แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. สำนักงานใหญ่ของเอเปกอยู่ประเทศใด
  อินโดนีเซีย
  สิงคโปร์
  สหรัฐอเมริกา
  แคนาดา
  ไทย
2. กิจกรรมใดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
  สหกรณ์
  ธุรกิจการเงิน
  ธนาคาร
  โรงรับจำนำ
  ร้านค้า
3. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
  คอมมิวนิสต์
  สังคมนิยม
  แบบผสม
  ทุนนิยม
  ทุนเสรี
4. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกโอเปก
  เวียดนาม
  อินโดนีเซีย
  ไทย
  ลาว
  กัมพูชา
5. ประชาชนในชนบทของไทยมีปัญหาสำคัญด้านใด
  การใช้ปุ๋ย
  ระดับรายได้ต่ำ
  ขาดที่ดินทำกิน
  ขาดแคลนเตียงนอน
  ขาดแคลนน้ำไว้ปลูกพืช
6. ปฏิญญาอาเซียนได้ลงนามครั้งแรกที่ใด
  มะนิลา
  โตเกียว
  กรุงเทพ
  กัมพูชา
  จาการ์ตา
7. เขตการค้าเสรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยข้อเสนอของประเทศใด
  เวียดนาม
  อินโดนีเซีย
  ไทย
  ลาว
  กัมพูชา
8. อาเซียนเริ่มก่อตั้งกี่ประเทศ
  3ประเทศ
  4ประเทศ
  6 ประเทศ
  5ประเทศ
  2ประเทศ
9. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
  ขาดแคลนทรัพยากร
  การสะสมทุนน้อย
  มีการโกงกัน
  รายได้ต่อหัวต่ำ
  เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
10. กิจกรรมใดยึดหลักความเสมอภาคของสมาชิกเป็นสำคัญ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัท
  ธนาคาร
  สหกรณ์
  ร้านค้า
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:00:08am