เมืองน่าเรียนของโลก

13 ธันวาคม 2556

จิระนันต์ jiranan_dp@yahoo.com
ปารีสติดอันดับเมืองในฝันที่นักเรียนมุ่งหน้าไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด แม้ว่านครแห่งแฟชั่นนี้มีค่าครองชีพแพงมาก แต่ทดแทนด้วยค่าเล่า เรียนถูก และคุณภาพชีวิตสูง

Quacquarelli Symonds (QS) เผยผลการจัดอันดับเมืองมหาวิทยาลัยในปี 2014 จากทั้งหมด 98 เมือง โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับนั้นพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 5 ด้านดังต่อไปนี้ คุณภาพสถาบันการศึกษา ความหลากหลายของนักศึกษาต่างชาติ คุณภาพการใช้ชีวิต โอกาสจ้างงานในอนาคต และค่าใช้จ่าย

ปารีส ครองแชมป์เป็นปีที่สอง โดยสามารถดึงดูดนักศึกษาให้มาเรียนต่อได้มากที่สุด ถัดไปเป็นลอนดอน สิงคโปร์ ซิดนีย์ ส่วนเมลเบิร์นและซูริกครองอันดับ 5 ร่วมกัน ต่อจากนั้นเป็นฮ่องกง บอสตัน มอน ทรีล และมิวนิก  แม้ว่าปารีสค่าครองชีพสูงลิ่ว แต่ชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนที่ค่อนข้างต่ำ คุณภาพของชีวิตสูง และเป็นชุมชนนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง นอกจากนี้ยังทำคะแนนนำในด้านโอกาสการมีงานทำ มหาวิทยาลัยที่ทำคะแนนรวมสูงสุดคือ cole Nor male Suprieure (ENS) อยู่อันดับ 28 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุดของ QS ตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางวัฒน ธรรมและการศึกษา

ลอนดอน ตามมาเป็นอัน ดับ 2 โดยมีมหาวิทยาลัยติดอันดับท็อป 10 ของโลก 2 แห่งคือ University College Lon don อันดับ 4 และ Imperial College London อันดับ 5 นอกจากนี้ยังทำคะแนนได้ดีในด้านโอกาสการมีงานทำ และความหลากหลายของนักศึกษา
ในด้านคุณภาพชีวิตด้อยกว่า 5 อันดับแรก และค่าครองชีพสูงมาก แต่ลอนดอนมีชื่อเสียงด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม สถานบันเทิงยามค่ำคืน และบรร ยากาศความเป็นนานาชาติ

สิงคโปร์ ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และติดอันดับเมืองน่าเรียนต่ออันดับ 3 ค่าครองชีพอาจสูงกว่าประเทศสมาชิกเอเชียตะ วันออกเฉียงใต้ แต่ยังได้เปรียบประเทศชั้นนำทางตะวันตก
มหาวิทยาลัย 2 แห่งของสิงคโปร์ติดใน 50 อันดับแรกของอันดับมหาวิทยาลัยโลก ได้แก่ National University of Singapore อันดับ 24 และ Nanyang Technological University อันดับ 41

ฮ่องกง เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่คึกคักมาก มีสถาบันการศึกษาชั้นนำ 7 แห่ง โดย 3 แห่ง ติดใน 50 อันดับแรกของอันดับมหาวิทยาลัยโลก ได้แก่ University of Hong Kong ติดอันดับ 26 ตามด้วย Hong Kong University of Science and Technology อันดับ 34 และ The Chinese Universi ty of Hong Kong อันดับ 39

ฮ่องกง เป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่สร้างชื่อให้เอเชียในฐานะที่เป็นเมืองน่าเรียนอันดับ 7 ในโลก ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่อนข้างต่ำ แต่ค่าเช่าที่พักค่อนข้างแพง

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=35079&Key=hotnews