แอปพลิเคชันในสำนักงาน
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office)
เป็นชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และแอปเปิลแม็คอินทอช ไมโครซอฟท์ออฟฟิศยังใช้บริการได้บนระบบเครื่องแม่ข่าย และบริการผ่านหน้าเว็บ (Web Based) ซึ่งรุ่นใหม่ของไมโครซอฟท์ออฟฟิศ จะเรียกว่า ระบบสำนักงาน (Office System) แทนแบบเก่า คือ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Office Suite)

ระบบสำนักงาน จะรวมการทำงานกับเครื่องแม่ข่าย เมื่อ 16 ก.พ.2006 ไมโครซอฟท์ได้ประกาศเรื่อง “ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 2007” ที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าจอการใช้งาน (User Interface) และรูปแบบไฟล์แบบ XML เป็นหลัก รุ่นเสถียรล่าสุด คือ ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2007 ซึ่งออกจำหน่าย 30 ม.ค.2550 (2007)

ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office และ Applicaiton)

 1. Microsoft Access (เก็บตาราง ฟอร์ม โมดูล รายงาน)
  โปรแกรมระบบฐานข้อมูลใช้พัฒนาระบบฐานข้อมูล มีตารางข้อมูล แบบสอบถาม วัตถุคอนโทลในรายงาน ฟอร์ม มาโคร โมดูลด้วยเบสิก เป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล และวัตถุคอนโทลที่มีให้พร้อมใช้สำหรับการพัฒนาโปรแกรมด้านระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ได้
 2. Microsoft Excel (กระดานคำนวณ)
  โปรแกรมตารางคำนวณ หรือสเปรดชีตใช้สำหรับคำนวณข้อมูลในตารางและชีท แบ่งเป็น work book, work sheet, row และ column มีแผนภูมิ รูปภาพ ฟังก์ชันทางการเงิน มาโคร และยังประยุกต์ใช้ เพื่อทำงานเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลได้
 3. Microsoft InfoPath (ออกแบบฟอร์ม)
  โปรแกรมสร้างแบบฟอร์มใช้ออกแบบฟอร์ม รวบรวมข้อมูลเข้าฐานข้อมูล เชื่อมระบบแบ่งปันเอกสารภายใน เว็บไซต์ และระบบข้อมูลอื่น เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนา Front-end ที่ใช้งานง่าย หรือสร้าง Prototype ได้ในเวลาอันสั้น
 4. Microsoft OneNote (บันทึก)
  โปรแกรมสมุดบันทึกดิจิทัลใช้เป็นสมุดบันทึก รวบรวมเรื่องราว จัดการรูปภาพ เสียง วิดีโอ สืบค้นง่าย เป็นหมวดหมู่ ใช้ร่วมกันในองค์กรได้ ช่วยให้จัดเก็บสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ และแบ่งปันไปอย่างกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
 5. Microsoft Outlook (รับ-ส่งเอกสาร)
  โปรแกรมจัดการข้อมูลอีเมลใช้จัดการกล่องจดหมาย รับส่งอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ ระบบปฏิทิน ตารางนัดหมาย การจดบันทึก การแจ้งเตือน มีฟังก์ชันสำหรับทำงานแบบ offline ทำให้จัดการข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว หรือทำงานแบบ online ที่จัดการข้อมูลได้ทุกที่ ทุกอุปกรณ์
 6. Microsoft Powerpoint (นำเสนอ)
  โปรแกรมนำเสนองานใช้นำเสนอสไลด์ประกอบการบรรยายเล่าเรื่อง มีรูปแบบ ภาพ เสียง แผนภูมิ การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนสไลด์ สามารถประยุกต์ใช้เป็นระบบอัลบั้มภาพ ช่วยจัดทำคลิปวิดีโอพื้นฐาน หรือนำเสนอออกไปอีกหลายรูปแบบ เช่น เว็บเพจ หรือภาพ
 7. Microsoft Project (วางแผนโครงการ)
  โปรแกรมช่วยวางแผนจัดการโครงการ โครงการย่อย กิจกรรม ทั้งกิจกรรมขนาดเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ ที่สามารถเชื่อมโยงตารางกิจกรรมเข้ากับระบบสารสนเทศอื่นได้ ใช้จัดการทรัพยากร เวลา ผู้ร่วมงาน งบประมาณ ผลการดำเนินงาน สถานะแต่ละกิจกรรม
 8. Microsoft Publisher (จัดทำเอกสาร)
  โปรแกรมสร้างสื่อใช้สร้างสิ่งพิมพ์ เพื่อสื่อสารได้สวยงาม เช่น วารสาร แผ่นพับ บัตรอวยพร จดหมายข่าว จดหมายเวียน โบวชัวร์ คู่มือ หรือเว็บไซต์ โปรแกรมเน้นสำหรับการออกแบบ Page ให้สมบูรณ์ มากกว่าการพิมพ์ข้อความจำนวนมากแบบ MS Word
 9. Microsoft SharePoint Workspace (แบ่งปันเอกสารร่วมกัน)
  โปรแกรมแชร์ข้อมูลใช้สำหรับแบ่งปันข้อมูล เป็นระบบจัดการเนื้อหา แพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันช่วยองค์กรสร้างเว็บไซต์ ใช้แฟ้ม แบ่งปันพื้นที่ร่วมกัน
 10. Microsoft Visio (เขียนแผนภูมิ)
  โปรแกรมสร้างแผนภูมิ หรือแผนภาพแบบ vector ที่เชื่อมโยงวัตถุแบบต่าง ๆ ที่มีรูปทรงแบบเรขาคณิต ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของแผนผัง เช่น flowchart , data flow diagram, network, entity relation แล้วยังสร้างแฟ้มผลงานที่รองรับรูปแบบในโปรแกรมอื่นได้อีกมากมาย
 11. Microsoft Word (จัดทำรายงาน เขียนจดหมาย)
  โปรแกรมประมวลผลคำใช้สำหรับการพิมพ์รายงาน เอกสาร จดหมาย เลขหน้า ภาพ แผนภูมิ ตาราง ลายน้ำ มีส่วนหัวและท้ายกระดาษ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากการพิมพ์เอกสารเป็นงานพื้นฐานของทุกสำนักงานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน
 12. Microsoft Internet Explorer (Edge)
  โปรแกรมเปิดอ่านข้อมูลใช้สำหรับเป็นเครื่องมือเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต สามารถเปิดภาพ เสียง มัลติมีเดีย เข้าถึงข้อมูลแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ สามารถลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์ทั้งโลกมาไว้บนหน้าจอ
 13. Microsoft Paint (วาดภาพ)
  โปรแกรมวาดภาพใช้สำหรับเปิดแฟ้มภาพมาดู และแก้ไขภาพ มีขนาดเล็กรองรับแฟ้มภาพสกุล jpg gif png tif หรือ bmp ทำงานกับภาพแบบ raster ซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการวินโดว์ทุกรุ่น แต่จะถูกแทนด้วย Paint 3D ตั้งแต่ Windows 11 เป็นต้นไป
 14. Microsoft Frontpage (เขียนโฮมเพจ)
  โปรแกรมสร้างเว็บเพจใช้สำหรับเตรียมเนื้อหาแบ่งปันในเว็บไซต์ในระดับองค์กร เป็นโปรแกรมแบบ WYSIWYG HTML editor แต่ถูกยุติการพัฒนาในเดือนธันวาคม 2006 แล้วแทนที่ด้วย SharePoint Designer
 15. Microsoft Office Standard (รวมโปรแกรม)
  ชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และแอปเปิลแม็คอินทอช

https://www.thaiall.com/office/

MAM (CLOUD)…สื่อดิจิทัลบนการจัดการ

ชินกฤต อุดมลาภไพศาล

ชินกฤต อุดมลาภไพศาล

การทำงานในยุคดิจิทัลทุกวันนี้ผูกอยู่กับเรื่องของแอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม และเครือข่ายสารสนเทศความเร็วสูง แม้กระทั่งระบบออกอากาศวิทยุโทรทัศน์

ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
http://bit.ly/Z7sPgA

การเปลี่ยนผ่านระบบออกอากาศบ้านเรา ก็ให้สาระความสำคัญอยู่ที่แพลตฟอร์ม อนาล็อกสู่ดิจิทัล ทั้งระบบความคมชัดปรกติ (Standard Definition) และความคมชัดสูง (High Definition) สาระสำคัญอย่างเนื้อหารายการ “Content is the King” กลับกลายเป็นเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง มีการจุดประกาย สร้างประเด็น ก่อให้เกิดความตระหนักแล้วก็เงียบหายไป แล้วหวนกลับมาใหม่เหมือนระลอกคลื่นเนื้อหา คุณภาพรายการจึงเสมือนสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญในลำดับรอง

ทว่ายังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังดิจิทัลคอนเทนต์ (Content) อย่างการจัดการสารสนเทศสื่อดิจิทัลยิ่งไม่ต้องกล่าวถึง ถูกให้ความสำคัญในมุมมองที่เงียบงันของโลกดิจิทัลมีเดียสำหรับสังคมไทย ทั้งๆ ที่ สังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลถูกสร้างขึ้นทุกเวลาทุกวินาที ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์พกพาที่ทำหน้าที่มากกว่าหนึ่งภารกิจงาน โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่ทำหน้าที่มากกว่าการใช้เป็นโทรศัพท์ ยังใช้เพื่อการถ่ายภาพ สื่อสารข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ การไหลบ่าของข้อมูลอันมหาศาล การจัดการกลับเป็นสิ่งที่ต้องบริหารจัดการอย่างยิ่งยวดข้อมูล (Data) เป็นภาษาละติน หมายถึง สิ่งที่ให้ (Given) เมื่อสู่ยุคของโลกดิจิทัล ข้อมูล (Data) คือสิ่งที่บันทึก การจัดการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ข้อมูลที่เกิดขึ้นอาจจะอยู่ในรูปแบบของ คำพูด ความคิดเห็น การพูดคุยบนเว็บสื่อสังคมออนไลน์ การเช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ การถ่ายภาพผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือแล้วอัพโหลด ก็ถือเป็นข้อมูล ดังนั้น จะเห็นว่ากิจกรรมทุกสิ่งอย่างในโลกดิจิทัลล้วนสร้างให้เกิดข้อมูลขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ ยิ่งก่อให้เกิดข้อมูลดิจิทัลมากเท่านั้น

ข้อมูลดิจิทัล นับวันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ การจัดการข้อมูลปริมาณมาก โดยใช้โครงสร้างการจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบของแฟ้ม โฟลเดอร์ ตามโครงสร้างระบบจัดเก็บไฟล์ของคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม หากเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล แต่คงไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เมื่อเป็นข้อมูลระบบองค์กร อาทิเช่น การค้นหาข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจง จะมีความยากลำบาก และใช้เวลามากขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น จึงเป็นที่มาของการที่จะต้องมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ระบบที่เรียกว่า “Digital Asset Management” (DAM) ในช่วงปีที่ผ่านมาประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึง การเพิ่มขึ้นของ DAM ประการหนึ่งก็มาจากการขับเคลื่อนก้าวข้ามไปสู่ยุคสื่อดิจิทัล (File-Based Media) อันเป็นสิ่งที่ทำให้การร่วมมือ หรือการค้นหาเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ตัวแปรอื่นๆ ก็น่าจะเป็นเรื่องการผลิตสื่อ และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ และต้องการลดค่าใช้จ่าย

DAM (Digital Asset Management) เป็นความหมายกว้างๆ ครอบคลุมถึงการจัดการระดับองค์กร รูปแบบสื่อดิจิทัล ทั้งในแบบของรูปภาพดิจิทัล เอกสาร มีความแตกต่างกับ MAM (Media Asset Management) ซึ่งเน้นไปทางด้านวีดิโอ และเสียง และเป็นระบบที่สำคัญยิ่งสำหรับองค์กรสื่อที่จะนำมาใช้ ตัวอย่างในการนำเอาระบบเหล่านี้มาใช้ในการทำงาน เช่น สถานีโทรทัศน์ ฝ่ายผลิตรายการ ถ่ายฟุตเทจรายการมา โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ แชร์ไฟล์ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต ช่างตัดต่อ คนเขียนบท โปรดิวเซอร์ สามารถเข้าถึงไฟล์ เลือกรูปแบบไฟล์ที่ตนต้องการมาใช้งาน การค้นหาวีดิโอคลิปทำได้อย่างรวดเร็ว ย่นระยะเวลาในการทำงาน เมื่อทำงานเสร็จ จัดเก็บไฟล์รายการเข้าระบบ จัดตารางออกอากาศจากไฟล์รายการที่ทำเสร็จเรียบร้อยพร้อมออกอากาศ เหล่านี้เป็นการสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย เสริมความคล่องตัวในการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของงาน

แต่การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ เส้นเขตแดนโลกจริงและโลกเสมือนได้สลายหายไป การทำงานอยู่กับที่นั่งอยู่กับโต๊ะได้ถูกตัดออกจากโลกความเป็นจริง สู่โลกการทำงานเสมือนจริง ที่เราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ คลาวด์ (Cloud) คือนิยามใหม่ที่ก้าวเข้ามา กิจกรรมบนคลาวด์เกิดขึ้นหลากลักษณะตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน สิ่งที่เราๆ ท่านๆ คุ้นเคย อย่างพื้นฐานที่สุดน่าจะเป็นการใช้เพื่อเป็นที่เก็บข้อมูล รูปภาพ คลิปวีดิโอ อย่าง Dropbox Youtube Sound Cloud หรือ Google Drive เป็นต้น กิจกรรมทางด้านสื่อ อย่างการผลิตรายการโทรทัศน์ การตัดต่อวีดิโอก็ก้าวเข้าไปสู่อาณาจักรของระบบคลาวด์ บุคลากรในทีมสามารถทำงานพร้อมกันจากสถานที่ต่างกัน ซอฟต์แวร์ที่ถูกปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ คอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องการสมถนะสูงนักในการเข้าสู่ระบบ สร้างความรวดเร็วคล่องตัวในการทำงาน ปริมณฑลสาธารณะของการทำงานยิ่งเปิดกว้าง ปริมาณข้อมูล คอนเทนต์ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ระบบสารสนเทศการจัดการสื่อ (MAM) ยิ่งทวีบทบาทมากขึ้น จากระบบ MAM บนคอมพิวเตอร์เวิร์คสเตชั่น ก้าวกระโดดไปจัดการข้อมูลบน คลาวด์ การจัดการสื่อ คอนเทนต์มหึมาให้เป็นระบบ

สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ฉุกคิด สำหรับองค์กรสื่อที่ยังไม่ได้วางแผนการรองรับไว้ หรือมองว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญไปกว่าการลงทุนด้านการผลิต บุคลากร เพราะท้ายที่สุด คอนเทนต์ดี “การจัดการ” คอนเทนต์เยี่ยม คือมูลค่าที่สำคัญยิ่งสำหรับองค์กรสื่อ

http://blog.nation.ac.th/?p=2668