มีโอกาสใช้การวิพากษ์ผลงานวิเคราะห์ด้วยหมวกหกใบแทนการนำเสนอแบบทางเดียว

หมวกหกใบ

หมวกหกใบ

นักศึกษาผู้ใหญ่ต้องกล้า และไม่กลัว
กล้าวิพากษ์อย่างตรงไปตรงมา ไม่กลัวเพื่อนเสียใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ใคร ๆ เรียกว่า การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
เป็นการติเพื่อก่อ อย่างกัลยาณมิตร

30 ส.ค.57 มีโอกาสพบนักศึกษาที่เรียนในระดับสูงสุดเป็นชั่วโมงแรก
โดยเรียนปรับพื้นฐานเรื่อง เทคโนโลยีและการศึกษาค้นคว้า
จึงชวนให้พวกเขาเรียนรู้กันและกันผ่านคำถาม Who am i?
และผมก็ได้เรียนรู้ด้วยว่านักศึกษากลุ่มนี้มีความพร้อมด้าน intelligence
เพื่อให้นักศึกษาพูดคุยกัน จึงมีกิจกรรมให้ได้พูดคุยกัน
คือ หมวกหกใบ กับประเด็น “การศึกษาระดับปริญญาเอก”
แล้วเสนอว่าน่าจะใช้ mindmap ในการนำเสนอประเด็น
เมื่องานเสร็จแล้ว ผมได้เปลี่ยนแผน
จากที่จะให้ผู้เขียน diagram ได้ออกมานำเสนอ แล้วเพื่อนฟัง
เป็นการให้เพื่อนร่วมชั้นวิพากษ์ ถึงการสื่อสารผ่านภาพเหล่านั้น
เพราะการวิพากษ์ และถูกวิพากษ์บ่อย ๆ จำเป็นต่อการศึกษาระดับนี้

http://www.thaiall.com/blog/admin/4249/

สรุปความคิดเห็นของนักศึกษา ได้ดังนี้
1. การเปลี่ยนแผนของอาจารย์ ทำให้ diagram ที่ได้ไม่ตรงกับแผนใหม่
2. บาง diagram สื่อสารได้ไม่ชัด ตัวอักษรเล็ก และเข้าใจยาก
3. บางกลุ่มเลือกเปลี่ยนแนวการเขียน mindmap
เพราะข้อมูลต้องนำเสนอเป็น sequencial ที่มีการรวมข้อมูลไปยังหมวกน้ำเงิน
4. บางทีหมวกหกใบ ไม่จำเป็นต้องมีหมวกน้ำเงินเป็นใบสุดท้าย
อาจมีหมวก innovation ที่มีการต่อยอดตามหลักของคำก็ได้
5. ในภาพต้นแบบใช้คำว่า innovation แต่ถ้าใช้คำว่า imagination จะไม่ยึดติดกับคำ
และได้ความหมายกว้างกว่าคำว่า innovation
6. ในทีมมีสมาชิกที่ติดภารกิจ อาจทำให้ผลงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
7. พื้นที่เขียนน้อยไป เวลาน้อยไป การเขียนในพื้นที่จำกัด อาจสื่อได้ไม่ดีพอ
8. ศาสตร์ทาง Ed.D. น่าจะชำนาญในการนำเสนอแบบนี้ดีกว่า D.P.A.

สรุปว่าทั้งหมดเป็นผลการชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพราะนักศึกษาทุกคนมีคุณวุฒิสูงและผ่านปริญญาสองใบมาหลายคน
หน้าที่การงานก็ระดับสูงทุกคน
จึงพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเชิงวิพากษ์ทั้งในฐานะฝ่ายผู้ฟัง และผู้นำเสนอ

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.365817710235720

มีคลิ๊ปที่ชวนนักศึกษาเปิดชม 2 คลิ๊ปคือ Derek และ 212

หัวหน้าเล่าเรื่องของ 212 องศาฟาเรนไฮต์ จึงเล่าให้นักศึกษาฟังว่า
ความแตกต่างของความพยายามที่บรรลุผล
กับความพยายามที่ไม่บรรลุผล ระหว่าง hot กับ biol
น้ำที่ร้อน 211 องศา ก็เป็นเพียงน้ำร้อน แต่น้ำ 212 องศา เป็นน้ำเดือด
http://www.youtube.com/watch?v=WDgKdjf7M4I

หัวหน้าเล่าเรื่องของ Derek Redmond จึงเล่าให้นักศึกษาฟังว่า
เขาเป็นเต็งหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้
นักวิ่งที่เข้าลู่คนสุดท้าย แต่คนทั้งสนามต่างตบมือให้
ในความไม่ยอมแพ้ เพื่อไปให้ถึงเส้นชัย
เป็นหนึ่งใน incridible olympic sotry
เล่าในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
http://www.youtube.com/watch?v=t2G8KVzTwfw

 

แอนิเมชันกับวัตถุอื่น

shoe

shoe

แอนิเมชันกับวัตถุอื่น (Object animation)
คือ การนำวัตถุที่ไม่สามารถดัดแปลงรูปร่างหน้าตาแบบดินเหนียว
มาเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างภาพ เช่น ของเล่น หุ่น ตุ๊กตา หรือตัวต่อเลโก้
ต.ย.1 ส้มหาเพื่อน
http://www.youtube.com/watch?v=bhe9T3Eitkg
ต.ย.2 รองเท้าที่มีความฝัน
http://www.youtube.com/watch?v=O6w0DpLBGEg
ต.ย.3 นินจาเต่า
http://www.youtube.com/watch?v=Zuqou0bFI7k

พิกซิลเลชั่น

pixilation

pixilation

พิกซิลเลชั่น (Pixilation)
คือ การสร้างสต๊อปโมชันที่ใช้คนจริง มาขยับท่าทาง
แล้วถ่ายไว้ทีละภาพ ทีละเฟรม เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของคน
ต.ย.1 เด็ก ๆ ทำกิจกรรมบนสนาม
http://www.youtube.com/watch?v=63MtUU8S488
ต.ย.2 หนุ่มแสดงความสามารถพิเศษ
http://www.youtube.com/watch?v=lo2-wdEVZi4
ต.ย.3 หนุ่มคนหนึ่งยืนหมุนรอบตัวเอง ใช้ power point
http://www.youtube.com/watch?v=GkT28wrOxAU
ต.ย.4 สาวนอนดิ้นบนที่นอน
http://www.youtube.com/watch?v=C3Ue1AXSzyw

โมเดลแอนิเมชัน

model animation

model animation

 

โมเดลแอนิเมชัน (Model animation)
คือ การทำตัวละครโมเดลขึ้นมาขยับ ร่วมกับวัตถุอื่น ๆ
โดยการซ้อนภาพเข้ากับฉากที่มีคนแสดงจริง และภาพพื้นเสมือนจริง

ต.ย.1 คนกับวัตถุ พูดเรื่อง the standard model
http://www.youtube.com/watch?v=sI8ab5f4Z68
ต.ย.2 Garfield the movie 2004
http://www.youtube.com/watch?v=5g1SLGRM6qU
ต.ย.3 ทำไมต้องเนชั่นยู
http://www.youtube.com/watch?v=8WtFLFfAvg8

คัตเอาต์แแอนิเมชัน

twitter common craft

twitter common craft

คัตเอาต์แแอนิเมชัน (Cutout animation)
คือ การนำวัสดุสองมิติ เช่น กระดาษ หรือผ้า มาตัดเป็นรูปต่าง ๆ
แล้วนำมาขยับเพื่อถ่ายเก็บไว้ทีละเฟรม แล้วนำเฟรมมาต่อกัน
เล่าเป็นเรื่องราวตามหัวข้อที่กำหนด
แต่ปัจจุบันอาจการวาดหรือสแกนภาพเข้าไปขยับในคอมพิวเตอร์
เช่นการ move, rotate หรือ resize

ต.ย.1 เรือกระดาษจมทะเล
http://www.youtube.com/watch?v=Xt4-EMZSEoM
ต.ย.2 common craft เล่าเรื่อง twitter
http://www.youtube.com/watch?v=jGbLWQYJ6iM
ต.ย.3 Car crash in sketchup
http://www.youtube.com/watch?v=i_S79TwJQ-s

เคลย์แอนิเมชัน

Clay animation

Clay animation

เคลย์แอนิเมชัน (Clay animation หรือ เคลย์เมชั่น  Claymation)
คือ แอนิเมชันที่ใช้หุ่น หรือรูปทรง ซึ่งทำจากดินเหนียว ขี้ผึ้ง หรือวัสดุใกล้เคียง
โดยใส่โครงลวดไว้ข้างในเพื่อให้ดัดท่าทางได้ แล้วเคลื่อนไหวไปทีละท่าทางตามต้องการ
เมื่อนำภาพทั้งหมดมาเรียงเป็นเฟรมต่อกัน ก็จะเสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

ต.ย.1 การสร้างหัวหุ่นด้วยดินเหนียว
http://www.youtube.com/watch?v=zqtkZcjIz4M
ต.ย.2 นกเพนกวิ้น
http://www.youtube.com/watch?v=pBeHC0YDbII

หน้าแรกการทำ network ผ่าน lan card ตัวที่สอง ที่บ้าน

coova-chilli

coova-chilli

หน้าแรกที่แสดงว่าผ่านแล้ว
กับ app ต่าง ๆ ดังนี้ กว่าจะได้คำว่า logged in to CoovaChilli

1. ubuntu 14.04

2. freeradius 2.1.12

3. coova-chilli 1.3.0

4. apache 2 2.4.7

5. mysql 5.5.38

6. perl 5.18.2

7. hotspotlogin.cgi
copyright 2006-2012 David Bird

เล่าสู่กันฟัง
1. การดูรุ่นของ app ใน ubuntu ทำได้ด้วย
คำสั่ง $apt-cache show coova-chilli
หรือ $dpkg -l coova-chilli
2. ตอนจะใช้ chkconfig กำหนด app ให้ start ตอนเปิดเครื่อง
ปรากฎว่า
$sudo apt-get install chkconfig ไม่ผ่าน
เพราะมีใน ubuntu ถึงรุ่น 12.04
เนื่องจากเป็นของ redhat ที่เป็นคู่แข่ง
ต้องใช้
$sudo apt-get install rcconf
$sudo rcconf แล้วเลือก chilli ให้ start ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
หรือ
$sudo apt-get install sysv-rc-conf
$sudo sysv-rc-conf