รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด

รุ่นน้องเกรดน้อย
รุ่นพี่สอนคิดเกรด
ว่าอย่างน้อยต้องได้เท่าไร
ถึงจะได้ “ไปต่อ”

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 1

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 1

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 2

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 2

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 3

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 3

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 4

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 4

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 5

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 5

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 6

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 6

 

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 7

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 7

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 8

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 8

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 9

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 9

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 10

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 10

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 11

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 11

อีกแหล่งที่เผยแพร่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154213635852272.1073741916.350024507271

Leave a Reply

facebook twitter