หน้าหลักสมัครสมาชิกใหม่เข้าจัดการแฟ้มแสดงรายชื่อสมาชิกซอร์สโค้ดคำถาม - คำตอบthainame.net

วัตถุประสงค์ (รวมลิงค์โฮมเพจนักเรียนในไทย)
1. บริการพื้นที่โฮมเพจให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
2. เผยแพร่ซอร์สโค้ดให้ผู้ดูแลระบบนำไปเปิดบริการต่อไป
นโยบายที่กำหนดในซอร์สโค้ดเพื่อบริการ
1. ให้พื้นที่เพียง 1 MB สำหรับสมาชิกประเภท Standard
2. ไม่อนุญาต server-side script อาทิ cgi หรือ php
3. แต่ละแฟ้มที่ upload ต้องไม่เกิน 200 KB
4. Free Web Hosting พัฒนาเป็นเพียงกรณีศึกษา
การเตรียมความพร้อมในการนำซอร์สโค้ดไปใช้
1. เครื่องต้องเป็นเว็บเซอร์ฟเวอร์ (ถ้าไม่เป็นก็ต้องติดตั้งก่อน)
2. เครื่องต้องบริการภาษาพีเอชพี (PHP)
3. โปรแกรมนี้ไม่ใช้ MySQL แต่ใช้ Text File เก็บข้อมูล
4. ถ้าผมพบข้อผิดพลาดจะแก้ไข ให้ท่านกลับมาคัดลอก รุ่นใหม่
วิธีใช้บริการฟรีโฮมเพจของ thainame.net
1. เลือกชุมชน ที่คุณครูแนะนำ
2. การสมัครต้องอยู่ใต้การควบคุมของคุณครู
3. ส่งแฟ้มเข้าเครื่องบริการ และทดสอบ
4. แจ้งที่อยู่โฮมเพจให้เพื่อน/ครูเข้าโฮมเพจเรา
รหัสผู้ใช้ปัจจุบัน : ยังไม่มี

บริการโฮมเพจส่วนตัว (กรณีศึกษา) ด้วย File Manager รุ่น 4.1 (7 กันยายน 2555)
ถ้าพัฒนาโฮมเพจเสร็จแล้ว ไปเล่าสู่กันฟังได้ที่ http://www.facebook.com/thaiall หรือ ติดต่อผู้พัฒนา โทร.08-1992-7223