หน้าหลักสมัครสมาชิกใหม่เข้าจัดการแฟ้มแสดงรายชื่อสมาชิกซอร์สโค้ดคำถาม - คำตอบthainame.net

คำถาม - คำตอบ
1. แนะนำบริการ ของเพื่อนร่วมอุดมการณ์ (Free Web Hosting)
2. ใครมีสิทธิ์ใช้บริการ บริการอะไร และใครมีสิทธิ์ถูกลบจากระบบ
3. เปลี่ยนระดับสิทธิ์ของผู้ใช้จาก Standard เป็นระดับสูงขึ้นอย่างไร
4. รายชื่อ folder ใน current directory
5. ผู้ดูแลที่ได้โปรแกรมนี้ไปใช้ จะลบผู้ใช้ในระบบตนได้อย่างไร
6. วิธีสร้างรหัส ของ admin เพื่อนำไปแก้ Code

1. แนะนำบริการ ของเพื่อนร่วมอุดมการณ์ (Free Web Hosting)
  1.1 แนะนำ free Web Hosting มืออาชีพ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่
   + http://www.000webhost.com :: .บริการ php + mysql + http://www.7host.com :: สมัครง่ายไม่ต้องรอการยืนยัน และใช้ ASP ได้ (ติดต่อ MDB ได้) + http://www.1asphost.com :: สมัครง่ายไม่ต้องรอการยืนยัน และใช้ ASP ได้ (แปลกครับ ติดต่อ mdb ไม่ได้) ! http://geocities.yahoo.com :: กำลังจะปิดใน ต.ค.2552 ! http://www.thai.net :: ปิดรับสมาชิกเมื่อ 26 มกราคม 2549 ! http://www.se-ed.net :: ปิด 2551
  1.2 เหตุที่เว็บนี้ หรือเว็บโฮสติ้งต่าง ๆ ต้องจำกัดบริการ
   + ไม่สามารถรองรับ Data transfer หรือ Bandwidth ที่มีปริมาณสูงมาก เพราะรายรับไม่สูงตามปริมาณสมาชิก + ไม่สามารถให้ web space ได้มาก ถ้าอนุญาตให้ใช้พื้นที่มาก ๆ จำนวนสมาชิกก็จะต้องน้อยลง เพราะกำแพงเรื่องขนาด Harddisk ไม่สูง + เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้มีความเร็วไม่สูง เพราะไม่ใช่มืออาชีพ และไม่สามารถลงทุนให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนทุกเดือน + ทั้งหมดทำเป็นกรณีศึกษา ให้เยาวชนไทยศึกษา หรือภาคธุรกิจ นำไปพัฒนาจนเปิด free Web Hosting

2. ใครมีสิทธิ์ใช้บริการ บริการอะไร และใครมีสิทธิ์ถูกลบจากระบบ
  2.1 Server ตัวนี้ให้บริการ แก่ใครบ้าง และอย่างไร 1. ชาวลำปาง ที่เป็น นักเรียน นักศึกษา ภาคธุรกิจ นักวิชาการ ข้าราชการ และทุกคน ที่ต้องการพื้นที่พัฒนาเว็บในเชิงสร้างสรรค์ 2. บริการที่เพิ่มขึ้น มีให้กับผู้ที่ต้องการใช้บริการจริงจัง ด้วยการโทรมาคุย เช่น ชื่อที่สั้นขึ้นโดยไม่มีคำว่า home เช่น http://www.weblampang.com/burin02 3. บริการ php, asp, perl, ftp เปิดให้ชาวลำปาง มีสามารถอ้างอิงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรักการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพราะอาจทำให้ server ล่มได้โดยง่าย 4. ผู้ใช้บริการ จะต้อง backup ข้อมูลของตนเองไว้อย่างดีที่บ้าน และต้องไม่ส่งข้อมูลสำคัญเข้า server เพราะข้อมูลอาจหาย หรือถูก hack ไปได้ในอนาคต 2.2 Account ที่อาจถูกลบ 1. ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ เช่น ทำเว็บไม่เสร็จ และไม่เข้ามาพัฒนาต่อเป็นเวลานาน เป็นต้น 2. ห้ามขายยาลดความอ้วน หรือบริการใด ๆ แบบ work at home หรือชวนทำงานที่บ้าน 3. ห้ามเก็บภาพผิดกฏหมาย หรือล่อแหลม หรือ MP3 หรือ Hack software เป็นต้น 4. มีปริมาณการเข้าใช้บริการมากผิดปกติ 5. ตามที่ทีมงานเห็นสมควร

3. เปลี่ยนระดับสิทธิ์ของผู้ใช้จาก Standard เป็นระดับสูงขึ้นอย่างไร
  โปรแกรมเตรียมระดับผู้ใช้ไว้ 4 ระดับ คือ Standard:0, Silver:1, Gold:2 หรือ Diamon:3
  ผู้เขียนยังไม่เขียนโปรแกรมปรับปรุงส่วนนี้ให้สะดวก การเปลี่ยนสิทธิ์ต้องใช้ notepad หรือ vi เปิดแฟ้ม user.php มาแก้เลข 0 เป็นเลข 1 ถึง 3 ตามต้องการ สำหรับค่าสถานะคือเลขที่อยู่ข้างหน้าชื่อในแฟ้ม user.php นั่นเอง ส่วนสถานะจะมีผลต่อการให้พื้นที่สมาชิกโดยตรง และสามารถเพิ่มลดได้ผ่านตัวแปร $max_webspace

4. รายชื่อ folder ใน current directory
  เรียกใช้ ?action=folder_listing สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)
  เช่น http://127.0.0.1/index.php?action=folder_listing
  - แสดงรายชื่อ Directory ถ้าไม่มีพบแฟ้ม user.php
  - เป็นคุณสมบัติของโปรแกรมนี้ ที่พัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อแสดงรายชื่อแฟ้มใน Directory สำหรับ Web Server ที่ปิดการแสดงรายชื่อแฟ้ม

5. ผู้ดูแลที่ได้โปรแกรมนี้ไปใช้ จะลบผู้ใช้ในระบบตนได้อย่างไร
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลในการลบผู้ใช้ จึงมีบริการลบรหัสผู้ใช้ และแฟ้มทั้งหมดของผู้ใช้ ด้วยการกดปุ่มครั้งเดียว แต่ผู้ที่จะลบ จะต้องทราบรหัสผ่านของผู้ดูแล ซึ่งถูกเข้ารหัส และเก็บไว้ในตัวแปร $admin_password หากผู้ดูแลยังไม่มีรหัสนี้ให้ดูจากข้อ 99 จึงจะมีสิทธิ์ และลบผู้ใช้ที่ต้องการได้
. =>
รหัสผู้ใช้ :
Admin Password :

6. วิธีสร้างรหัส ของ admin เพื่อนำไปแก้ Code
ส่วนนี้ถูกใช้โดยผู้ดูแลระบบ ที่ต้องการนำรหัส ที่ถูกเข้ารหัสแล้วไปแทนที่ในตัวแปร $admin_password เพื่อใช้สำหรับลบสมาชิก ด้วยการกรอกรหัสผ่านใหม่ลงในช่องด้านล่าง แล้วกดปุ่ม admin_password จากนั้นก็นำรหัส 13 ตัวอักษร เช่น peKJaPFsM79Kw ไปแทนที่ในตัวแปร $admin_password ซึ่งอยู่ในแฟ้ม index.php และในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน ก็สามารถกำหนดใหม่ แล้วนำรหัส 13 ตัวอักษร ชุดใหม่ ไปแทนที่ในตัวแปร $admin_password อีกครั้ง .. ถ้ารหัสที่ท่านกรอกตรงกับรหัสเดิมก็จะแสดงคำว่า Verified เพื่อให้รหัสถูกต้อง และบันทึกเข้า Session ทำให้ท่านมีสิทธิ ลบรหัสผู้ใช้ได้โดยง่าย
ถ้ากรอกรหัสที่ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม admin_password เมื่อเข้าไปแสดงรายชื่อสมาชิกจะพบเครื่องหมาย # หลัง User Name ซึ่งช่วยให้เลือกลบข้อมูลสมาชิกได้ง่ายขึ้น แต่การลบก็ต้องใช้ admin_password อีกครั้ง

Use mouse click on =>

บริการโฮมเพจส่วนตัว (กรณีศึกษา) ด้วย File Manager รุ่น 5.1 (23 มีนาคม 2566)
ถ้าพัฒนาโฮมเพจเสร็จแล้ว ไปเล่าสู่กันฟังได้ที่ http://www.facebook.com/thaiall หรือ ติดต่อผู้พัฒนา โทร.08-1992-7223
Thainame.net