แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ประเทศใดในยุปโรปที่มีชื่อเสียงทางด้านเลี้ยงโคนม
  เดนมาร์ก
  สเปน
  อังกฤษ
  สวีเดน
  ฝรั่งเศษ
2. คำว่า ยูเรเชีย หมายถึงดินแดนส่วนใด
  ดินแดนที่มีเอกลักษณ์ทั้งในยุโรปและเอเชีย
  ดินแดนในทวีปยุโรป
  รัสเซียในเอเชีย
  ชายฝั่งทะเลของเอเชีย
  ดินแดนในทวีปเอเชีย
3. เจ้าพระยาวิไชเยนทร์ช่วยเหลือทางอยุธยามากที่สุดด้านใด
  การสอนภาษาญี่ปุ่น
  การค้าขาย
  การสอนภาษาอังกฤษ
  การแพทย์
  การใช้อาวุธสมัยใหม่
4. ธัญพืชชนิดใดที่ปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่นในยุปโรป
  ข้าวหอมมะลิ
  ข้าวโพด
  ข้าวบาเลย์
  ข้าวสาลี
  ข้าวไรย์
5. ทวีปยุโรปมีอาณาเขตภาคพื้นทวีปใดยาวที่สุด
  เอเชียกลาง
  อเมริกาใต้
  เอเชีย
  อเมริกากลาง
  แอฟริกา
6. แม่น้ำสายใดได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำ ถ่านหิน
  โป
  ดานูบ
  โรน
  โวลก้า
  ไรน์
7. แม่น้ำสายใดจัดว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติในทวีปยุโรป
  ดานูบ
  โรน
  ลัวร์
  โป
  ท่าจีน
8. เพราะเหตุใดชายฝั่งของประเทศนอร์เวย์เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว
  มีฝนตกชุกในฤดูหนาว
  มีชายฝั่งทะเลที่เส้าแหว่ง
  มีป่าไม้มาก
  มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่าน
  ไม่มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่าน
9. บริเวณที่มีปลาชุกชุมของยุโรปคือบริเวณใด
  ทะเลดำ
  ทะเลเหนือ
  ทะเลนอร์เวเจียน
  ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
  ทะเลแดง
10. ยอดเขาแอลบรูส ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป อยู่ในเทือกเขาใด
  คาร์เทียน
  คอเคซัส
  ทรานซิลวาเนีย
  แอปเพนไนน์
  คอเคซอย
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:37:52am