เทคนิคพิจิตรร่วม อาชีวะ 4 จว.เหนือ เตรียมสอน’ป.ตรี’

30 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่หอประชุมปัญญาปรีชาทำ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสถาบันอาชีวภาคเหนือ ครั้งที่ 4 เพื่อหารือและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการสรรหาบุคลากรและเครื่องมือการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสถาบันอาชีวศึกษา 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมี ผู้บริหารสถาบันการการอาชีวศึกษารวม 6 สถาบัน จาก 4 จังหวัด คือ อุทัยธานี กำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะในครั้งนี้

“สำหรับสาขาวิชาที่จะเปิดสอนระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการโรงแรม และการบัญชี โดยจะให้สถาบันอาชีวศึกษาแต่ละแห่งหารือถึงสาขาวิชาที่จะเปิดสอนให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตด้านต่างๆ ในท้องถิ่น-ในจังหวัด เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถฝึกวิชาชีพจากสถานประกอบการของเอกชนได้โดยตรง ไม่ต้องเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงหรือเมืองอุตสาหกรรม สามารถเป็นแรงงานคุณภาพในตลาดแรงงานระดับภูมิภาค ประเทศ รวมถึงภูมิภาคอาเซียน สำหรับวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร มีความพร้อมทุกด้าน เช่น สถานที่ บุคลากร สื่อการสอนต่างๆ รวมทั้งสถานที่ฝึกทดสอบฝีมือแรงงาน” นายพันธุ์ศักดิ์กล่าว

–มติชน ฉบับวันที่ 31 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32860&Key=hotnews

facebook twitter