รวมศัพท์จากข้อสอบระดับอุดมศึกษา

พบข้อสอบระดับอุดมศึกษา ในข้อสอบชุดนี้เป็น Exit Examination จำนวน 50 ข้อ ถูกจัดทำขึ้นประกอบการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาแบบ Practice ที่เป็นหลักสูตร Self Study ไม่มีผู้สอน  ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองไปทีละ lesson ผ่านการทำแบบฝึกหัด แล้วมีการประเมินผลนอกระบบ ซึ่งศัพท์ชุดนี้ได้จากการรวบรวมจากชุดข้อสอบประเมินผล จึงนำมาแบ่งปันรวมทั้งหมด 200 คำ แบ่งเป็น 10 ชุด ๆ ละ 20 คำ ให้ได้ฝึกฝนก่อนเข้าทำข้อสอบ

ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อสอบชุดที่ 1

 

รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 1
1 achievement = ความสำเร็จ
2 archaeologist = นักโบราณคดี
3 civilization = อารยธรรม
4 cliff dwelling = ที่อยู่อาศัยบนหน้าผา
5 crowd = ฝูงชน
6 dairy = จากนม
7 dietary = การบริโภคอาหาร
8 extinct = สูญพันธ์
9 fascination = ความตรึงใจ
10 increase = เพิ่ม
11 looting = การแย่งชิง
12 neat = เรียบร้อย
13 penetrate = เจาะ
14 poultry = สัตว์ปีก
15 ranchers = เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
16 rise = ขึ้น
17 ruin = ทำลาย
18 sacrifice = เสียสละ
19 stubborn = หัวดื้อ
20 supplement = เสริม

Continue reading

สังคมไม่ยอมรับการทุจริตสอบ (itinlife552)

จดโน้ต กันลืม

จดโน้ต กันลืม

ไม่มีสังคมใดในโลกยอมรับการทุจริต เพราะการทุจริตสอบของนักเรียนคนหนึ่ง หมายถึงการเอารัดเอาเปรียบนักเรียนคนอื่นที่ร่วมกันสอบทั้งหมด คุณครูเองหรือกรรมการคุมสอบก็จะยอมให้มีการทุจริตสอบเกิดขึ้นไม่ได้ เป็นความไม่ยุติธรรมต่อผู้เข้าร่วมสอบแข่งขันทั้งหมด ทุกครั้งที่มีข่าวการทุจริตก็จะเป็นที่สนใจของสังคมทั้งทุจริตสอบครู สอบตำรวจ หรือสอบแพทย์ ยิ่งสื่อสังคมได้รับความนิยมเท่าใด การทุจริตก็ยิ่งเป็นที่สนใจ แพร่ได้เร็ว และได้รับการติดตามใกล้ชิด ทำให้การพิจารณาโทษของการทุจริตเป็นเรื่องผ่อนปรนไม่ได้ เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบที่บัญญัติไว้

การทุจริตสอบเกิดขึ้นหลายรูปแบบ ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและเห็นในภาพยนตร์ ก็มีทั้งแบบที่รู้คำตอบล่วงหน้าก่อนเข้าสอบจากการที่ข้อสอบรั่ว และแบบที่ไปหาคำตอบกันในห้องสอบ หากทุจริตคนเดียวก็จะใช้วิธีแอบจดสูตร สมการ ขั้นตอน หรือแนวคำตอบเข้าห้องสอบ อาจเป็นกระดาษซ่อนไว้ในชายเสื้อ กระเป๋าลับ หรือจดไว้ตามแขนขาฝ่ามือ หากทำกันหลายคนก็อาจเป็นการส่งคำตอบให้กัน ผ่านกระดาษโน้ต ยางลบ แลกกระดาษคำตอบ แลกข้อสอบที่จดคำตอบลงไปแล้ว การยกกระดาษคำตอบให้เพื่อนรอบโต๊ะได้เห็นและลอกตาม นั่งตัวเอียงให้เพื่อนด้านหลังได้เห็นคำตอบ การส่งสัญญาณมือ หรือใช้ภาษากายอื่น การผลัดกันออกไปเข้าห้องน้ำ แล้วใช้ห้องน้ำเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีโบราณที่สุด คือ พูดคุยกันในห้องสอบ เหมาะกับห้องสอบที่มีขนาดใหญ่ และชิดกัน

การใช้เทคโนโลยีในยุคนี้ปรากฏเป็นข่าวดังหลายครั้ง ถ้าใช้อุปกรณ์ในระดับบุคคล หรือระหว่างสองคนก็เป็นเพียงการแอบพกอุปกรณ์เข้าห้องสอบ เพื่อแอบเปิดอุปกรณ์ค้นหาคำตอบ หรือหาข้อมูลที่เกี่ยวกับคำถาม อาจใช้สื่อสารกันผ่านบรูทูช แชท อีเมล หรือเอสเอ็มเอส แต่ที่ยอมรับไม่ได้และมีโทษร้ายแรง คือ การใช้อุปกรณ์ที่ทำกันเป็นกระบวนการมีความผิดตามกฎหมายทั้งลักทรัพย์และฉ้อโกง ด้วยการมีผู้รับจ้างจัดเตรียมอุปกรณ์ มีทีมเข้าไปนำข้อสอบออกมา ทีมทำหน้าที่เฉลยคำตอบ ทีมส่งคำตอบกลับไปให้ผู้สอบ และกลุ่มผู้สอบที่ทำการทุจริต อุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ก็ต่างกันไปในแต่ละครั้ง มีทั้งแบบแนบเนียนที่ใส่ไว้ในทวารหนัก หรือสวมให้เห็นกันเลยก็มี ต่อไปจะทุจริต หรือจะคุมสอบก็ต้องคิดกันเยอะขึ้น เพราะมีบทเรียนมาให้เรียนรู้กันหลายบทแล้ว

กระบวนการทุจริต แบบใช้อุปกรณ์ร่วมกับการรับจ้างสอบ

http://www.dailynews.co.th/education/397229

http://www.unigang.com/Article/9009

 

กระบวนการทุจริต แบบใช้อุปกรณ์ร่วมกับการรับจ้างสอบ

วิธีที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการกันอย่างเป็นระบบ

วิธีที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการกันอย่างเป็นระบบ

การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่พบว่าทำได้หลายวิธี
หากเป็นวิธีที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการกันอย่างเป็นระบบ
มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ input device + process + output device
โดยปกติมักมี 1 input device และ 1 process
แต่จะมีหลาย output device ที่รับผลจากการประมวลผล

ข่าวเนชั่น 8 พ.ค.59 พบว่ามีการทุจริตสอบเข้า 3 คณะ
ทั้ง 3 คณะ มีเด็กสอบทั้งหมดกว่า 3 พันคน คณะแพทย์รับ 30 คน ทันตแพทย์รับ 50 คนและเภสัชรับ 50 คน
กระบวนการทุจริตมีขั้นตอนดังนี้
1. มีนักศึกษารับจ้างสอบ
2. ส่งข้อสอบให้คนข้างนอกที่เป็นแหล่งเฉลย
3. ส่งคำตอบกลับไปให้นักเรียนที่โกงสอบ
จ่ายก่อน 5 หมื่นบาท แต่หากสอบติดต้องจ่าย 8 แสนบาท
http://www.nationtv.tv/main/content/social/378500874/
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1462696231

1 มีนาคม 2551 เคยมีนักเรียนสอบ O-net
แล้วใช้ PhoneOne P001 เป็นเครื่องมือทุจริตในการสอบ

10 มีนาคม 2555 ก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสื่อสาร
เพื่อทุจริตในการสอบตำรวจชั้นประทวนมาแล้ว
http://hilight.kapook.com/view/72505

Sanko Mita Mamma Video Camera Glasses
แว่นตาบันทึกคลิ๊ปวีดีโอ บันทึกได้ประมาณ 3 ชั่วโมง
ความละเอียดระดับ Full HD 1920 * 1080
ราคาไม่ถึง $100 หรือไม่ถึง 3000 บาท
http://www.thanko.jp/product/3094.html
http://mikeshouts.com/sanko-mita-mamma-video-camera-glasses/

Smartwatch phone – imac wear m7 ใช้ Android 4.2.2
ราคา $229 ประมาณ 7000 บาท
http://www.imacwear.com/imacwear-m7/
http://th.aliexpress.com/item/2015-NEW-IMacwear-M7-Orange-Fashion-3G-Smartwatch-Phone-Android4-2-2-GPS-Sports-Pedometer-Heart/32309657650.html

อ.ธรรมรัตน์ คําสิงห์นอก แจกข้อสอบเอกคอมพิวเตอร์

computer examination

computer examination

วันนี้ได้รับ link PDF ข้อสอบ 3 ชุด ๆ ละ 100 ข้อ
จาก อ.ธรรมรัตน์ คําสิงห์นอก ตามที่ท่านเคยแจ้งไว้ว่า
“เมื่อแชร์แล้ว แจ้งอีเมลไว้ในช่อง comment ด้านล่าง”
แล้วผมก็ post e-mail ไว้ใน comment
วันนี้ 31 มกราคม 2559 ท่านก็ส่งลิงค์ให้ download PDF
มาให้ download โดยง่าย ขอบคุณครับ
+ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1231494380200801&set=a.602048833145362.151862.100000207524617
+ http://118.174.137.36/krurin/New%20directory/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A1/
+ http://loadfree.mobi/movie-download/59Qxf12JkLM/1150
+ https://www.youtube.com/watch?v=59Qxf12JkLM

สรุปว่าท่านใดสนใจข้อสอบ
ติดต่อท่านได้ทาง fan page ข้างล่างนี้
+ https://www.facebook.com/ClipTueCom/

ขั้นตอนการใช้ Storage ของ Google
– แฟ้ม PDF ท่านแชร์ผ่าน Google Drive
– แล้วแชร์ลิงค์มาให้ทางอีเมล
– เปิดตามลิงค์ด้วยอีกอีเมลหนึ่ง ติด permission
– ถ้าเปิดโดยอีเมลที่อาจารย์ส่งให้ถึงจะ download ได้
google_share google_drive google_public

 

สอบตรง จะถูกแทนที่ด้วย แอดมิชชั่นกลาง

สอบตรง จะถูกแทนที่ด้วย แอดมิชชั่นกลาง

สอบตรง จะถูกแทนที่ด้วย แอดมิชชั่นกลาง

22 มิถุนายน 2557 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ปีการศึกษา 2559 มีการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่นกลาง และระบบการรับตรง เพื่อประโยชน์ของเด็ก โดยให้เด็กจะสอบเพียงครั้งเดียว แต่สามารถนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกระบบ ช่วยลดการวิ่งรอกสอบและเด็กก็จะไม่เสียสิทธิ์จากเดิมที่เคยมี
http://education.kapook.com/view91386.html

26 มิถุนายน 2557 ข่าว ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
hourly-Rerun 26 มิถุนายน 2014 เวลา : 09:01 – 10:00 น.
http://tv.ohozaa.com/hourly-rerun/tpbs/2014-06-26/09/

พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม

พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม

เป็นช่วงข่าวนาทีที่ 9:27 – 9:40น.
สอบร่วมกัน แก้ปัญหาการวิ่งรอบสอบ
ครั้งนี้อธิการบดีเห็นชอบร่วมกัน ว่าจะใช้ admission ครั้งเดียว
ส่วนวัดวิชาสามัญ สอบครั้งเดียว
ส่วนวัดความถนัด gat pat สอบสองครั้งเหมือนเดิม
อยากเห็นอยู่ในห้องเรียนจนจบ ม.6

25 มิถุนายน 2557 ตอบโจทย์ เกณฑ์ใหม่เข้ารั้วมหาวิทยาลัย
ผล vote จาก dek-d.com จาก 718 คน
– 67% เห็นด้วย ช่วยลดปัญหาการวิ่งรอกสอบ และไม่ต้องเสียเงินเยอะ
– 33% ระบบใหม่พลาดแล้ว พลาดเลย ไม่มีโอกาสได้แก้ตัว
http://www.dek-d.com/board/view/3331378/

http://clip.thaipbs.or.th/file-12482

4 ตุลาคม 2556 นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประธาน ทปอ.เผยปี 2557 ที่ประชุมมีมติจัดสอบตรงแค่เดือนมกราคม เชื่อช่วยลดปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบได้ ยืนยันยังไม่ยกเลิกระบบรับตรง ชี้ปัญหาเกิดจากระบบแอดมิชชั่นส์กลาง ไม่ใช่ความต้องการของมหาวิทยาลัย
http://www.dek-d.com/board/view/3065525/
ผล vote 30 คน
– 23% เห็นด้วยเลื่อนไปเลย จะได้ทำให้ลดปัญหาวิ่งรอกสอบ ลดปัญหาคนสละสิทธิ์ โอกาสระหว่างคนรวยกับคนจนเริ่มเท่าๆกัน
– 77% ไม่เห็นด้วย เราก็เสียประโยชน์ ไม่ได้ไปสอบหลาย ๆ ที่ เผื่อไม่ติดอะสิ

1 เมษายน 2557 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยกับทีมข่าวการศึกษา เว็บไซต์เด็กดีดอทคอมว่า “ในกรณีรับตรงปีการศึกษา 2558 ยังคงมีอยู่ แต่อาจจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ได้ประสานงานให้ สกอ. ขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ หากมหาวิทยาลัยไหนยังไม่ได้ดำเนินการรับตรงนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 ให้ไปจัดสอบหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบการศึกษาแล้ว นั้นคือประมาณ ก.พ.58 เป็นต้นไป แต่หากมหาวิทยาลัยไหนดำเนินการรับนักศึกษาไปแล้ว ก็ให้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น กลับมาว่ามีเหตุใดที่เลือกที่จะรับตรงโดยการจัดสอบเอง”
http://www.dek-d.com/admission/34370/
ผล vote “พัฒนาการศึกษาไทย สิ่งไหนที่ควรยกเลิก ?” 1594 คน
– 9% ยกเลิกรับตรง ต้นเหตุวิ่งรอกสอบ เสียเงินเยอะ รวยก็ได้เปรียบ
– 91% ยกเลิกแอดมิชชั่น ข้อสอบไร้คุณภาพ สอบถี่ สอบทั้งปี เครียด

31 กรกฎาคม 2553 กระแสการเข้ามาแทนที่สอบตรงของแต่ละสถาบันของสอบแอดมิชชั่นกลาง
หรือคล้ายระบบ entrance ในอดีตนั้น มีมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
ที่เว็บไซต์เด็กดี นำเสนอเหตุการณ์ที่ต่างกัน 5 เรื่อง ระหว่างสอบ 2 แบบนี้
เหตุการณ์ที่ 1 : เรื่องของการอ่านหนังสือ
อ่านเฉพาะ หรืออ่านหมดทุกวิชา
เหตุการณ์ที่ 2 : เรื่องของคืนก่อนวันสอบ
พักแต่หัววัน หรือเครียดยันสว่าง
เหตุการณ์ที่ 3 : เรื่องของวันสอบ
รอบหน้ายังมี หรือคิดแล้วคิดอีก
เหตุการณ์ที่ 4 : เรื่องของความเครียด
ไม่เครียด หรือเครียดว่าคะแนนถึงหรือไม่
เหตุการณ์ที่ 5 : เรื่องหลังจากวันประกาศผล
มีที่เรียนก่อน หรือถ้าพลาดแอดก็พลาดเลย
http://www.dek-d.com/admission/21456/
http://www.dek-d.com/admission/28730/
http://www.dek-d.com/admission/34901/

รับตรงหลัง admission มีที่ว่างในมหาวิทยาลัยชื่อดังให้ไปสอบกว่า 2 หมื่นที่นั่ง
น่าจะติดสักที่ http://www.dek-d.com/admission/34908/

รวมรับตรง หลังแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2557
http://p-dome.eduzones.com/all-post-admissions-57/

แฝดสามใบเถาขวัญใจของประชาคมออนไลน์ในเวียดนาม

น้อง ๆ เขามีกฎว่า
“จะต้องช่วยกันทุกอย่างเพื่อประสบความสำเร็จด้วยกัน”

learning

learning

แฝดสามใบเถาขวัญใจของประชาคมออนไลน์ในเวียดนาม แม้จะรู้จักชื่อทั้งสามคนก็ยังยากที่จะเรียกให้ถูกตัว นอกจากจะเรียกตามสีหรือตามลายเสื้อ แต่สามสาวเติบโตมาด้วยกัน ช่วยกันทำการบ้าน ช่วยกันติว ทำให้เรียนเก่ง เป็นนัก “เด็กท็อป” มาด้วยกัน และในวันนี้ประสบความสำเร็จด้วยกันในด่านแรก ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจได้มากมายเท่านี้ ถึงแม้ว่าค่าเล่าเรียนของนักศึกษาแพทย์แต่ละคนตลอด 6 ปีข้างหน้า จะเป็นเงินมากมายมหาศาลสักเพียงไรก็ตาม. — ภาพ: เตื่อยแจ๋ออนไลน์.

http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9560000100183

ASTV ผู้จัดการออนไลน์ — ประชาคมออนไลน์ในเวียดนามพากันชื่นชม นักเรียนหญิงอายุ 18 ปีพี่น้องแฝดสาม ที่สอบเอ็นทรานซ์เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ได้ยกทีม มารดาเผยตั้งใจเรียนกันและติวกันเองมาตลอดแฝดทั้งสามมีความตั้งจะให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน และไม่เคยออกนอกลู่นอกทาง ชาวเน็ตต่างชื่นชมผลงานการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่และความสามารถของน้องแฝด ขณะเดียวกันก็แสดงความหนักใจกับค่าเล่าเรียนตลอด 6 ปีข้างหน้า

เหวียนเจิวแทง (Nguyen Chau Thanh) เหวียนซเวินแทง (Nguyen Dan Thanh) กับเหวียนบ๋าวแทง (Nguyen Bao Thanh) ได้กลายเป็นแฝดสามรายแรกของประเทศที่ทำได้เช่นนี้ ในการสอบเอ็นทรานซ์ที่ประกาศผลปลายสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งสามคนผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยการแพทย์และการเภสัชนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy University) สถาบันที่สร้างบุคคลากรทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศมาแล้วเป็นจำนวนมาก

สถาบันการศึกษาเก่าแก่แห่งนี้กำลังเฉลิมฉลอง 66 ปีการก่อตั้ง และจะรับเฉพาะนักศึกษาที่ผ่านการสอบเอ็นทรานซ์ที่ได้คะแนนสูงเท่านั้น สำนักข่าวเวียดนามเอ็กซ์เพรสกล่าว

อย่างไรก็ตาม สามใบเถาไม่ได้มีความประสงค์จะเรียนคณะแพทย์ศาสตร์แม้แต่คนเดียว ซเวินแทงกับเจิวแทงเลือกคณะการเภสัช ส่วนบ๋าวแทงเลือกคณะทันตแพทย์

ทั้งสามเป็นนักเรียนท็อปมาตลอด 12 ปีที่เรียนมัธยมศึกษา” นางจีงถิทูบา (Trinh Thi Thu Ba) คุณแม่ที่ประกอบอาชีพค้าขายกล่าวกับสำนักข่าวยอดนิยมภาษาเวียดนาม

ครอบครัวของแฝดสามใบเถาพื้นเพเป็นชาว จ.โด่งนาย (Dong Nai) ซึ่งอยู่ติดนครโฮจิมินห์ แต่ส่งลูกสาวทั้งสามไปเรียนมัธยมศึกษาในนครใหญ่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ คุณแม่บอกว่าทั้งสามคนจะช่วยกันทำการบ้านมาตั้งแต่เล็กๆ หากการบ้านของใครคนใดคนหนึ่งไม่เสร็จก็จะไม่นอน หากไม่เข้าใจก็จะช่วยกันอธิบายจนเข้าใจ พ่อแม่ไม่เคยบอกให้สนใจหรือตั้งใจเรียน ไม่เคยถามเรื่องทำการบ้าน แต่จะทำกันเอง ดูแลกันเอง และกลายเป็นนักเรียนเรียนดีทั้งสามพี่น้อง

พวกเขามีกฎที่ไม่ประกาศอยู่เรื่องหนึ่งคือ จะต้องช่วยกันทุกอย่างเพื่อประสบความสำเร็จด้วยกัน” นางทูบากล่าว

คุณแม่กล่าวว่าภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้เลี้ยงลูกทั้งสาม เพราะตอนคลอดมีคนขอ “ซื้อ” ไปเลี้ยง เนื่องจากไม่เชื่อว่าเธอจะมีปัญญาเลี้ยงลูกแฝดสาม และถึงแม้ว่าค่าเล่าเรียนในอีก 6 ปีข้างหน้าจะเป็นเงินมากมายมหาศาลเพียงไรก็ตาม เธอกับสามีจะฟันฝ่ากันต่อไปเพื่อให้ทั้งสามสาวมีอนาคตที่ดี

ตอนนี้ฉันภูมิใจเป็นที่สุด ลูกๆ โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว มีคนจำนวนมากที่ทราบข่าวและมาแสดงความยินดีกับครอบครัวของเรา” นางทูบากล่าว

เรื่องนี้ยังเป็นที่กล่าวถึงกันมาในประชาคมออนไลน์เวียดนาม หลายคนถึงกับชมว่าแฝดสามใบเถาสามารถเป็น “โรลโมเดล” ให้กับเยาวชนของทั้งประเทศได้ ชาวเน็ตจำนวนมากอำนวยชัยให้พรขอให้ประสบความสำเร็จ มีอนาคตอันสดใส เพื่อรับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนในอนาคต

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เตื่อยแจ๋ แฝดสามใบเถาสอบได้คะแนนสูงมาก ไม่เพียงแต่จะผ่านเกณฑ์แอดมิสชั่นของมหาวิทยาลัยการแพทย์และการเภสัชฯ เท่านั้น คะแนนของเจิวแทงกับบ๋าวแทงยังผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นครโฮจิมินห์ ในขณะที่ซเวินแทงผ่านเกณฑ์คัดเลือกของมหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศ นครโฮจิมินห์เช่นกัน

ทั้งสองสถาบันนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับต้นๆ ของเวียดนาม และคัดเอาเฉพาะนักเรียนที่ผ่านการสอบเอ็นทรานซ์ที่ได้คะแนนสูงมาก สื่อออนไลน์กล่าว

สำหรับมหาวิทยาการแพทย์และการเภสัชโฮจิมินห์ ก่อตั้งขึ้นในยุคที่ภาคใต้เวียดนามยังเป็นดินแดนอินโดจีนของฝรั่งเศส โดยแต่เดิมแยกกันเป็น 2 วิทยาลัยที่เป็นอิสระต่อกันและพัฒนาต่อมาในหลายยุค จนถึงช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2518 จึงรวมเป็นสถาบันเดียวกัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยการแพทย์ฯ เปิดสอนเพียง 7 คณะที่เกี่ยวกับการแพทย์และยาล้วนๆ

สถาบันแห่งนี้ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลของไทย กับมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งของมาเลเซีย เพื่อจัดการประชุมการเภสัชแห่งอาเซียนขึ้นเดือน ธ.ค.2556 ในนครโฮจิมินห์