เบรกเลื่อนเปิดเทอมอาเซียน

30 พฤษภาคม 2556

ASTV ผู้จัดการรายวัน -เบรกเลื่อนเปิดเทอมอาเซียน สพฐ. เหตุห่างจากอุดมศึกษาถึง 2 เดือน เสนอทบทวนใหม่ให้เชื่อมโยงกับอุดมศึกษาที่เลื่อนเปิดกลาง ส.ค.ขณะที่ สพฐ.กำหนดไว้ 10 มิ.ย.

นายธเนศวร์ เจริญเมือง ที่ปรึกษา รมว.ศธ.เปิดเผยภายหลังการประชุมเรื่องการปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติว่าตั้งแต่ ปีการศึกษา2557 เป็นต้นไปมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. 24 แห่งจะเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปเป็นกลางเดือนส.ค.-ก.ย.เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศสากลทั่วโลกเพื่อสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านมา สพฐ.ได้มีการหารือในเรื่องดังกล่าวและที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้มติกำหนดให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสังกัดสพฐ.จะเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปเป็นวันที่ 10 มิ.ย.จากเดิมที่เปิดเรียนในช่วงกลางเดือนพ.ค. เท่ากับว่าช่วงเวลาการเปิดภาคเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษาห่างกันถึง 2 เดือน เพราะฉะนั้นที่ประชุมจึงอยากให้ สพฐ.ไปทบทวนดูว่าควรจะขยับกำหนดการเปิดเทอมใหม่หรือไม่ โดยไปดูรายละเอียดการเปิด-ปิดภาคเรียนของโรงเรียนระดับการศึกษาพื้นฐานทั้งประเทศกลุ่มอาเซียนและอื่นๆอีกครั้ง

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32855&Key=hotnews

facebook twitter