หน้าหลักสมัครสมาชิกใหม่เข้าจัดการแฟ้มแสดงรายชื่อสมาชิกซอร์สโค้ดคำถาม - คำตอบthainame.net
เพียงแต่คัดลอกซอร์สโค้ดนี้ ไปจัดเก็บเป็นแฟ้ม filemanager.php วางไว้ใน web folder บน web server ที่บริการ php script
ก็จะเปิดบริการ Free Web Hosting แก่สมาชิกในองค์กรของท่านได้แล้ว เหมือนกับที่เปิดบริการใน thainame.net

ใช้ Mouse Click ในกรอบที่มี Source Code แล้วกด CTRL-A บนแป้นพิมพ์ แล้วกดปุ่ม CTRL-C
ไปเปิด Notepad แล้วกดปุ่ม CTRL-V หลังแก้ไขค่าต่าง ๆ ให้ Save As เป็น index.php
แล้วทดสอบเช่น http://127.0.0.1/yourfolder/index.php

บริการโฮมเพจส่วนตัว (กรณีศึกษา) ด้วย File Manager รุ่น 5.1 (23 มีนาคม 2566)
ถ้าพัฒนาโฮมเพจเสร็จแล้ว ไปเล่าสู่กันฟังได้ที่ http://www.facebook.com/thaiall หรือ ติดต่อผู้พัฒนา โทร.08-1992-7223
Thainame.net