เลื่อนรับตรงไม่แก้ น.ร.เมินโอเน็ต ‘แอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม’ เตรียมถก 2 เม.ย.

28 มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทำงานแอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณีที่นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) จะหารือนอกรอบกับ ทปอ.ขอให้สอบโอเน็ตก่อนการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย ภายหลังพบว่ามีนักเรียน ม.6 ทำคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ได้คะแนนศูนย์เป็นจำนวนมาก โดยคาดว่ามีปัจจัยจากการที่เด็กสอบรับตรงได้ว่า เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ แต่ข้อสังเกตที่ระบุว่า เด็กได้ที่เรียนจากการสอบรับตรงแล้ว ทำให้ไม่ตั้งใจสอบโอเน็ต น่าจะไม่สมเหตุสมผลและไม่ใช่เหตุผลทั้งหมด เพราะคะแนนโอเน็ตไม่ดี อาจมีทั้งเด็กไม่ตั้งใจสอบ หรือเป็นเรื่องของการสอนในห้องเรียนด้วยก็ได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามเด็ก ม.6 ไม่ได้สอบรับตรงหมดทุกคน และเด็กที่สอบก็มีทั้งเก่งและไม่เก่ง รวมทั้งเด็กที่สอบรับตรงบางสาขา เช่น รับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซึ่งตนมั่นใจว่าเด็กจะต้องตั้งใจสอบโอเน็ตสูงมาก เพราะคะแนนโอเน็ตเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการคัดเลือก ดังนั้น หากจับประเด็นปัญหาไม่ถูก อาจทำให้หลงทิศได้ ส่วนที่เสนอให้สอบโอเน็ตก่อนการรับตรงนั้น ที่ผ่านมาแอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม พยายามขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยรับตรงช่วงเดือนมกราคม เพื่อให้เด็กเรียนจบหลักสูตร หากให้ขยับการรับตรงไปเดือนกุมภาพันธ์ก็ทำได้ โดยให้เดือนมกราคม เป็นการสอบทั้งโอเน็ต, วิชาสามัญ 7 วิชา และการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) แต่อาจมีปัญหาว่าจะทำให้เด็กเครียด ดังนั้น การจะปรับการสอบ คงต้องดูช่วงเวลาให้เหมาะสม ทางออกคือ ทั้ง ทปอ. แอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) น่าจะหาเวทีหารือกัน จะได้เข้าใจปัญหาต่างๆ ตรงกัน แต่อย่างไรก็ตามตนจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมแอดมิสชั่นส์ฟอรั่มวันที่ 2 เมษายนนี้

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32278&Key=hotnews

Leave a Reply