ส่งทีมอาสาติวภาษานักเรียน

29 มีนาคม 2556

นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมต้อนรับหน่วยอาสาสมัครเพื่อสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps) รุ่นที่ 125 จำนวน 47 คน ซึ่งจะมาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.ระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ 2 ปี โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางคริสตี้ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มาร่วมเปิดงานเมื่อ วันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยอาสาสมัครดังกล่าวเริ่มเข้ามาในไทยตั้งแต่ปี 2505 อาสาสมัครดังกล่าวจะแบ่งการทำงานเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกไปทำงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเน้นจัดกิจกรรมในชุมชน ส่วนกลุ่มที่ 2 มาทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะมีจำนวน 40 คน โดยจะกระจายไปทำงานในโรงเรียนตามจังหวัดต่างๆ

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า กลุ่มอาสาสมัครนี้จะร่วมมือกับครูในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ตามวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1.ครูที่สอนระดับประถมในชนบทจะพัฒนาเทคนิคการสอน และวิธีการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมไปกับการใช้ภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆ 2.ชุมชนในชนบทจะร่วมมือกันทำให้คุณภาพชีวิตของนักเรียน และครอบครัวดีขึ้น โดยครูเหล่านี้จะเข้ามาช่วยสอนภาษาให้กับเด็กนักเรียน และจะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนในพื้นที่ต่างๆ ด้วย โดยโรงเรียนจะคอยดูแลจัดที่พักและอาหารให้ รวมทั้งจะมีครูประจำคอยดูแลอาสาสมัครด้วย

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32299&Key=hotnews

Leave a Reply