thainame
บล็อกการศึกษา แบบทดสอบ พาโนรามา นำสินค้าเข้า ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผลิตร่ม สื่อเก็บข้อมูล พิพิธภัณฑ์
"การเรียนรู้นั้น ควรเรียนรู้ทั้งจากความสำเร็จและความล้มเหลว ของทั้งตนเองและคนอื่น"
Thainame.net คือ พื้นที่แบ่งปันเพื่อการศึกษาไทย (TEA : Thai Educational Area) classroom ทยเนมดอทเน็ต คือ โดเมนที่ถูกจดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เริ่มจากยุคแรกได้พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นระบบ redirect ด้วยชื่อภาษาไทย ที่ได้รับความนิยมย่อชื่อให้สั้นลง และจดจำได้ง่ายในสมัยนั้น เมื่อความนิยมเสื่อมลง จึงปรับบริการเข้าสู่ยุคที่สอง คือ การเป็นฟรีเว็บโฮสติ้ง ให้บริการนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการมีพื้นที่สร้างโฮมเพจของตนเอง เพื่อแบ่งปันเรื่องราว หรือเรียนรู้การเขียนเว็บเพจ แต่ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่มากขึ้น และไม่มีเวลาดูแลจำนวนสแปมที่เพิ่มขึ้น จึงยุติบริการระบบฟรีเว็บโฮสติ้งลง
ยุคที่สาม มีแนวคิดที่จะพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์ให้สมบูรณ์ขึ้น [1] โดยเน้นไปในทิศทางเดียว คือ การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการด้วยตนเองของนักเรียน ให้มีแหล่งฝึกฝนที่เข้าถึงได้ง่ายและฟรีอีกแหล่งหนึ่ง นอกจากนี้จะได้พัฒนาระบบบล็อกด้านการศึกษา (Education Blog) [2] ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับห้องเรียนจักรวาลนฤมิต [3] มีข่าวสารที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แล้วเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับอนาคตที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ แล้วกำหนด Title ของเว็บไซต์ คือ บล็อกการศึกษา และแบบทดสอบออนไลน์
ภาพพาโนรามาเชิงวัฒนธรรม และ URLFriendly นวันว่าง พบว่า กิจกรรมที่น่าออกไปทำนอกบ้าน คือ ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไปนั่งอยู่ในสถานที่ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือวิถีชุมชนที่สะท้อนเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นแหล่งที่น่าไปนั่งซึมซับเรื่องราวที่งดงาม ได้ชื่นชมวิถีการต่อสู้ของผู้คนในอดีตจนได้มีสถานที่นั้นมาถึงรุ่นเรา ในวันว่างก็ไปนั่งซึมซับเรื่องราว ปล่อยอารมณ์ความรู้สึกให้ล่องลอยย้อนเวลาไปกับเรื่องราวในอดีต
#URLFriendly
ภาพพาโนรามา วัดไหล่หินหลวง http://www.thainame.net/วัดไหล่หินหลวง
http://www.thainame.net/สถานีรถไฟนครลำปาง
http://www.thainame.net/สานสัมพันธ์สายใยพี่น้องACLA
http://www.thainame.net/รถม้า
[1] แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา บบทดสอบออนไลน์สำหรับผู้ทดสอบด้วยตนเอง (Online Testing) คือ บริการข้อสอบออนไลน์ แบบปรนัย 4 - 6 ตัวเลือก มีฟังก์ชันการแสดงคำถามและตัวเลือกเป็นภาพขนาด 640px * 480 px แบบ Lightbox เพื่อสนับสนุนให้คุณครูได้เปิดคำถามเป็นภาพ แล้วฉายขึ้น Projector และทำกิจกรรมในชั้นเรียน โดยแยกตามสาระการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์
6พ.ค.2566 ข้อสอบชุดนี้ (Test3 บน Thainame.net) ถูกปรับปรุงเป็นระบบข้อสอบชุดแรก ที่เลือกเปิดการแสดงเฉลย ผ่าน Mouse over - glyphicon glyphicon-eye-open ซึ่งพัฒนาต่อจากการแสดงคำถามผ่าน Lightbox เมื่อคลิก glyphicon glyphicon-th (table header) ให้คุณครูเลือกใช้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในชั้นเรียน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Exchange) แทน การวัดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้วยข้อสอบแบบตัวเลือก (Choice)
ภาษาอังกฤษ : 25 ชุด
ข้อสอบชุดเอฟ วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ บุพบท (Preposition) ได้แก่ การใช้ for ช่วงเวลาหนึ่ง หรือเป็นเวลานาน, during ช่วงเหตุการณ์, at สถานที่ หรือกี่นาฬิกา หรือมุมตึก, on กับด้านไหน หรือวันที่ หรือวันพิเศษ, between ระหว่างสองสิ่ง, until เวลาที่กำหนด, in ส่วนไหนของเมือง หรือ ในเมืองไหน หรือในชุดสีอะไร, by พาหนะใด
ข้อสอบชุดพี วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ คำศัพท์ คำถาม กริยา และบุพบท ได้แก่ การนับจำนวน, การใช้ s กับ es, do กับ does, of หลังกลัว, on วันที่ หรือ กำแพง, next to แปลว่าถัดไป, in เดือน และ he she it they their
ข้อสอบชุดเอ็ม วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ คำศัพท์ คำถาม กริยา และบุพบท (Preposition) ได้แก่ หน่วยของสบู่, of หลังกลัว, รู้ว่าใครขายอะไร, พหูพจน์และเอกพจน์, ในฟาร์มมีอะไร, ถามความบ่อย, ถามอาชีพ
infinitive verb คือ คำกริยาช่อง 1 ที่ไม่มีการผัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Infinitive with to และ Infinitive without to มีกริยาหรือคุณศัพท์ที่มี to ตามหลัง เช่น deserve to, exptect to, forgot to, like to, need to, lucky to, ready to, proud to และมีตัวอย่างประโยค เช่น I forgot to close the window. Steve is lucky to have such good friends. I’m proud to work with you. หรือ I can play the guitar.
หลักการใช้ Infinitive verb (รูปของกริยาที่ยังไม่ได้ผัน)
วิทยาศาสตร์ : 10 ชุด
คณิตศาสตร์ : 18 ชุด
ภาษาไทย : 14 ชุด
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : 7 ชุด
ประวัติศาสตร์ : 3 ชุด
สังคมศาสตร์ : 2 ชุด
สุขศึกษา : 3 ชุด
คอมพิวเตอร์ : 2 ชุด
[2] ระบบบล็อกด้านการศึกษา (Education Blog)
ครือข่ายสมองแบ่งได้ 3 ส่วน .. 1) เรปทิเลียนเบรน เป็นส่วนสมองของสัตว์เลื้อยคลาน 2) ลิมบิกเบรน เป็นส่วนสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเก่า 3) คอร์เทกซ์ใหม่ เป็นส่วนสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ..
อ่านต่อ »
ต้นไม้ชุมชน คือ เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชน .. โดยแบ่งต้นไม้ออกเป็นส่วน ๆ ที่มีหน้าที่สัมพันธ์กัน แล้วเปรียบเทียบว่าแต่ละส่วนของต้นไม้ก็เหมือนแต่ละส่วนของชุมชน ประกอบด้วย ราก ลำต้น กิ่ง ใบ ผล ..
อ่านต่อ »
ธุรกิจเกิดใหม่ .. ธุรกิจที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ เช่น เกิดจากแนวคิด ไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ มักเริ่มจากการเห็นช่องทาง หรือโอกาสที่คนอื่นยังไม่ได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจนั้น ..
อ่านต่อ »
ยะวารสาร .. พบว่า ขยะไม่ได้มีเฉพาะ junk food เท่านั้น แต่ในแวดวงวิชาการ มีวารสารที่รับตีพิมพ์ผลงานของนักวิจัยอย่างไม่ถูกต้อง ไม่มีการกลั่นกรอง ไม่น่าเชื่อถือ เมื่อสืบค้น plagiarism จะพบว่าคัดลอกมา ..
อ่านต่อ »
อบ 'ครูผู้ช่วย' ฉาวพ่นพิษ ชงเสริมศักดิ์ฟัน 4 บิ๊กสพฐ. .. จากกรณีที่ประชุม ก.ค.ศ. ซึ่งมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้มีมติให้แจ้งไปยังคณะอนุกรรม ..
อ่านต่อ »
วนคุยเหตุผลการยุบโรงเรียนกับกระทรวง .. มีข่าวว่ากระทรวงงฯ ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก - โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน เมื่อข่าวออกมาก็มีผู้ปกครองออกมาคัดค้านมากมาย เรื่องขนาดโรงเรียน ..
อ่านต่อ »
าจารย์-นักศึกษา ราชภัฏโคราชฮือแต่งดำประท้วง .. ค้านมติสภามหาวิทยาลัยฯ เลือกอธิการบดีคนใหม่ กก.สภาฯ 3 คน สุดทนยื่นลาออก พร้อมชูป้ายประณาม "สภาอัปยศ ไม่ฟังเสียงประชาคม" ..
อ่านต่อ »
ฉนโยบาย ศธ. ต้นเหตุการศึกษาไทยตกต่ำ .. พบแล้ว! ตัวการใหญ่รับจ้างเขียนผลงานเลื่อนวิทยฐานะครู เปิดขบวนการ "หากิน" ในการเลื่อนวิทยฐานะวงการครู ชี้ "ข้าราชการเขตการศึกษา-อาจารย์ ..
อ่านต่อ »
รวมรายชื่อ ร้านขายส่งผ้าขาวม้า/โรงงานทอผ้าขาวม้า
[3] ห้องเรียนจักรวาลนฤมิต ห้องเรียนจักรวาลนฤมิต หรือ ห้องเรียนเมตาเวิร์ส (Classroom Metaverse) คือ ห้องเรียนที่นักเรียนทุกคนจะสวมอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจักรวาลนฤมิต โดยมีสถานที่หนึ่งในจักรวาลนฤมิตที่ผู้เรียนจะเข้ามาอยู่ร่วมกัน มองเห็นกันและกัน มีบรรยากาศห้องเรียนที่เปรียบเสมือนอยู่ในห้องเรียนปกติ เมื่อเริ่มต้นชั้นเรียน คุณครูก็จะขานชื่อ นายเอ นายบี เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเสมือนสอนแบบ on site ทุกคนได้แสดงตัวตนว่าเข้าชั้นเรียนห้องเรียนจักรวาลนฤมิตแล้ว มีการบรรยาย ดึงสื่อการเรียนการสอนจากไดร์ฟหรือคลาวด์ จัดการเรียนการสอนได้หลากหลายเครื่องมือ อาทิ สอนแบบสร้างสรรค์ สอนแบบปัญหาเป็นฐาน สอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง สอนแบบฝึกปฏิบัติ สอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน หรือ สอนแบบผสมผสานตามความต้องการของผู้เรียน คุณครูสามารถส่งมอบสื่อหลากหลายรูปแบบ คัดลอก แบ่งปันสื่อ แลกเปลี่ยน สามารถนำเสนอทั้งแบบสองมิติ สามมิติ หรือสร้างสื่อในจักรวาลนฤมิตขึ้นมาใหม่ ทุกสิ่งที่ทำได้ในสื่อเดิม หรือที่เคยสอนแบบ online ยังปรับใช้ได้ในห้องเรียนจักรวาลนฤมิต และสิ่งที่สร้างในจักรวาลนฤมิตยังมีคงคุณสมบัติ ความเป็นจริงเสริม (AR = Augmented Reality) ความเป็นจริงเสมือน (VR = Virtual Reality) และ ความเป็นจริงผสม (MR = Mixed Reality) ที่ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพในโลกคู่ขนานเสมือนจริง ที่สื่อสารกันได้ เรียนหนังสือได้ ค้าขายทำธุรกิจได้ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ มีเงินดิจิทัล มีทรัพย์สินดิจิทัล และสร้างสิ่งประดิษฐ์เสมือนจริงเป็นผลงานส่งคุณครูได้ ready player one
บภาพยนตร์หลายเรื่อง และซีรีส์ แนวเมืองจำลอง-ใส่อุปกรณ์-ท่องโลกเสมือน ใน Blog ของ mangozero.com และอีกหลายไซต์ ที่คล้ายกับจักรวาลนฤมิต ดังนี้ 1) Ready Player One (2018) 2) The Matrix (1999) 3) Free Guy (2021) 4) Avatar (2009) 5) Memories of The Alhambra (2018) 6) BlackMirror SS3 ‘Ep.2 Playtest’ (2016) 7) My Holo Love (2020) 8) Upload (2020) 9) Valerian and the City of a Thousand Planets (2017) 10) Blade runner (2017) 11) Ghost in the Shell (2017) 12) Sword art online (2012) 13) Tron (2010) 14) Gamer (2009) แล้วท่านดูเรื่องไหนแล้วบ้าง น่าไปติดตามกันนะครับ
บทความกลุ่ม 1 - ความรู้เรื่องนำสินค้าเข้าจากจีน (ส่งเสริมอาชีพแห่งอนาคต) รวมบทความ ตั้งแต่ ส.ค.2561 - ส่งเสริมการนำเข้าสินค้าจากจีน
26 เม.ย.66 - นำเข้าสินค้าจากจีนต้องรู้ เหตุใด เศรษฐกิจจีนจึงเติบโตแบบก้าวกระโดด
ผู้ที่นำเข้าสินค้าจากจีนหลายคน ส่วนหนึ่งที่เลือกนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจโลก การเติบโตทางธุรกิจของประเทศจีนนั้น ค่อนข้างเป็นไปได้สูง ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุจากหลายปัจจัย โดยทุกๆ สัปดาห์ภายในประเทศจีน จะมีมหาเศรษฐีระดับพันล้านเกิดขึ้นใหม่ - - >
19 เม.ย.66 - เทคนิคคุมต้นทุนนำเข้าสินค้าจากจีนให้งบไม่บานปลาย ขายได้กำไรดี
ในการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายต่อนั้นถือว่ามีปัญหาและข้อจำกัดมากมายที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้า นักขายต้องรับมือเช่นเดียวกับโมเดลธุรกิจอื่นๆ ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ดูจะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้หลายคนถอดใจจากโมเดลธุรกิจนี้ไปก็คือ เรื่องของต้นทุนการสั่งนำเข้าสินค้าจากจีนแต่ละครั้งนั่นเอง - - >
12 เม.ย.66 - นำเข้าสินค้าจากจีน กับขั้นตอนการเริ่มธุรกิจขนาดเล็ก
สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีน แล้วนำสินค้าเหล่านี้เข้ามาขายในประเทศไทยเรา คุณอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย และยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่ใครๆต่างก็เริ่มที่จะทำธุรกิจ เริ่มต้นในการนำเข้าสินค้าจากจีน แล้วนำมาขายเอง ทั้งคนที่ทำเป็นอาชีพหลัก รวมถึงคนที่ทำเป็นอาชีพเสริมด้วย - - >
5 เม.ย.66 - นำเข้าสินค้าจากจีน กับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในยุคปัจจุบันที่โซเชียลมีเดีย เข้ามามีอิทธิพลและมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตปัจจุบันของทุกคน และดูเหมือนว่าจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้มีวี่แววจะลดลงเลย ช่องทางนี้จึงกลายเป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ ของการทำธุรกิจ ซึ่งหลายคนหันมาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแล้ว โดยเฉพาะธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ - - >
29 มี.ค.66 - นำเข้าสินค้าจากจีน วอลเปเปอร์ติดผนัง ไอเดียของนำเข้าที่น่าสนใจ
หากคุณเป็นหนึ่งคนที่ชอบปรับเปลี่ยนสไตล์การตกแต่งห้องของคุณ ให้มีความดูดี น่าสนใจ และมีความแปลกใหม่อยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะอยากได้ผนังห้องแบบเรียบๆ ผนังห้องแบบมีลวดลายแปลกตาไม่เหมือนใคร ผนังห้องตามแต่รสนิยมและความชื่นชอบส่วนบุคคลของคุณ ก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆ หรือแม้แต่การซ่อมแซมและปรับปรุง - - >
22 มี.ค.66 - นำเข้าสินค้าจากจีนต้องรู้ เทคนิคการค้าขาย ให้ประสบความสำเร็จฉบับชาวจีน
หากเรานึกถึงพ่อค้าแม่ค้าชาวจีน โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนในอดีต สิ่งที่เรามักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกๆ คือเรื่องของความรวย และความขยันบากบั่น คนจีนนั้นมีชื่อเสียงในด้านการค้ามาอย่างยาวนาน แม้กระทั่งในปัจจุบันเอง เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก หากเราลองนึกถึงชื่อของนักธุรกิจชื่อดัง - - >
8 มี.ค.66 - นำเข้าสินค้าจากจีน รถบรรทุกแต่ละประเภท ใช้ขนส่งสินค้าแบบไหนบ้าง
ในธุรกิจการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น จุดหนึ่งที่มีความสำคัญและเราควรศึกษาไว้ คือเรื่องของระบบการขนส่ง แน่นอนว่ามีวิธีการในการขนส่งสินค้านำเข้าจากจีนเหล่านี้มากมาย แต่วิธีการหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยม คือวิธีการขนส่งสินค้าจากประเทศจีน ผ่านทางการใช้รถบรรทุก ซึ่งก็เป็นวิธีการที่พ่อค้าแม่ค้าหลายคนเลือกใช้กัน - - >
1 มี.ค.66 - นำเข้าสินค้าจากจีนโดยไม่ผ่านคนกลางได้ไหม และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
สำหรับมือใหม่ที่สนใจอยากลองสั่งซื้อ นำเข้าสินค้าจากจีนด้วยตัวเองนั้นแน่นอนก่อนทำการสั่งซื้อจริง หลายคนย่อมเริ่มต้นด้วยการหาข้อมูลตามแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะกับช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่มีผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์นำเข้าสินค้าจากจีนมาแนะนำบอกต่อวิธี - - >
22 ก.พ.66 - นำเข้าสินค้าจากจีนต้องรู้ การนำเข้าผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่จะผิดอะไรกัน
การนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น แม้ในปัจจุบันก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างสูงอยู่ดี ในปัจจุบันมีวิธีการในการนำเข้าสินค้าจากจีนเหล่านี้มากมายหลากหลายวิธี วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่งก็คือ การใช้บริการจากบริษัทชิปปิ้งที่มีอยู่ด้วยกันมากมายหลากหลาย แต่ก็ยังมีคนที่เลือกที่จะนำเข้าสินค้าจากจีนเหล่านี้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษานั้น - - >
15 ก.พ.66 - นำเข้าสินค้าจากจีนต้องรู้ ทำความเข้าใจเรื่องของ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เรื่องของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นเรื่องที่ผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีน จำเป็นที่จะต้องรู้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโลจิสติกส์ มีความร่วมมือกันในด้านนี้ของทางภาครัฐและเอกชน ภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เอกชนสามารถบริหารจัดการสินค้า - - >
8 ก.พ.66 - Form E กับการลดภาษีการนำเข้าสินค้าจากจีน เรื่องน่ารู้นำเข้าสินค้าจากจีน กับเรื่องของการขนส่งทางเรือ
สำหรับผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีน จำเป็นต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทุกอย่าง มีเอกสารมากมายที่จำเป็นที่จะต้องศึกษา เอกสารชิ้นหนึ่งที่จำเป็นจะต้องทำความรู้จัก เราเรียกว่า Form E เป็นเอกสารที่ถือเป็นเอกสารสำหรับการแสดงถิ่นกำเนิดของสินค้า ระหว่างประเทศจีนกับบรรดาประเทศอื่นในแถบอาเซียน เปรียบเสมือนเอกสารที่จะช่วยยืนยันว่าวัตถุดิบต่างๆ - - >
1 ก.พ.66 - วิธีนำเข้าสินค้าจากจีนผ่าน Aliexpress
สำหรับคนที่สนใจสั่งซื้อ นำเข้าสินค้าจากจีนด้วยตัวเอง แบบไม่ต้องพึ่งพาบริการจากชิปปิ้ง แน่นอนว่าวิธีแรกๆ ที่นึกถึง หรือมักได้ยินได้ฟังเป็นคำแนะนำมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ก็คือ การเลือกใช้บริการของแพลตฟอร์ม Aliexpress แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เจ้าดังนั่นเอง เพราะแพลตฟอร์มดังกล่าวที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเครืออาลีบาบา - - >
25 ม.ค.66 - นำเข้าสินค้าจากจีนต้องรู้ รถแต่ละประเภทที่ใช้ในการขนส่งสินค้าแต่ละประเภท
อย่างที่หลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า การนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น มีระบบการขนส่งสินค้าได้มากมายหลากหลายรูปแบบมากๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการขนส่งทางเรือ ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และอีกอันที่มีความสำคัญและโดดเด่น หลายบริษัทมักเลือกนำมาใช้ คือการขนส่งทางรถ ซึ่งการขนส่งทางรถนั้นมีความสะดวกสบายในการขนส่ง - - >
27 ส.ค.61 - นำเข้าสินค้าส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว
ธุรกิจการนำเข้าสินค้าในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยความหลากหลายตลอดจนความทันสมัยของสินค้าจึงทำให้สิ่งที่นำเข้ามานั้นเป็นที่ถูกใจสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้มีอยู่อย่างมากมาย บริการด้วยใจ ทั้งยังมีความเป็นมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ ในการนำเข้าสินค้า - - >
บทความกลุ่ม 2 - ความรู้เรื่องเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน รวมบทความ ตั้งแต่ ธ.ค.2563 - ความรู้เรื่องเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
17 พ.ค.66 - ข้อดี และข้อเสียของเฟอร์นิเจอร์แต่ละแบบ
เฟอร์นิเจอร์ เป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านเรือนไม่ว่าจะหลังไหนก็ตาม สิ่งนี้ยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในบ้าน สามารถที่จะปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในห้อง หากเราอยากให้ห้องของเรา หรือบ้านของเรามีบรรยากาศแบบไหน การใช้เฟอร์นิเจอร์ในแบบที่แตกต่างกันออกไป ก็ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศของห้องหรือบ้านของเราได้เป็นอย่างดี - - >
10 พ.ค.66 - วิธีกะประมาณงบในการสั่งทำเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน
เมื่อพูดถึงเทรนด์ของงาน Interior Design หรือการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร ภายในตัวบ้านในปัจจุบันก็ย่อมต้องนึกถึงเฟอร์นิเจอร์แบบบิวท์อินควบคู่กันไปด้วย เรียกได้ว่าการบิวท์อินเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์บ้านสมัยใหม่มากกว่าเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวก็ว่าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดีไซน์ รูปทรงอาคาร - - >
3 พ.ค.66 - เลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน กับสไตล์ธรรมชาตินิยม
มีแนวคิดหนึ่งที่มีความเชื่ออย่างที่สุดว่า การสร้างบรรยากาศการทำงาน ให้มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ จะยิ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น งานมีคุณภาพมากขึ้น และผลลัพธ์ที่ได้จากดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในความเป็นจริง การกล่าวแบบนี้ก็นับว่ามีส่วนเป็นความจริงอยู่ ถึงแม้ว่าอาจจะมีบางคน - - >
26 เม.ย.66 - 4 ทริค กำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่เฟอร์นิเจอร์ของเรา
เฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้กันอยู่ในบ้านนั้น ทำขึ้นมาจากมากมายหลากหลายวัสดุ ครับเป็นวัสดุอย่างพวกเหล็ก ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อะไรมากนัก แต่หากเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุอื่นๆ โดยเฉพาะที่ทำมาจากไม้ แน่นอนว่าอาจจะเกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้ง่าย - - >
19 เม.ย.66 - เทคนิคเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้แมตช์กับสไตล์วินเทจ-เรโทร เติมเต็มเสน่ห์ของช่วงเวลาในอดีต
หากพูดถึงสไตล์ หรือแนวคิดการตกแต่งบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานตกแต่งภายใน ก็แน่นอนว่าสไตล์วินเทจ และเรโทร ซึ่งให้อารมณ์แบบย้อนยุคนั้น ถือเป็นสไตล์ที่หลายคนรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยแนวคิดการตกแต่งแบบวินเทจและเรโทรนั้นเป็นการนำเสนอคุณค่า และเสน่ห์ของสิ่งต่าง ๆ - - >
18 พ.ค.65 - 8 อันดับ เฟอร์นิเจอร์ในบ้านที่สำคัญมากที่สุด
ไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านใหม่ ย้ายบ้าน หรือตกแต่งบ้านให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น เฟอร์นิเจอร์ในบ้านเรียกได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ ๆ แน่นอนว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเสมอ - - >
11 พ.ค.65 - เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านกับเฟอร์นิเจอร์สำนักงานมีความแตกต่างกันอย่างไร
มีหลายคนที่สงสัยเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านกับเฟอร์นิเจอร์สำนักงานมีความแตกต่างกันอย่างไร คำตอบคือไม่ได้แตกต่างมากนัก เฟอร์นิเจอร์ในบ้านสามารถนำมาใช้ในสำนักงานได้ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำนักงานสามารถนำมาใช้ได้บ้านได้เช่นกัน แต่เฟอร์นิเจอร์ทั้ง 2 แบบ มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของรูปร่างและดีไซด์ - - >
4 พ.ค.65 - เคล็ดลับการออกแบบพื้นที่ทำงานในบ้าน ด้วยเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
การออกแบบตกแต่งพื้นที่ทำงานในบ้าน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะหลายคนหันมาทำงาน work from home กันมากขึ้น ดังนั้นให้ควรความใส่ใจในเรื่องของพื้นที่ในการทำงาน รวมไปถึงการเลือกใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เพราะจะช่วยให่คุณมีสมาธิในการทำงานมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบาย ลดความเหนื่อยล้า - - >
27 เม.ย.65 - 6 ข้อผิดพลาด ในการจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน
มีหลายคนที่พยายามอย่างที่ดีที่สุดในการจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน แต่ไม่ว่าจะพยายามมากเพียงใด บางครั้งก็รู้สึกว่าการจัดเฟอร์นิเจอร์ยังไม่ตรงกับความต้องการที่เราคาดหวังไว้ และเป็นเรื่องที่ยากจะที่หาคำตอบของปัญหาที่ทำให้การจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ของเราถึงให้ความรู้สึกอึดอัด - - >
20 เม.ย.65 - 4 วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านและสำนักงาน
ในปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณต้องการที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอยากช่วยเหลือโลกของเราซักนิด การใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นการเริ่มต้นที่ดี โดยการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านและสำนักงาน - - >
18 ธ.ค.63 - เฟอร์นิเจอร์ไม้ ดีไซน์เรียบง่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ถือเป็นหนึ่งในของตกแต่งบ้าน ออฟฟิศ สำนักงาน อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว ด้วยรูปลักษณ์ ดีไซน์ ที่สวยงาม ทันสมัย เรียบหรู บ่งบอกความเป็นสไตล์หรือตัวตนสำหรับเจ้าของบ้าน ออฟฟิศ สำนักงาน ได้เป็นอย่างดี เพราะการตกแต่งห้องต่าง ๆ ของบ้าน ออฟฟิศ สำนักงาน - - >
บทความกลุ่ม 3 - ความรู้เรื่องการผลิตร่ม 26 เม.ย.66 - ไอเดียร่มสนาม สำหรับใช้ในการตกแต่งร้านค้า
ในยุคที่ปัจจุบันนี้ ร้านคาเฟ่ และร้านกาแฟสามารถหาได้ทั่วไป และมีอยู่เต็มไปหมดในทุกพื้นที่ ไม่ว่าคุณจะนั่งจิบกาแฟในบรรยากาศยามเช้าสุดชิล หรืออยากจะถ่ายรูปเล่นในคาเฟ่สวยๆ ที่เป็นรูปแบบกลางแจ้ง ก็มีให้คุณเลือกมากมาย ที่ให้คุณได้พักผ่อนหย่อนใจ ไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวนอกสถานที่ ต่างจังหวัด หรือแม้แต่ใกล้บ้านคุณเองก็ตาม คุณก็สามารถที่จะหาคาเฟ่และร้านกาแฟนั่งได้อยู่เสมอ - - >
19 เม.ย.66 - ร่มพกพา กับวิธีการเลือกให้พกได้สะดวกสบาย
ร่ม คืออุปกรณ์สำคัญชนิดหนึ่ง ที่นอกจากจะป้องกันเราจากฝนตกแล้ว เรายังสามารถใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการป้องกันแสงแดด แสงยูวี รวมถึงลมแรงด้วย ไม่เพียงเท่านั้น ประโยชน์ของร่มยังมีด้วยกันอีกมากมายหลากหลาย สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการตกแต่งสถานที่ หรือพกพาไปเพื่อแฟชั่นก็ยังได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยร่มที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดนั้น - - >
5 เม.ย.66 - ร่มรูปแบบแปลกๆ หายาก ที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน ได้มีการประดิษฐ์คิดค้น และต่อยอดอะไรเดิมๆ ให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ จนทุกวันนี้หลายอย่างไม่ได้กลายเป็นเรื่องแปลกอะไรแล้ว แม้แต่สินค้าต่างๆ ที่เราหยิบมาใช้งานกัน ก็ดูมีความแปลกใหม่และแปลกตา ทั้งนี้ทางผู้ผลิตก็ผลิตของเหล่านี้ขึ้น เพื่อที่ให้เป็นจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่จดจำของผู้คนได้เป็นอย่างดี - - >
29 มี.ค.66 - ร่มกลับด้านสองชั้น อีกหนึ่งของพรีเมี่ยมที่ยอดเยี่ยม
เชื่อว่าหลายคนนั้น น่าจะมีความกังวลเรื่องสภาพอากาศของบ้านเรา ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอย่างแน่นอน บางช่วงที่มีฝนตก ฝนก็ตกหนักเอาการ หรือในช่วงนี้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่หน้าร้อน อากาศก็ร้อนอย่างเต็มที่ ร้อนเสื้อจนเราไม่อยากออกไปไหน แต่ชีวิตเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอก และสิ่งที่ช่วยเราในการออกไปเผชิญกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ - - >
22 มี.ค.66 - ร่มสนามคืออะไร นิยมใช้กับงานประเภทไหนบ้าง
ในปัจจุบันร่มนั้นสามารถ นำมาใช้งานได้มากมาย หลากหลายประเภท ไม่ได้ใช้ร่มในการที่จะป้องกันแดด หรือป้องกันฝนแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากจะสามารถใช้ในการ ป้องกันแดด ป้องกันฝน ตามที่กล่าวมาในข้างต้น ในปัจจุบันการซื้อหาร่มในแต่ละชนิด แต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็น ร่มสนาม ร่มพับ ร่มพรีเมียม ร่มตอนเดียว รมแต่งร้าน ร่มไม้เท้า ร่มกอล์ฟ หรือว่าร่มลายลิขสิทธิ์ - - >
15 มี.ค.66 - ร่มไซส์เล็ก พกพาง่าย และวิธีการเลือกซื้อ
หากเราจะกล่าวถึงร่มนั้น อุปกรณ์สำคัญชิ้นนี้ มีอยู่ด้วยกันมากมายหลากหลายขนาดให้เราได้เลือกซื้อ และเลือกหามาใช้งานกัน ในวันนี้เราจะเจาะลึกไปที่ร่มขนาดเล็ก ซึ่งน่าจะเป็นอุปกรณ์สารพัดประโยชน์ของเรา เนื่องจากสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้ง่าย สามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้ตลอด ไม่ว่าจะในช่วงหน้าร้อน ที่มีอากาศร้อนจัด แดดแรง ไปจนถึงช่วงหน้าฝน - - >
8 มี.ค.66 - ร่มใสพรีเมี่ยม ไอเดียการตลาดตามเทรนด์มินิมอล
เมื่อพูดถึงการทำสินค้าพรีเมี่ยม สำหรับใช้ในกิจกรรมการตลาด โปรโมทบริษัท องค์กร ก็แน่นอนว่าสินค้าอย่างร่มเป็นหนึ่งในสินค้าที่หลายคนนึกถึงอยู่แล้ว เรียกว่าเป็นสินค้ายอดฮิตที่ถูกเลือกมาทำเป็นของพรีเมี่ยมก็ว่าได้ ซึ่งสินค้าชิ้นนี้ก็มีแบ่งประเภทแยกย่อยได้อีกหลายประเภท ทั้ง ร่มกันยูวี ร่มพับ ร่มกอล์ฟ ทว่าประเภทนึงที่น้อยคนนักที่จะนึกถึงและเลือกหยิบจับมาทำเป็นสินค้าพรีเมี่ยม - - >
1 มี.ค.66 - ประโยชน์ของร่มกอล์ฟ ที่ร่มอื่นๆ ให้ไม่ได้
หากเราจะกล่าวถึงร่มกอล์ฟ เรามักจะนึกถึงร่มอันใหญ่ๆที่เรามักจะใช้กันในสนามกอล์ฟ ซึ่งส่วนมากจะเป็นร่มตอนเดียวแบบ 2 ชั้น ที่มีคุณสมบัติในการกันแดดได้ดีเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นแบบที่มีดีไซน์และการออกแบบที่ดูน่าใช้งานมากๆ ดูสะดุดตามากกว่าร่มแบบปกติทั่วไป หากจะกล่าวถึงอุปกรณ์ชนิดนี้หลายคนก็มักจะเกิดคำถามว่า สิ่งนี้สามารถใช้งานได้แค่เพียงในสนามกอล์ฟเท่านั้นหรือไม่ - - >
17 ก.พ.60 - เกิดมาเป็นร่มทั้งที ก็ต้องเป็นร่มที่มีคุณค่าที่สุด
ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกล้วนต้องมีหน้าที่หลักสำคัญๆซักหนึ่งอย่าง มันถึงจะเกิดคุณค่าในตัวของมันเอง ไม่เว้นแม้กระทั่งร่มที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้ หากมองให้ดีมันก็เกิดมาเพื่อทำหน้ากันแดดกันฝนให้กับผู้ใช้เพียงเท่านั้น แต่หากมองให้ลึกลงไปถึงแก่นแท้ของมัน เราก็จะค้นพบเพิ่มเติมอีกว่ามันเกิดมาเพื่อกันแดด หรือว่ากันฝน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้แม้จะเป็นร่มเหมือนกันแต่ก็ให้ผลที่ไม่ท่ากันถ้าใช้ผ้าทำร่มคนละชนิดกัน - - >
บทความกลุ่ม 4 - ความรู้ผ่านบทความเกี่ยวกับสื่อเก็บข้อมูล 10 พ.ค.66 - วิธีใช้แฟลชไดร์ฟลงระบบปฏิบัติการวินโดวส์
เมื่อพูดถึงการใช้งานแฟลชไดร์ฟ แน่นอนว่าโดยทั่วไปแล้วเราย่อมนึกถึงการใช้งานสำหรับเป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บ บันทึกไฟลดิจิทัลต่างๆ รวมถึงการโอนย้าย คัดลอกไฟล์จากอุปกรณ์นึงไม่ยังอุปกรณ์นึง ซึ่งถือเป็นประโยชน์ใช้สอยหลักที่ทำให้เกิดการพัฒนาแก็ดเจ็ตชิ้นนี้ขึ้นมาอยู่แล้ว - - >
3 พ.ค.66 - แฟลชไดร์ฟจากวัสดุรีไซเคิล อันตรายหรือไม่
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีการปรับเปลี่ยนลักษณะ และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาในด้านของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ สิ่ง หนึ่ง ที่เราพบการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม น่าจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า - - >
26 เม.ย.66 - แฟลชไดร์ฟยังจำเป็นอยู่ไหม? ในยุคที่มี SSD แบบพกพา
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพกพานั้นถือเป็นแก็ดเจ็ตชิ้นนึงที่อยู่คู่กับแวดวงไอทีมาตลอดนับตั้งแต่มีการเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ในหมู่ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป เพื่อตอบสนองกิจกรรมโอนถ่าย เคลื่อนย้าย คัดลอกไฟล์ข้อมูลดิจิทัลต่างๆ ของผู้ใช้งาน - - >
19 เม.ย.66 - แฟลชไดร์ฟกับคลาวด์ งานไหน เลือกใช้อะไรดี
ในการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายต่อนั้นถือว่ามีปัญหาและข้อจำกัดมากมายที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้า นักขายต้องรับมือเช่นเดียวกับโมเดลธุรกิจอื่นๆ ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ดูจะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้หลายคนถอดใจจากโมเดลธุรกิจนี้ไป - - >
12 เม.ย.66 - แบรนด์แฟลชไดร์ฟน่าซื้อ น่าใช้ในปี 2023
เมื่อพูดถึงการใช้งานแก็ดเจ็ตไอทีใดๆ ก็แน่นอนว่าหนึ่งในปัญหาพื้นฐานที่ผู้ใช้งานหลายคนเผชิญกันก็คือการเลือกซื้อเลือกหาว่า ควรจะเลือกซื้อแบบไหนดี? ยี่ห้อไหนดี? เพราะแก็ดเจ็ตไอทีถือได้ว่าเป็นสินค้าประเภทที่พบปัญหาจุกจิกได้บ่อย ค่อนข้างมีความอ่อนไหวเรื่องของคุณภาพการผลิต - - >
5 เม.ย.66 - แฟลชไดร์ฟมีอายุการใช้งานนานแค่ไหน ควรเปลี่ยนเมื่อไหร่
อย่างที่ทราบกันดีว่าแฟลชไดร์ฟถือเป็นแก็ดเจ็ตไอทีชิ้นนึงที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมการทำงานของใครหลายคนมาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับพกพา โอนย้ายข้อมูลยอดนิยมอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ เนื่องจากดีไซน์ของตัวแก็ดเจ็ตมีความกะทัดรัด พกพาสะดวก - - >
29 มี.ค.66 - ข้อดี และข้อจำกัดของแฟลชไดร์ฟที่มีความจุมาก ๆ
สำหรับใครที่ใช้อุปกรณ์ไอทีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ อุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในรูปแบบของฮาร์ดดิสก์ หรือรูปแบบของ SSD หรืออุปกรณ์พกพาอย่างฮาร์ดดิสก์พกพา หรืออาจจะเป็นแฟลชไดร์ฟ - - >
22 มี.ค.66 - แฟลชไดร์ฟ อุปกรณ์ชิ้นเล็ก ที่เรื่องราวไม่เล็ก
แฟลชไดร์ฟ ถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกชิ้นหนึ่ง ที่ถึงจะมีผู้ที่หยิบมาใช้งานมันไม่มากเท่าแต่ก่อนแล้ว แต่ก็ยังถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญอย่างมากในการทำงาน เนื่องจากอุปกรณ์แฟลชไดร์ฟ มีประโยชน์ในการใช้งาน นำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ - - >
15 มี.ค.66 - รวมเทคนิคใช้งานแฟลชไดร์ฟให้คุ้มค่า เพิ่มความลื่นไหลในการจัดการไฟล์ดิจิทัล
ถ้าพูดถึงการใช้งานแก็ดเจ็ตจัดเก็บข้อมูลพกพาอย่างแฟลชไดร์ฟ ก็แน่นอนว่าโดยประโยชน์พื้นฐานนั้นหลายคนย่อมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ซึ่งก็คือการใช้งานโอนถ่ายไฟล์ข้อมูลดิจิทัลต่างๆ เช่น การเซฟงานจากคอมพิวเตอร์ที่ออฟฟิศเพื่อนำกลับไปทำต่อที่บ้าน - - >
14 ธ.ค.58 - 5 วิธีง่ายๆที่ช่วยให้แฟลชไดร์ฟปราศจากไวรัส
5 วิธีง่ายๆที่ช่วยให้แฟลชไดร์ฟปราศจากไวรัส เชื่อว่าทุกคนที่มีแฟลชไดร์ฟเป็นของตัวเอง มักจะมีปัญหาโดนไวรัส เข้าไปเล่นงานแฟลชไดร์ฟของตัวเอง ทำให้ไฟล์งานหายบ้าง เป็นงานไม่ได้บ้าง ดังนั้นเพื่อตัดปัญหาเหล่านี้ทิ้งไป เราจึงได้นำสาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับ 5 วิธีง่ายๆ ที่จะใช้ให้ Flash Drive - - >
4 กลุ่มบทความ - ส่งเสริมอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจ มื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้พบกลุ่มบทความ ที่เขียนโดยองค์กรทางธุรกิจจำนวน 4 บริษัท แล้วได้สร้างโฮมเพจเชื่อมโยงกับบทความในระบบฐานข้อมูลบทความ ที่ใช้ wordpress แล้วดาวน์โหลดบทความในรูปของ PDF เก็บไว้เป็นตัวอย่างบท ความบริษัทละ 1 เรื่อง ผ่าน Gofullpage Extension บน Google Chrome แล้วส่งไปลดขนาดบน ilovepdf . com ผ่านบริการ Compress PDF online ทำให้แฟ้ม pdf ที่เก็บไว้มีขนาดลดลงกว่า 90% ซึ่งการเผยแพร่บทความแบบ pdf ใช้ script ของ pdf.js ซึ่งนิยมใช้ในกลุ่มผู้เผยแพร่อีบุ๊ก เช่น Thai Journals Online (ThaiJO) คือ ระบบการจัดการ และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
ทั้ง 4 กลุ่มบทความประกอบด้วย
นำเข้าสินค้าจากจีน - http://www.thainame.net/articles/
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ - http://www.thainame.net/offices/
ผลิตร่ม - http://www.thainame.net/umbrella/
สื่อเก็บข้อมูล - http://www.thainame.net/storages/
ChatGPT ช่วยทำการบ้าน : พีระมิด คุณครูให้การบ้านการโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน มีโจทย์ว่า จงพิมพ์ 1 ถึง 10 ด้วยไพทอน ลองขอความช่วยเหลือจาก ChatGPT โดยส่งคำถามไปว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า How can you write a loop in Python to print numbers from 1 to 10? แล้ว ChatGPT ก็ส่งคำตอบมาเป็นโค้ดให้ 2 บรรทัด ว่าต้องเขียนอย่างไร เอาคำตอบนี้ไปส่งครูได้เลย
ร้อมอธิบายเป็นภาษาไทยประกอบโค้ดว่า นี่คือตัวอย่างของการเขียนลูปในไพทอนเพื่อพิมพ์ตัวเลข 1 ถึง 10: for i in range(1, 11): print(i) ในตัวอย่างนี้เราใช้ลูป for เพื่อวนลูปตามช่วงของตัวเลข 1 ถึง 10 (รวมทั้งตัวท้าย 10) โดยใช้ฟังก์ชัน range เพื่อสร้างลำดับของตัวเลข และลูป for จะวนลูปตามแต่ละตัวเลขในลำดับนั้น ๆ โดยเก็บค่าปัจจุบันไว้ในตัวแปร i และใช้ฟังก์ชัน print เพื่อแสดงค่าของ i ออกทางคอนโซล (console) ของโปรแกรม
มื่อนำ code ไปประมวลผลบน pycharm พบว่าใช้งานได้ปกติ ผลลัพธ์คือ 1 – 10 แสดงผลบน console ตามคำอธิบายของ ChatGPT อย่างถูกต้อง ถ้าคุณครูสั่งงานด้วยโจทย์ที่ยากขึ้น สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ก็เชื่อว่า ChatGPT จะตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง พร้อมคำอธิบายโค้ดโดยละเอียด
อ่านเพิ่มเติม
บทความ : หารือกัน เรียนหนังสือกัน ประชุมกัน แต่ online นะ
yealink
ภาพนิสิต NTU-MBA
กำลังเรียน Online - 2565
ตั้งแต่ปลายปี 2019 ผู้คนทั้งโลก รวมถึงคนไทย เริ่มมีทักษะการประชุมผ่าน web conferencing ในฉับพลันทันที จะประชุมหรือเรียนหนังสือ online ผ่าน smartphone , tablet, notebook หรือ desktop ก็ได้ทั้งนั้น จะใช้โปรแกรม zoom, webex, google meet, microsoft team, yealink, facebook messenger, หรือ line ก็ติดตั้งได้ในเวลาอันสั้น
ารเรียนทางไกลระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ผู้เรียนผู้สอนอยู่กันคนละประเทศ ระบบการศึกษาให้การรองรับมานานแล้ว แต่ที่คาดไม่ถึง คือ เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เรียนออนไลน์ผ่าน web conferencing มานานนับปีแล้ว เราก้าวข้ามมาสู่ห้องเรียนแห่งอนาคต ห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสารพัด ที่เข้ามาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยแรงผลักดันที่ไม่อาจต่อรองได้ ทุกคนต่างยอมรับในชะตากรรมที่ปฏิเสธไม่ได้ ในวิกฤตกลับมีโอกาส พบว่า กลุ่มธุรกิจ Logistic ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดในทันที คือ Flash express แต่ Alpha Fast ก็เป็นอีกกรณีศึกษาธุรกิจ ที่อยู่ในกลุ่ม Red Ocean คือ ธุรกิจในตลาดมีการแข่งขันสูง มีความน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคนยุคใหม่ใส่ใจธุรกิจ
Keywords : MIS, KMED, TEC, ZOOM
แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับบริการพื้นที่ฟรี
1. เนื่องจากผมเปิดบริการพื้นที่โฮมเพจฟรี เป็นกรณีศึกษา เพื่อเผยแพร่ source code ที่ให้บริการนี้ มาหลายปี และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการพื้นที่มีจดหมายเตือนว่า ระบบของผมมีสมาชิกใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์เข้าข่าย ว่า ระบบรับข้อมูลมากไปให้ควบคุมด้วย และมีการแจ้งเตือนว่าบางแฟ้มอาจถูกใช้ใน spam mail
2. ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2554 เว็บไซต์ผมถูกระงับการให้บริการ และผมต้องยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก เขาจึงเปิดให้ และบอกว่าถ้าเกิดขึ้นอีก อาจไม่ได้รับการอภัย
3. ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 10,000 คน ซึ่งผมกรองไม่ได้ว่าแฟ้มของสมาชิกท่านใดเข้าข่ายผิดกฎที่ถูกนำไปใช้ใน spam mail หรือผิดกฎที่ให้ไว้ จึงขอระงับบริการทั้งหมด และไม่มีกำหนดเปิดบริการ (ช่วงนี้งานในอาชีพ รัดตัวครับ)
4. เปิดห้องเพื่อทดสอบ
4.1 thainame.net/home
4.2 thainame.net/ntu
ปัจจุบันหยุดให้บริการส่วนของ free webhosting แล้ว
กูเกิลใช้ https เป็นปัจจัยสำคัญในการถูกจัดอันดับ นื่องจากกูเกิลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้นจึงใช้มาตรฐานความปลอดภัยที่มีการเข้ารหัส https ที่เป็นค่าเริ่มต้นในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ผู้ใช้บริการ search, gmail หรือ drive เชื่อมต่อกูเกิลได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี http ผ่าน TSL หรือ Transport Layer Security บนเครื่องบริการ ดังนั้น https จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในอัลกอริทึมการจัดอันดับการค้นหาของกูเกิล ที่ผู้ดูแลเครื่องบริการที่หวังผลให้คำค้นและผลลัพธ์การถูกสืบค้นอยู่ในหน้าแรกควรต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
Google: https-as-ranking-signal โดย Zineb Ait Bahajji และ Gary Illyes
ผู้สนับสนุน และเครื่องมือ
ผู้สนับสนุน
ผลิตร่ม
นำเข้าสินค้าจากจีน
taobao
เฟอร์นิเจอร์
ของพรีเมี่ยม
แฟลชไดร์ฟพรีเมียม
เลือกแหวนหมั้น
เครื่องมือประเมินเว็บไซต์
Pagespeed Insight
w3.org/css-validity
w3.org/check - HTML
w3.org/checklink
deadlinkchecker.com
ahrefs.com/broken-link-checker
drlinkcheck.com/
Chrome : Broken Link Checker
ทีมงานคนลำปาง มีเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ thaiall.com, thaiabc.com, lampang.net, จังหวัดลำปาง โทร.081-9927223
ปรับปรุง : 2566-05-02 (ปรับปรุงเนื้อหา)
Thainame.net