เยาวชนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

14 เมษายน 2556

เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเท่าทันและเท่าเทียมสำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบัน Enconcept E-Academy จัดงานเสวนา “เยาวชนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “เยาวชนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”และเปิดตัวโครงการ “อมรินทร์ยอดอัจฉริยะ We Love Asean” โดยองอาจ จิระอร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่ม บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ร.ท.หญิงกรรภิรมย์วิชาธร นักการทูตชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอาเซียน 4 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และอริสราธนาปกิจ (ครูพี่แนน) จากสถาบัน Enconcept E-Academy ดำเนินรายการโดย เขมสรณ์ หนูขาว
องอาจ จิระอร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่มบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)ได้ให้ข้อมูลว่า อมรินทร์ฯ เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมความรู้เรื่องอาเซียนแก่ผู้อ่านทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ โดยผลิตหนังสือและจัดกิจกรรมเสริมความรู้เรื่องอาเซียนตลอดทั้งปีในธีม We Love Asean by AMARIN รู้จักอาเซียน พูดภาษาอาเซียน ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ผลิตหนังสือสำหรับเยาวชนชุด “เราคืออาเซียน” จำนวน 11 เล่ม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ให้กระชับเข้าใจง่าย พร้อมภาพการ์ตูนประกอบเพื่อสร้างสีสันให้อ่านได้อย่างสนุกสนาน ในกลุ่มผู้ใหญ่มีหนังสือ ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น และอาเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่ เขียนโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียน ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดีด้วยยอดขายกว่าแสนเล่ม และในปีนี้เรายังมีแผนที่จะผลิตหนังสือความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอีกมากมาย รวมกว่า 100 ปกอาทิ เก่งภาษาอาเซียน9 เล่ม, พูดคล่องท่องศัพท์สองภาษา 8 เล่ม,หนังสือสอนภาษาชุดSurvivor อาเซียน และหนังสือท่องเที่ยวประเทศในอาเซียน”

ร.ท.หญิงกรรภิรมย์ วิชาธรนักการทูตชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอาเซียน 4 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า เรามีกิจกรรมสำหรับเยาวชนทั้งปี โดยกิจกรรมหลักคือวันอาเซียนซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม จัดให้มีกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา มีรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้เด็กๆได้เยี่ยมชมสำนักงานอาเซียน นอกจากนี้ยังได้จัดทำสื่อต่างๆโดยหนังสือใหม่ในปีนี้ได้แก่ บัวแก้วไขปัญหาอาเซียน, 58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคอาทิค่ายภาษาอังกฤษ โครงการอาเซียนสัญจร ทั้งนี้ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้ที่ www.mfa.go.th/asean หรือสามารถทำหนังสือขอสื่อจากกรมอาเซียนได้

ด้านครูพี่แนน-อริสรา ธนาปกิจ สถาบันEnconcept E-Academy กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารหลัก เพราะฉะนั้นการเตรียมเข้าสู่อาเซียนนั้น คือเราต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติได้นอกจากนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน อย่างไรก็ตาม ถ้าเราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทุกคนต้องร่วมกันผลักดัน

ทั้งนี้ อมรินทร์ฯ ยังได้จัดโครงการ “อมรินทร์ยอดอัจริยะ We Love Asean” การแข่งขันตอบคำถามความรู้สองภาษาเกี่ยวกับอาเซียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ ชิงรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ โล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีพันธมิตรที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาเซียน คือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบัน Enconcept E-Academy ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมจัดติวให้ความรู้ก่อนแข่งโดย Enconcept E-Academy และแข่งขันชิงชนะเลิศในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ที่งานเทศกาลครอบครัวนักอ่านศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

www.amarinpocketbook.com/news/genius หรือ Facebook ค้นหาอมรินทร์คอมมิกส์)

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32418&Key=hotnews

Leave a Reply

facebook twitter