ศธ.เล็งเพิ่มประเภททุน 1 อำเภอ

25 ตุลาคม 2556

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ว่า ตามที่ ศธ.ได้เปิดรับสมัครผู้เข้ารับทุนตามโครงการดังกล่าวในรอบที่ 2 ซึ่งมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 19,756 คน และจะสอบข้อเขียนพร้อมกันวันที่ 27 ตุลาคมทั่วประเทศนั้น หากมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนอีก ก็คงจะไม่เปิดรอบ 3 เพราะถึงเวลาที่จะเตรียมการเปิดรับสมัครรุ่นที่ 5 จากนั้นจะสรุปข้อดี ข้อเสียรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของการดำเนินโครงการ เพื่อนำเข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหาร โครงการ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อให้มีผู้รับทุนเพิ่มในรุ่นที่ 5 เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนตามโครงการดังกล่าวน้อยลงเรื่อย ๆ

“ในส่วนของหลักเกณฑ์ต่างๆ นั้นจะต้องไปดูเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น อาทิ เรื่องกำหนดเวลาการรับสมัคร ซึ่งตรงกับช่วงที่นักเรียนต้องสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยพอดี ก็อาจจะพิจารณาปรับเลื่อนเวลาการรับสมัคร ขณะเดียวกันก็อาจจะพิจารณาปรับเพิ่มประเภททุน เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้เข้ารับทุนมากขึ้น นอกจากนั้นจะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้สามารถเข้าถึงตัวเด็กมากขึ้นด้วย” นางสุทธศรีกล่าว และว่า สำหรับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น ที่ 4 ในรอบแรกมีผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติครบจำนวน 97 คน จาก ทั้งหมด 1,856 ทุน ยังเหลือทุนอีกจำนวน 1,759 ทุน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34571&Key=hotnews

facebook twitter