ศธ.ชงเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยครูใต้

29 มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่โรงแรมซี เอส ปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่ 5 เพื่อรำลึกถึงความเสียสละและการอุทิศตนของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตในเหตุการณ์จากความไม่สงบ โดย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า จากการพบปะเยี่ยมเยียนครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าสิ่งที่ครูมีความกังวลที่สุด คือ เรื่องสวัสดิภาพความไม่ปลอดภัยในชีวิต ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลโดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ดูแลความปลอดภัยครูเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามภารกิจที่สำคัญของ ศธ. คือ ต้องดูแลการศึกษาของภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ โดยต้องทำหน้าที่ 2 อย่างควบคู่กันไป คือ ทำอย่างไรจะให้การศึกษาเป็นเครื่องมือให้เกิดความเข้าใจที่ดี ให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ซึ่งต้องยอมรับว่าครูในพื้นที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ดังนั้นสวัสดิการของครูในพื้นที่จึงมีความจำเป็น

“ขณะนี้ ศธ. กำลังเตรียมการเพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาภาคใต้ โดยเฉพาะเรื่องเบี้ยเสี่ยงภัยของครูที่จะต้องเพิ่มเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก 2,500 บาท เป็น 3,500 บาท ส่วนลูกจ้าง ครูโรงเรียนเอกชน จะได้เพิ่มเป็น 2,500 บาท ส่วนกรณีครูเสียชีวิตจากปัจจุบันที่ได้รับประมาณ 1 ล้านบาท ก็จะเพิ่มเป็น 4 ล้านบาท” นายเสริมศักดิ์กล่าว.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32297&Key=hotnews

Leave a Reply