อุดมศึกษาเดินหน้าตีจาก ศธ.

31 พฤษภาคม 2556

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการศึกษาและจัดทำโครงการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงหลักการ เหตุผลและความจำเป็นในการแยกอุดมศึกษาออกเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย โดยยืนยันว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาที่กระทรวงศึกษาธิการให้อุดมศึกษาเข้าไปรวมกับหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ เพื่อความเป็นเอกภาพทางการศึกษานั้น ในทางปฏิบัติไม่ได้ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพอย่างที่คาดหวัง แต่กลับทำให้การบริหารจัดการไม่มีความคล่องตัวหลายด้าน ขณะที่กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ยังครอบคลุมทุกหน่วยงานจนทำให้ยากต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเน้นการเตรียมความพร้อมของเด็กในเบื้องต้น แต่อุดมศึกษาต้องการความหลากหลายในการพัฒนากำลังคน ซึ่งต้องการความอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการที่มากขึ้น

“ผมจะนำผลการประชุมนี้เสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ในวันที่ 23 มิ.ย. ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นคณะกรรมการฯ จะประชุมอีก 2 ครั้งเพื่อสรุปเสนอ ทปอ. ก่อนที่จะเสนอ รมว.ศึกษาธิการ ต่อไป อย่างไรก็ตามในที่ประชุมยังมีการพิจารณาทางเลือกอื่นด้วย เช่น ถ้าไม่แยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะต้องกลับมาทบทวนบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าจะต้องทำอย่างไรให้การทำงานมีอิสระและคล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น” รศ.ดร.วันชัย กล่าว.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32869&Key=hotnews

facebook twitter