สกอ.เตรียมทาบทามมหา’ลัยสำรวจความเสียหายแท็บเล็ต

25 ตุลาคม 2556

นายสุภัทร จำปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ฐานะผู้ประสานงานการสำรวจความเสียหายเครื่องแท็บเล็ตนักเรียนชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2555 เปิดเผยว่า ตามที่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สพฐ.) ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประสานกับมหาวิทยาลัยที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือคณะที่เกี่ยวข้อง ทำการสุ่มตรวจความเสียหายและสาเหตุการเสียหายของเครื่องแท็บเล็ตที่แจกให้นักเรียนในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งการสำรวจจะแบ่งออกเป็น 4โซน ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยจะขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการสำรวจโดยการสุ่มตรวจ

นายสุภัทร กล่าวต่อว่า จากการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เสนอให้เชิญผู้เชี่ยวชาญ จาก ม.เชียงใหม่ และ ม.นเรศวร มาช่วยสำรวจความเสียหายแท็บเล็ตในโรงเรียนในภาคเหนือ ม.ขอนแก่น และม.เทคโนโลยีสุรนารี สำรวจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.สงขลานครินทร์ และ ม.วลัยลักษณ์สำรวจภาคใต้ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสำรวจภาคกลาง ทั้งนี้ก่อนจะขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สกอ.จะหารือร่วมกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อวางแนวทางและวิธีการในการสุ่มตรวจ โดยคาดว่าจะได้ความชัดเจนของแผนการสำรวจภายในสัปดาห์หน้า.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34574&Key=hotnews

facebook twitter