รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด

รุ่นน้องเกรดน้อย
รุ่นพี่สอนคิดเกรด
ว่าอย่างน้อยต้องได้เท่าไร
ถึงจะได้ “ไปต่อ”

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 1

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 1

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 2

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 2

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 3

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องคิดเกรด 3

Continue reading