สกศ.ระดมความคิดวางยุทธศาสตร์แก้ปัญหาการจัดศึกษาทางเลือก

27 กันยายน 2556

ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย” โดยมีตัวแทนกลุ่มการศึกษาทางเลือกต่างๆ การศึกษาบ้านเรียน หรือโฮมสคูล ร่วมประชุมว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อระดมความเห็นว่า ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกลุ่มการศึกษาทางเลือกในด้านใดบ้าง เพราะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำกับนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ให้ดูแลการจัดการศึกษาทางเลือกให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ม.12 กำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ก็ร่วมการศึกษาทางเลือกด้วย โดยต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งครอบครัว ชุมชน เอกชน รวมถึงโฮมสคูลและบุคคล องค์กรที่รวมกลุ่มกันจัดการศึกษาด้วย

น.ส.ศศิธารากล่าวว่า ปัจจุบันการศึกษาทางเลือกมีอยู่หลากหลายและที่ผ่านมากลุ่มการศึกษาทางเลือกได้มีการร้องเรียนเข้ามาว่า รัฐไม่ดูแล ไม่ให้ความเสมอภาคเช่นเดียวกับที่รัฐสนับสนุนสถานศึกษาในระบบ เช่น ประเด็นค่าใช้จ่ายรายหัวที่ ปัจจุบันรัฐจัดสรรให้สถานศึกษาในระบบ แต่ไม่ได้จัดสรรให้โฮมสคูล ก็มีประเด็นว่า โฮมสคูลควรได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวด้วยหรือไม่ ถ้าโฮมสคูลแห่งนั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ สกศ.จะเร่งสรุปความคิดเห็น เพื่อให้แนวทางแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและสรุปประเด็นทั้งหมดเสนอนายกฯพิจารณาต่อไป

Source – มติชนออนไลน์ (Th)

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34266&Key=hotnews

facebook twitter