แอปพลิเคชันในสำนักงาน
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office)
เป็นชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และแอปเปิลแม็คอินทอช ไมโครซอฟท์ออฟฟิศยังใช้บริการได้บนระบบเครื่องแม่ข่าย และบริการผ่านหน้าเว็บ (Web Based) ซึ่งรุ่นใหม่ของไมโครซอฟท์ออฟฟิศ จะเรียกว่า ระบบสำนักงาน (Office System) แทนแบบเก่า คือ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Office Suite)

ระบบสำนักงาน จะรวมการทำงานกับเครื่องแม่ข่าย เมื่อ 16 ก.พ.2006 ไมโครซอฟท์ได้ประกาศเรื่อง “ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 2007” ที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าจอการใช้งาน (User Interface) และรูปแบบไฟล์แบบ XML เป็นหลัก รุ่นเสถียรล่าสุด คือ ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2007 ซึ่งออกจำหน่าย 30 ม.ค.2550 (2007)

ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office และ Applicaiton)

 1. Microsoft Access (เก็บตาราง ฟอร์ม โมดูล รายงาน)
  โปรแกรมระบบฐานข้อมูลใช้พัฒนาระบบฐานข้อมูล มีตารางข้อมูล แบบสอบถาม วัตถุคอนโทลในรายงาน ฟอร์ม มาโคร โมดูลด้วยเบสิก เป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล และวัตถุคอนโทลที่มีให้พร้อมใช้สำหรับการพัฒนาโปรแกรมด้านระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ได้
 2. Microsoft Excel (กระดานคำนวณ)
  โปรแกรมตารางคำนวณ หรือสเปรดชีตใช้สำหรับคำนวณข้อมูลในตารางและชีท แบ่งเป็น work book, work sheet, row และ column มีแผนภูมิ รูปภาพ ฟังก์ชันทางการเงิน มาโคร และยังประยุกต์ใช้ เพื่อทำงานเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลได้
 3. Microsoft InfoPath (ออกแบบฟอร์ม)
  โปรแกรมสร้างแบบฟอร์มใช้ออกแบบฟอร์ม รวบรวมข้อมูลเข้าฐานข้อมูล เชื่อมระบบแบ่งปันเอกสารภายใน เว็บไซต์ และระบบข้อมูลอื่น เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนา Front-end ที่ใช้งานง่าย หรือสร้าง Prototype ได้ในเวลาอันสั้น
 4. Microsoft OneNote (บันทึก)
  โปรแกรมสมุดบันทึกดิจิทัลใช้เป็นสมุดบันทึก รวบรวมเรื่องราว จัดการรูปภาพ เสียง วิดีโอ สืบค้นง่าย เป็นหมวดหมู่ ใช้ร่วมกันในองค์กรได้ ช่วยให้จัดเก็บสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ และแบ่งปันไปอย่างกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
 5. Microsoft Outlook (รับ-ส่งเอกสาร)
  โปรแกรมจัดการข้อมูลอีเมลใช้จัดการกล่องจดหมาย รับส่งอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ ระบบปฏิทิน ตารางนัดหมาย การจดบันทึก การแจ้งเตือน มีฟังก์ชันสำหรับทำงานแบบ offline ทำให้จัดการข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว หรือทำงานแบบ online ที่จัดการข้อมูลได้ทุกที่ ทุกอุปกรณ์
 6. Microsoft Powerpoint (นำเสนอ)
  โปรแกรมนำเสนองานใช้นำเสนอสไลด์ประกอบการบรรยายเล่าเรื่อง มีรูปแบบ ภาพ เสียง แผนภูมิ การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนสไลด์ สามารถประยุกต์ใช้เป็นระบบอัลบั้มภาพ ช่วยจัดทำคลิปวิดีโอพื้นฐาน หรือนำเสนอออกไปอีกหลายรูปแบบ เช่น เว็บเพจ หรือภาพ
 7. Microsoft Project (วางแผนโครงการ)
  โปรแกรมช่วยวางแผนจัดการโครงการ โครงการย่อย กิจกรรม ทั้งกิจกรรมขนาดเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ ที่สามารถเชื่อมโยงตารางกิจกรรมเข้ากับระบบสารสนเทศอื่นได้ ใช้จัดการทรัพยากร เวลา ผู้ร่วมงาน งบประมาณ ผลการดำเนินงาน สถานะแต่ละกิจกรรม
 8. Microsoft Publisher (จัดทำเอกสาร)
  โปรแกรมสร้างสื่อใช้สร้างสิ่งพิมพ์ เพื่อสื่อสารได้สวยงาม เช่น วารสาร แผ่นพับ บัตรอวยพร จดหมายข่าว จดหมายเวียน โบวชัวร์ คู่มือ หรือเว็บไซต์ โปรแกรมเน้นสำหรับการออกแบบ Page ให้สมบูรณ์ มากกว่าการพิมพ์ข้อความจำนวนมากแบบ MS Word
 9. Microsoft SharePoint Workspace (แบ่งปันเอกสารร่วมกัน)
  โปรแกรมแชร์ข้อมูลใช้สำหรับแบ่งปันข้อมูล เป็นระบบจัดการเนื้อหา แพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันช่วยองค์กรสร้างเว็บไซต์ ใช้แฟ้ม แบ่งปันพื้นที่ร่วมกัน
 10. Microsoft Visio (เขียนแผนภูมิ)
  โปรแกรมสร้างแผนภูมิ หรือแผนภาพแบบ vector ที่เชื่อมโยงวัตถุแบบต่าง ๆ ที่มีรูปทรงแบบเรขาคณิต ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของแผนผัง เช่น flowchart , data flow diagram, network, entity relation แล้วยังสร้างแฟ้มผลงานที่รองรับรูปแบบในโปรแกรมอื่นได้อีกมากมาย
 11. Microsoft Word (จัดทำรายงาน เขียนจดหมาย)
  โปรแกรมประมวลผลคำใช้สำหรับการพิมพ์รายงาน เอกสาร จดหมาย เลขหน้า ภาพ แผนภูมิ ตาราง ลายน้ำ มีส่วนหัวและท้ายกระดาษ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากการพิมพ์เอกสารเป็นงานพื้นฐานของทุกสำนักงานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน
 12. Microsoft Internet Explorer (Edge)
  โปรแกรมเปิดอ่านข้อมูลใช้สำหรับเป็นเครื่องมือเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต สามารถเปิดภาพ เสียง มัลติมีเดีย เข้าถึงข้อมูลแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ สามารถลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์ทั้งโลกมาไว้บนหน้าจอ
 13. Microsoft Paint (วาดภาพ)
  โปรแกรมวาดภาพใช้สำหรับเปิดแฟ้มภาพมาดู และแก้ไขภาพ มีขนาดเล็กรองรับแฟ้มภาพสกุล jpg gif png tif หรือ bmp ทำงานกับภาพแบบ raster ซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการวินโดว์ทุกรุ่น แต่จะถูกแทนด้วย Paint 3D ตั้งแต่ Windows 11 เป็นต้นไป
 14. Microsoft Frontpage (เขียนโฮมเพจ)
  โปรแกรมสร้างเว็บเพจใช้สำหรับเตรียมเนื้อหาแบ่งปันในเว็บไซต์ในระดับองค์กร เป็นโปรแกรมแบบ WYSIWYG HTML editor แต่ถูกยุติการพัฒนาในเดือนธันวาคม 2006 แล้วแทนที่ด้วย SharePoint Designer
 15. Microsoft Office Standard (รวมโปรแกรม)
  ชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และแอปเปิลแม็คอินทอช

https://www.thaiall.com/office/