หน้าหลักสมัครสมาชิกใหม่เข้าจัดการแฟ้มแสดงรายชื่อสมาชิกซอร์สโค้ดคำถาม - คำตอบthainame.net

วัตถุประสงค์ (รวมลิงค์โฮมเพจนักเรียนในไทย)
1. บริการพื้นที่สร้างโฮมเพจของนักเรียนและคุณครู
2. เผยแพร่ซอร์สโค้ดให้ผู้ดูแลระบบนำไปให้บริการ
นโยบายที่กำหนดในโค้ดเพื่อบริการ
1. ให้พื้นที่เพียง 1 MB สำหรับสมาชิกประเภท Standard
2. ไม่อนุญาต Server-side script เช่น cgi หรือ php
3. แต่ละแฟ้มจำกัด Upload ได้ไม่เกิน 200 KB
4. โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาเพื่อเป็นกรณีศึกษา
การเตรียมความพร้อมในการนำซอร์สโค้ดไปใช้
1. เครื่องต้องเป็นเว็บเซอร์ฟเวอร์ เช่น XAMPP
2. เครื่องต้องบริการภาษาพีเอชพี (PHP Language)
3. โปรแกรมนี้ไม่ใช้ MySQL แต่ใช้ Text File เก็บข้อมูล
แนะนำวิธีใช้บริการฟรีโฮมเพจในโรงเรียน
1. เลือกชุมชน กรณีที่คุณครูสร้างห้องแยกโฟรเดอร์
2. การสมัคร นักเรียนต้องได้รหัสคุณครูเพื่อเพิ่มผู้ใช้
3. ส่งแฟ้มเข้าเครื่องบริการ และทดสอบใช้งาน
4. แจ้งที่อยู่โฮมเพจให้คุณครูเพื่อเข้าโฮมเพจของเรา
รหัสผู้ใช้ปัจจุบัน : ยังไม่มี

บริการโฮมเพจส่วนตัว (กรณีศึกษา) ด้วย File Manager รุ่น 5.1 (23 มีนาคม 2566)
ถ้าพัฒนาโฮมเพจเสร็จแล้ว ไปเล่าสู่กันฟังได้ที่ http://www.facebook.com/thaiall หรือ ติดต่อผู้พัฒนา โทร.08-1992-7223
Thainame.net