cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. เพราะเหตุใดชายฝั่งของประเทศนอร์เวย์เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว
2. บริเวณที่มีปลาชุกชุมของยุโรปคือบริเวณใด
3. ธัญพืชชนิดใดที่ปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่นในยุปโรป
4. คำว่า ยูเรเชีย หมายถึงดินแดนส่วนใด
5. ประเทศใดในยุปโรปที่มีชื่อเสียงทางด้านเลี้ยงโคนม
6. ยอดเขาแอลบรูส ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป อยู่ในเทือกเขาใด
7. แม่น้ำสายใดจัดว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติในทวีปยุโรป
8. แม่น้ำสายใดได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำ ถ่านหิน
9. เจ้าพระยาวิไชเยนทร์ช่วยเหลือทางอยุธยามากที่สุดด้านใด
10. ทวีปยุโรปมีอาณาเขตภาคพื้นทวีปใดยาวที่สุด
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 26 May 2024 7:42:37am
Open source: github.com / view answer / view no answer