 21687.00-16215.65

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ การเงิน 15143.20-07989.15 การท่องเที่ยว (รูปแบบที่ 1) 19621.50- 08278.95 การท่องเที่ยว (รูปแบบที่ 2) สอบฝรั่งเศส 15394.95-15394.95 สอบญี่ปุ่น15844.90-15844.90 สอบจีน 16413.35-11319.75 ธุรกิจระหว่างประเทศ15749.00-09002.55 บัญชีบัณฑิต15639.45-11023.45 เศรษฐศาสตร์14818.25-08256.45 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11832.50-08399.10วิทยาการคอมพิวเตอร์ 13127.85-08862.70 การประมง 11711.60-09139.70 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12906.25-08176.00 อุตสาหกรรมเกษตร13294.10-07327.45 วิทยาศาสตร์การกีฬา 13547.05-08013.95 คณะสังคมศาสตร์ฯ นิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) 16131.00-08728.20 นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลป์ (รูปแบบที่ 1) 18333.00-07346.00 (รูปแบบที่ 2) สอบเยอรมัน12918.20- 09073.70 สอบจีน 13638.10-13638.10

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น (รูปแบบที่ 1)19655.70-16406.40 การจัดการคลัง (รูปแบบที่ 1) 18704.50-16396.85 การจัดการงานช่างและผังเมือง (รูปแบบที่ 1) 18398.05-15430.95 วิทยาลัยนานาชาติ กิจการระหว่างประเทศ (รูปแบบที่ 1) 20359.80-17973.45 ธุรกิจระดับโลก (รูปแบบที่ 1) 20799.95-17313.25 การตลาดระหว่างประเทศ (รูปแบบที่ 1) 21926.80-17605.00 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 12618.70-10442.20 การจัดการการท่องเที่ยว18642.10-18642.10 การจัดการการท่องเที่ยว (รูปแบบที่ 1) 18716.50-17042.45

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32846&Key=hotnews

มทร. ธัญบุรีขอ ‘กยศ.’ เพิ่มเงินยืมเรียน เผยตัวเลข น.ศ. เดือดร้อนยื่นความจำนงเกินเท่าตัว

29 พฤษภาคม 2556

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2556 นี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้จัดสรรเงินให้กับนักศึกษารายใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรีเพื่อขอกู้ยืมเรียน จำนวน 767 คน คิดเป็นเงินรวมกว่า 33 ล้านบาท แต่ขณะนี้มีนักศึกษารายใหม่แจ้งความจำนงขอกู้แล้วประมาณ 1,400 คน ส่วนผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องได้รับการจัดสรรจำนวน 5,486 คน คิดเป็นเงินรวมกว่า 229 ล้านบาท โดยเป็นผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย 4,816 คน และขณะนี้มีผู้กู้รายเก่าแต่ย้ายสถานศึกษาแสดงความจำนงขอกู้ 988 คน ดังนั้น จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงอยากขอให้ กยศ.อนุมัติวงเงินที่ขาดอยู่เกือบ 1 เท่าตัวให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษา

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวว่า ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจาก กยศ.ในเรื่องการดำเนินชีวิต การวางแผนการใช้จ่ายเงิน และอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา ทั้งยังมีการนำนักศึกษาในกลุ่มนี้ออกบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยยังได้จัดการปัจฉิมนิเทศ มุ่งเน้นให้นักศึกษารับผิดชอบในหน้าที่ในการใช้เงินคืนให้กับกยศ. เพื่อเปิดโอกาสให้กับรุ่นน้องที่มีความเดือดร้อน

รองอธิการบดีกล่าวต่อว่า นอกจาก กยศ.แล้ว มทร.ธัญบุรีขณะนี้ยังมีโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมหาวิทยาลัยยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 20,000 บาท/ปีการศึกษา นอกจากนี้ยังมีโครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 3,400,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มูลค่าทุน 48,000 บาท/ปี เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา

นายวิรัช กล่าวต่อว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรีเองนั้น ได้มอบทุนเพชรบัวสวรรค์ให้กับนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 ทุน โดยให้ทุนการศึกษา จนจบหลักสูตร เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32845&Key=hotnews