กระบวนการทุจริต แบบใช้อุปกรณ์ร่วมกับการรับจ้างสอบ

การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่พบว่าทำได้หลายวิธี หากเป็นวิธีที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการกันอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ input device + process + output device โดยปกติมักมี 1 input device และ 1 process แต่จะมีหลาย output device ที่รับผลจากการประมวลผล — ข่าวเนชั่น 8 พ.ค.59 พบว่ามีการทุจริตสอบเข้า 3 คณะ ทั้ง 3 คณะ มีเด็กสอบทั้งหมดกว่า 3 พันคน คณะแพทย์รับ 30 คน ทันตแพทย์รับ 50 คนและเภสัชรับ 50 คน กระบวนการทุจริตมีขั้นตอนดังนี้ 1. มีนักศึกษารับจ้างสอบ 2. ส่งข้อสอบให้คนข้างนอกที่เป็นแหล่งเฉลย 3. ส่งคำตอบกลับไปให้นักเรียนที่โกงสอบ จ่ายก่อน 5 หมื่นบาท แต่หากสอบติดต้องจ่าย … Continue reading กระบวนการทุจริต แบบใช้อุปกรณ์ร่วมกับการรับจ้างสอบ