บล็อกการศึกษา แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา พาโนรามา Sitemap
learning exchange
"การเรียนรู้นั้น ควรเรียนรู้ทั้งจากความสำเร็จ และความล้มเหลวของทั้งตนเอง และคนอื่น" .. anonymous
บทนำ ทยเนมดอทเน็ต คือ โดเมนที่ถูกจดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เริ่มจากยุคแรกได้พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นระบบ redirect ด้วยชื่อภาษาไทย ที่ได้รับความนิยมย่อชื่อให้สั้นลง และจดจำได้ง่ายในสมัยนั้น เมื่อความนิยมเสื่อมลง จึงปรับบริการเข้าสู่ยุคที่สอง คือ การเป็นฟรีเว็บโฮสติ้ง ให้บริการนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการมีพื้นที่สร้างโฮมเพจของตนเอง เพื่อแบ่งปันเรื่องราว หรือเรียนรู้การเขียนเว็บเพจ แต่ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่มากขึ้น และไม่มีเวลาดูแลจำนวนสแปมที่เพิ่มขึ้น จึงยุติบริการระบบฟรีเว็บโฮสติ้งลง
ยุคที่สาม มีแนวคิดที่จะพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์ให้สมบูรณ์ขึ้น [1] โดยเน้นไปในทิศทางเดียว คือ การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการด้วยตนเองของนักเรียน ให้มีแหล่งฝึกฝนที่เข้าถึงได้ง่ายและฟรีอีกแหล่งหนึ่ง นอกจากนี้จะได้พัฒนาระบบบล็อกด้านการศึกษา (Education Blog) [2] ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับห้องเรียนจักรวาลนฤมิต [3] มีข่าวสารที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แล้วเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับอนาคตที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ แล้วกำหนด Title ของเว็บไซต์ คือ บล็อกการศึกษา และแบบทดสอบออนไลน์
ภาพพาโนรามาเชิงวัฒนธรรม และ URLFriendly นวันว่าง พบว่า กิจกรรมที่น่าออกไปทำนอกบ้าน คือ ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไปนั่งอยู่ในสถานที่ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือวิถีชุมชนที่สะท้อนเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นแหล่งที่น่าไปนั่งซึมซับเรื่องราวที่งดงาม ได้ชื่นชมวิถีการต่อสู้ของผู้คนในอดีตจนได้มีสถานที่นั้นมาถึงรุ่นเรา ในวันว่างก็ไปนั่งซึมซับเรื่องราว ปล่อยอารมณ์ความรู้สึกให้ล่องลอยย้อนเวลาไปกับเรื่องราวในอดีต
#URLFriendly
ภาพพาโนรามา วัดไหล่หินหลวง http://www.thainame.net/วัดไหล่หินหลวง
http://www.thainame.net/สถานีรถไฟนครลำปาง
[1] แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา บบทดสอบออนไลน์สำหรับผู้ทดสอบด้วยตนเอง (Online Testing) คือ บริการข้อสอบออนไลน์ แบบปรนัย 4 - 6 ตัวเลือก มีฟังก์ชันการแสดงคำถามและตัวเลือกเป็นภาพขนาด 640px * 480 px แบบ Lightbox เพื่อสนับสนุนให้คุณครูได้เปิดคำถามเป็นภาพ แล้วฉายขึ้น Projector และทำกิจกรรมในชั้นเรียน โดยแยกตามสาระการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์
ารศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ ที่นำไปสู่การดำรงชีวิตได้ และการประกอบอาชีพได้ สอดคล้องตามสมรรถนะแกนกลางทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา จนถึงการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ไปถึงขั้นใช้งานได้ในแต่สายวิชาชีพ ซึ่งการทดสอบตนเอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ แล้วนำผลไปพัฒนาตนเอง เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบชุดเอฟ วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ บุพบท (Preposition) ได้แก่ การใช้ for ช่วงเวลาหนึ่ง หรือเป็นเวลานาน, during ช่วงเหตุการณ์, at สถานที่ หรือกี่นาฬิกา หรือมุมตึก, on กับด้านไหน หรือวันที่ หรือวันพิเศษ, between ระหว่างสองสิ่ง, until เวลาที่กำหนด, in ส่วนไหนของเมือง หรือ ในเมืองไหน หรือในชุดสีอะไร, by พาหนะใด
ข้อสอบชุดพี วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ คำศัพท์ คำถาม กริยา และบุพบท ได้แก่ การนับจำนวน, การใช้ s กับ es, do กับ does, of หลังกลัว, on วันที่ หรือ กำแพง, next to แปลว่าถัดไป, in เดือน และ he she it they their
ข้อสอบชุดเอ็ม วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ คำศัพท์ คำถาม กริยา และบุพบท (Preposition) ได้แก่ หน่วยของสบู่, of หลังกลัว, รู้ว่าใครขายอะไร, พหูพจน์และเอกพจน์, ในฟาร์มมีอะไร, ถามความบ่อย, ถามอาชีพ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวัติศาสตร์
สังคมศาสตร์
สุขศึกษา
คอมพิวเตอร์
[2] ระบบบล็อกด้านการศึกษา (Education Blog)
ครือข่ายสมองแบ่งได้ 3 ส่วน .. 1) เรปทิเลียนเบรน เป็นส่วนสมองของสัตว์เลื้อยคลาน 2) ลิมบิกเบรน เป็นส่วนสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเก่า 3) คอร์เทกซ์ใหม่ เป็นส่วนสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ..
อ่านต่อ »
ต้นไม้ชุมชน คือ เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชน .. โดยแบ่งต้นไม้ออกเป็นส่วน ๆ ที่มีหน้าที่สัมพันธ์กัน แล้วเปรียบเทียบว่าแต่ละส่วนของต้นไม้ก็เหมือนแต่ละส่วนของชุมชน ประกอบด้วย ราก ลำต้น กิ่ง ใบ ผล ..
อ่านต่อ »
ธุรกิจเกิดใหม่ .. ธุรกิจที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ เช่น เกิดจากแนวคิด ไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ มักเริ่มจากการเห็นช่องทาง หรือโอกาสที่คนอื่นยังไม่ได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจนั้น ..
อ่านต่อ »
ยะวารสาร .. พบว่า ขยะไม่ได้มีเฉพาะ junk food เท่านั้น แต่ในแวดวงวิชาการ มีวารสารที่รับตีพิมพ์ผลงานของนักวิจัยอย่างไม่ถูกต้อง ไม่มีการกลั่นกรอง ไม่น่าเชื่อถือ เมื่อสืบค้น plagiarism จะพบว่าคัดลอกมา ..
อ่านต่อ »
อบ 'ครูผู้ช่วย' ฉาวพ่นพิษ ชงเสริมศักดิ์ฟัน 4 บิ๊กสพฐ. .. จากกรณีที่ประชุม ก.ค.ศ. ซึ่งมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้มีมติให้แจ้งไปยังคณะอนุกรรม ..
อ่านต่อ »
วนคุยเหตุผลการยุบโรงเรียนกับกระทรวง .. มีข่าวว่ากระทรวงงฯ ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก - โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน เมื่อข่าวออกมาก็มีผู้ปกครองออกมาคัดค้านมากมาย เรื่องขนาดโรงเรียน ..
อ่านต่อ »
าจารย์-นักศึกษา ราชภัฏโคราชฮือแต่งดำประท้วง .. ค้านมติสภามหาวิทยาลัยฯ เลือกอธิการบดีคนใหม่ กก.สภาฯ 3 คน สุดทนยื่นลาออก พร้อมชูป้ายประณาม "สภาอัปยศ ไม่ฟังเสียงประชาคม" ..
อ่านต่อ »
ฉนโยบาย ศธ. ต้นเหตุการศึกษาไทยตกต่ำ .. พบแล้ว! ตัวการใหญ่รับจ้างเขียนผลงานเลื่อนวิทยฐานะครู เปิดขบวนการ "หากิน" ในการเลื่อนวิทยฐานะวงการครู ชี้ "ข้าราชการเขตการศึกษา-อาจารย์ ..
อ่านต่อ »
[3] ห้องเรียนจักรวาลนฤมิต ห้องเรียนจักรวาลนฤมิต หรือ ห้องเรียนเมตาเวิร์ส (Classroom Metaverse) คือ ห้องเรียนที่นักเรียนทุกคนจะสวมอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจักรวาลนฤมิต โดยมีสถานที่หนึ่งในจักรวาลนฤมิตที่ผู้เรียนจะเข้ามาอยู่ร่วมกัน มองเห็นกันและกัน มีบรรยากาศห้องเรียนที่เปรียบเสมือนอยู่ในห้องเรียนปกติ เมื่อเริ่มต้นชั้นเรียน คุณครูก็จะขานชื่อ นายเอ นายบี เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเสมือนสอนแบบ on site ทุกคนได้แสดงตัวตนว่าเข้าชั้นเรียนห้องเรียนจักรวาลนฤมิตแล้ว มีการบรรยาย ดึงสื่อการเรียนการสอนจากไดร์ฟหรือคลาวด์ จัดการเรียนการสอนได้หลากหลายเครื่องมือ อาทิ สอนแบบสร้างสรรค์ สอนแบบปัญหาเป็นฐาน สอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง สอนแบบฝึกปฏิบัติ สอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน หรือ สอนแบบผสมผสานตามความต้องการของผู้เรียน คุณครูสามารถส่งมอบสื่อหลากหลายรูปแบบ คัดลอก แบ่งปันสื่อ แลกเปลี่ยน สามารถนำเสนอทั้งแบบสองมิติ สามมิติ หรือสร้างสื่อในจักรวาลนฤมิตขึ้นมาใหม่ ทุกสิ่งที่ทำได้ในสื่อเดิม หรือที่เคยสอนแบบ online ยังปรับใช้ได้ในห้องเรียนจักรวาลนฤมิต และสิ่งที่สร้างในจักรวาลนฤมิตยังมีคงคุณสมบัติ ความเป็นจริงเสริม (AR = Augmented Reality) ความเป็นจริงเสมือน (VR = Virtual Reality) และ ความเป็นจริงผสม (MR = Mixed Reality) ที่ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพในโลกคู่ขนานเสมือนจริง ที่สื่อสารกันได้ เรียนหนังสือได้ ค้าขายทำธุรกิจได้ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ มีเงินดิจิทัล มีทรัพย์สินดิจิทัล และสร้างสิ่งประดิษฐ์เสมือนจริงเป็นผลงานส่งคุณครูได้
บภาพยนตร์หลายเรื่อง และซีรีส์ แนวเมืองจำลอง-ใส่อุปกรณ์-ท่องโลกเสมือน ใน Blog ของ mangozero.com และอีกหลายไซต์ ที่คล้ายกับจักรวาลนฤมิต ดังนี้ 1) Ready Player One (2018) 2) The Matrix (1999) 3) Free Guy (2021) 4) Avatar (2009) 5) Memories of The Alhambra (2018) 6) BlackMirror SS3 ‘Ep.2 Playtest’ (2016) 7) My Holo Love (2020) 8) Upload (2020) 9) Valerian and the City of a Thousand Planets (2017) 10) Blade runner (2017) 11) Ghost in the Shell (2017) 12) Sword art online (2012) 13) Tron (2010) 14) Gamer (2009) แล้วท่านดูเรื่องไหนแล้วบ้าง น่าไปติดตามกันนะครับ
ChatGPT ช่วยทำการบ้าน : พีระมิด คุณครูให้การบ้านการโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน มีโจทย์ว่า จงพิมพ์ 1 ถึง 10 ด้วยไพทอน ลองขอความช่วยเหลือจาก ChatGPT โดยส่งคำถามไปว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า How can you write a loop in Python to print numbers from 1 to 10? แล้ว ChatGPT ก็ส่งคำตอบมาเป็นโค้ดให้ 2 บรรทัด ว่าต้องเขียนอย่างไร เอาคำตอบนี้ไปส่งครูได้เลย
ร้อมอธิบายเป็นภาษาไทยประกอบโค้ดว่า นี่คือตัวอย่างของการเขียนลูปในไพทอนเพื่อพิมพ์ตัวเลข 1 ถึง 10: for i in range(1, 11): print(i) ในตัวอย่างนี้เราใช้ลูป for เพื่อวนลูปตามช่วงของตัวเลข 1 ถึง 10 (รวมทั้งตัวท้าย 10) โดยใช้ฟังก์ชัน range เพื่อสร้างลำดับของตัวเลข และลูป for จะวนลูปตามแต่ละตัวเลขในลำดับนั้น ๆ โดยเก็บค่าปัจจุบันไว้ในตัวแปร i และใช้ฟังก์ชัน print เพื่อแสดงค่าของ i ออกทางคอนโซล (console) ของโปรแกรม
มื่อนำ code ไปประมวลผลบน pycharm พบว่าใช้งานได้ปกติ ผลลัพธ์คือ 1 – 10 แสดงผลบน console ตามคำอธิบายของ ChatGPT อย่างถูกต้อง ถ้าคุณครูสั่งงานด้วยโจทย์ที่ยากขึ้น สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ก็เชื่อว่า ChatGPT จะตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง พร้อมคำอธิบายโค้ดโดยละเอียด
อ่านเพิ่มเติม
บทความ : หารือกัน เรียนหนังสือกัน ประชุมกัน แต่ online นะ

ภาพนิสิต NTU-MBA
กำลังเรียน Online - 2565
ตั้งแต่ปลายปี 2019 ผู้คนทั้งโลก รวมถึงคนไทย เริ่มมีทักษะการประชุมผ่าน web conferencing ในฉับพลันทันที จะประชุมหรือเรียนหนังสือ online ผ่าน smartphone , tablet, notebook หรือ desktop ก็ได้ทั้งนั้น จะใช้โปรแกรม zoom, webex, google meet, microsoft team, yealink, facebook messenger, หรือ line ก็ติดตั้งได้ในเวลาอันสั้น
ารเรียนทางไกลระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ผู้เรียนผู้สอนอยู่กันคนละประเทศ ระบบการศึกษาให้การรองรับมานานแล้ว แต่ที่คาดไม่ถึง คือ เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เรียนออนไลน์ผ่าน web conferencing มานานนับปีแล้ว เราก้าวข้ามมาสู่ห้องเรียนแห่งอนาคต ห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสารพัด ที่เข้ามาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยแรงผลักดันที่ไม่อาจต่อรองได้ ทุกคนต่างยอมรับในชะตากรรมที่ปฏิเสธไม่ได้ ในวิกฤตกลับมีโอกาส พบว่า กลุ่มธุรกิจ Logistic ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดในทันที คือ Flash express แต่ Alpha Fast ก็เป็นอีกกรณีศึกษาธุรกิจ ที่อยู่ในกลุ่ม Red Ocean คือ ธุรกิจในตลาดมีการแข่งขันสูง มีความน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคนยุคใหม่ใส่ใจธุรกิจ
Keywords : MIS, KMED, TEC, ZOOM
เม.ย.65 - โรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ใช้ทดลองใช้ หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ข้อความในภาพ ว่า "การปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการนำร่อง ทดลองใช้ในโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อีกทั้งมีกลไกกระบวนการของการปรับปรุงอีกหลายขั้นตอน หากใช้จริงต้องแจ้งล่วงหน้า 3 ปี" โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการฯ กพฐ. ซึ่งพบการแชร์ข้อความประกอบภาพ ว่า "หลักสูตรฐานใหม่ ยังไม่ประกาศใช้ แต่ เริ่มต้นแล้วในพื้นที่นวัตกรรม" โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชน์
ากข่าว 20 เม.ย.65 ใน Matichon online สรุปว่า ".. หลักสูตรที่จะพัฒนาใหม่ ให้ดำเนินการนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมตามที่ตกลงไว้เช่นเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง .." นั่นหมายถึง โรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้มีโอกาสใช้ หลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่จะพัฒนาเด็กในพื้นที่นี้ ด้วยวิธีการสอนแบบใหม่ คิดไม่เหมือนเดิม ทำไม่เหมือนเดิม ผลการจัดการเรียนก็จะเกิดผลแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม เป็นผลลัพธ์เด็กในอนาคต ที่จะถูกใช้เป็นต้นแบบหลักสูตรสำหรับห้องเรียนในอนาคต หรือข้ามไปห้องเรียนจักรวาลนฤมิตกันเลย
‘อัมพร’ แจงมติกพฐ. แค่สับสน ยังไม่ประกาศใช้หลักสูตรใหม่
เตรียมอุดมฯ สอบเข้า ม.4 ประจำปี 2565 และโรงเรียนเปิด พ.ค.65 นี้ metaverseclassroom ข่าว 5 มี.ค.65 ผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางไปเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมสอบจำนวนมาก ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จากการรายงานของโรงเรียน ทำให้ทราบว่าการสอบคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 11,854 คน ทางโรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้ 1,520 คนใน 8 กลุ่มแผนการเรียน คิดเป็นสัดส่วนรับได้ 1 คนต่อผู้เข้าสอบ 8 คน (7.79)
ห็นข่าวแล้ว ทำให้นึกถึงห้องในอนาคตอันใกล้นี้ คาดว่า เราจะได้เห็น ห้องสอบจักรวาลนฤมิต ที่ช่วยให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางไปสอบยังศูนย์สอบ แต่ศูนย์สอบเข้าไปอยู่ในจักรวาลนฤมิต ที่นักเรียนทุกคนจะเข้าไปสอบ ทำข้อสอบอย่างสร้างสรรค์ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ที่ดำเนินการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อถึงเวลาเรียนก็จะเรียนในห้องเรียนจักรวาลนฤมิต ที่เปิดให้มีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ยิ่งกว่าเดิม
ข้อมูลสถิติ
สถิติเว็บไทย Truehits directory 8 ก.ย.55 ประเทศไทยมีระบบจัดอันดับเว็บไซต์ ที่บริการโดย truehits ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถูกนำไปใช้อ้างอิงในด้านการตลาดอยู่เสมอ ปัจจุบันมีเว็บไซต์เข้าไปในฐานข้อมูลนี้ 9,953 รายการ และมีการจำแนกหมวดหมู่ทั้งสิ้น 20 หมวดหมู่ ประกอบด้วย ธุรกิจ(1129) ช๊อปปิ้ง(990) หน่วยงานราชการ,องค์กร(891) การศึกษา(878) ท่องเที่ยว(867) บันเทิง(839) บุคคล-สังคม(666) อินเทอร์เน็ต(656) คอมพิวเตอร์(477) ข่าว-สื่อ(399) อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง(367) สุขภาพ(322) กีฬา(294) ยานยนต์(286) ศิลปะ-วัฒนธรรม(250) เกมส์(214) ธนาคาร-การเงิน(189) มือถือ-พีดีเอ(185) บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่(52) ธุรกิจโฆษณา(2)
ข้อมูลจาก truehits.net
ข้อมูลเว็บไซต์ไทย All.in.th 8 ก.ย.55 รายชื่อเว็บไซต์ หรือโดเมนเนมที่มีชื่อโดเมนลงท้ายด้วย .th ณ เดือนสิงหาคม 2555 มีทั้งสิ้น 63,705 โดเมนเนม ที่เราทราบสถิตินี้ เพราะทุกโดเมนต้องจดโดเมนไว้กับ thnic.co.th ที่กำกับดูแลโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ประกอบด้วย .ac.th 5,997 (9.41%) .co.th 29,072 (45.64%) .go.th 6,017 (9.45%) .in.th 21,530 (33.8%) .mi.th 28 (0.04%) .net.th 28 (0.04%) .or.th 1,033 (1.62%)
ข้อมูลจาก all.in.th/
บริการที่น่าสนใจ
> Pagespeed (desktop 98%)
> Facebook debug
> Dead link checker
> Link checker
> Html validator
> CSS validator
แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับบริการพื้นที่ฟรี
1. เนื่องจากผมเปิดบริการพื้นที่โฮมเพจฟรี เป็นกรณีศึกษา เพื่อเผยแพร่ source code ที่ให้บริการนี้ มาหลายปี และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการพื้นที่มีจดหมายเตือนว่า ระบบของผมมีสมาชิกใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์เข้าข่าย ว่า ระบบรับข้อมูลมากไปให้ควบคุมด้วย และมีการแจ้งเตือนว่าบางแฟ้มอาจถูกใช้ใน spam mail
2. ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2554 เว็บไซต์ผมถูกระงับการให้บริการ และผมต้องยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก เขาจึงเปิดให้ และบอกว่าถ้าเกิดขึ้นอีก อาจไม่ได้รับการอภัย
3. ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 10,000 คน ซึ่งผมกรองไม่ได้ว่าแฟ้มของสมาชิกท่านใดเข้าข่ายผิดกฎที่ถูกนำไปใช้ใน spam mail หรือผิดกฎที่ให้ไว้ จึงขอระงับบริการทั้งหมด และไม่มีกำหนดเปิดบริการ (ช่วงนี้งานในอาชีพ รัดตัวครับ)
4. เปิดห้องเพื่อทดสอบ
4.1 thainame.net/home
4.2 thainame.net/ntu
ปัจจุบันหยุดให้บริการส่วนของ free webhosting แล้ว
ทีมงานคนลำปาง มีเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ thaiall.com, thaiabc.com, lampang.net, จังหวัดลำปาง โทร.081-9927223
ปรับปรุง : 2566-02-16 (ปรับปรุงเนื้อหา)
Thainame.net