บล็อกการศึกษา แบบทดสอบออนไลน์ พาโนรามา
รถม้าลำปาง นุมานว่า เริ่มมีการใช้รถม้าตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้สร้างถนนขึ้นในสยาม แล้วในรัชกาลที่ 5 ราชสำนักไทยมีการจัดซื้อรถม้าจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งมีการตั้งกรมอัศวราช สังกัดกระทรวงวัง เพื่อดูแลทั้งรถเก๋งและประทุนม้า ส่วนรถม้าลำปางนั้น ชัยวัฒน์ ศุภดิลกลักษณ์ ได้อธิบายในบทความเรื่อง “รถไฟ รถม้า รัษฎา นาฬิกา” ว่า จุดกําเนิดรถม้าเมืองนครลําปาง มีนักวิชาการอธิบายไว้ 4 แนวทาง 1) สมัยเจ้านรนันทไชยชวลิต คาร์ลบล็อกแห่งสวีเดนบันทึกว่า นั่งรถม้าเทียมคู่สมัยเจ้าหลวงนรนันทไชยชวลิต ขับโดยอุปราชเมืองเมื่อ พ.ศ. 2424 2) สมัยเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลําปางคนสุดท้าย นํารถม้าคันแรกเข้ามาใช้เป็นการส่วนตัว ตั้งแต่ พ.ศ. 2450 3) สมัยบริษัทต่างประเทศเข้ามาดําเนินกิจการป่าไม้ ชาวตะวันตกที่เข้ามาดําเนินกิจการป่าไม้มีฐานะ เคยชินความสะดวกสบายเป็นวัฒนธรรมของตนเอง จึงนํารถม้าเข้ามาเป็นพาหนะเพื่ออำนวยความสบายแก่ตนเอง 4) สมัยรถไฟมาถึงเมืองนครลําปาง รถม้าลำปาง กำเนิดขึ้นพร้อมกับการเปิดเดินรถไฟสายเหนือ ถึงสถานีรถไฟนครลําปาง ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2459 ทำให้เกิดบริการรถม้าสาธารณะ หรือรถม้าแท็กซี่
ปัจจุบัน นอกจากชาวลำปางจะใช้บริการรถม้าเพื่อการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ แล้ว รถม้ายังอยู่ในคำขวัญของจังหวัดลำปาง มีการจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ลำปาง งานเทศกาลรถม้าคาร์นิวัลนครลำปาง มีสินค้าเกี่ยวกับรถม้า เช่น โมเดลรถม้า มีศิลปินแต่งเพลงเกี่ยวกับรถม้าหลายเพลง มีสถานศึกษาตั้งชื่องานแข่งขันกีฬาที่ใช้คำว่ารถม้า มีพิพิธภัณฑ์รถม้าในสมาคมรถม้า จ.ลำปาง มีหนังสือ และงานวิจัยที่ตีพิมพ์มีเรื่องราวเกี่ยวกับรถม้าอีกมากมาย
รถม้าลำปางมาจากไหน ทำไมจึงมีคำว่ารถม้าในคำขวัญของจังหวัดลำปาง
รีวิวเพลง รถม้าลำปาง 2023
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ในชื่อ รถม้าเกมส์
พิพิธภัณฑ์รถม้าเมืองลำปาง
คลิกบนภาพ เพื่อเปิดภาพแบบ LightBox
รถม้าลำปาง รถม้าลำปาง รถม้าลำปาง นั่งรถม้าเที่ยวบ้านเพื่อน รถม้าลำปาง รถม้าลำปาง รถม้าลำปาง รถม้าลำปาง รถม้าลำปาง รถม้าลำปาง รถม้าลำปาง รถม้าลำปาง รถม้าลำปาง รถม้าลำปาง รถม้าลำปาง รถม้าลำปาง
รถม้าลำปาง
สไลด์ภาพอัตโนมัติ
สไลด์ภาพด้วยมือ
เอกสารที่น่าสนใจ

ปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์ และ วัลจิลีน จันทรวิโรจน์. (2561). การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ของสารถีรถม้าในจังหวัดลำปาง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, 7(2), 295-310.

นันทิยา สมสรวย และ ปัณณธร สมสรวย. (2562). การใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นเรื่องรถม้าลำปางในการจัดการเรียนการสอนศิลปะ. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 47(2), 103-121.

นันทิยา สมสรวย. (2555). รถม้าลำปางกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) บ้านต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.

ชัยวัฒน์ ศุภดิลกลักษณ์. (2551). "รถไฟ รถม้า รัษฎา นาฬิกา" ใน, 2 ฟากแม่วัง 2 ฝั่งนครลำปาง. ลำปาง: เทศบาลนครลำปาง.

ทีมงานคนลำปาง มีเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ thaiall.com, thaiabc.com, lampang.net, จังหวัดลำปาง โทร.081-9927223
ปรับปรุง : 2566-05-03 (ปรับปรุงเนื้อหา)
Thainame.net