cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. ไทยกับพม่าทำสงครามกันครั้งแรกเพราะสาเหตุใด
2. ผู้นำเขมรคนใดที่สมเด็จพระนเรศวรจับมาประหารชีวิต
3. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองใด
4. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสสิ้นสุดในสมัยใด
5. สงครามช้างเผือกเป็นสงครามระหว่างใครกับใคร
6. ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในสมัยใด
7. ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับจีนที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตในสมัยใด
8. อาณาจักรใดต่อไปนี้มีความสัมพันธไมตรีที่ดีตลอดสมัยอยุธยา
9. ก่อนที่พม่าจะยกทัพมาตีไทยต้องตีเมืองใดให้ได้ก่อน
10. ในการทำสงครามกับพม่าคนไทยจะตั้งรับเป็นส่วนใหญ่เพราะสาเหตุใด
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 26 May 2024 7:22:43am
Open source: github.com / view answer / view no answer