แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ประเทศใดได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน
  เยอรมนี
  อิตาลี
  อังกฤษ
  ฝรั่งเศส
  นอร์เวย์
2. ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงคือ
  ยางรถยนต์
  การต่อเรือ
  น้ำหอมและเครื่องแต่งกาย
  รถยนต์
  เหล็กและเหล็กกล้า
3. """รักสนุก รักสบาย รักแจ่มใส""เป็นลักษณะของชนชาติใด"
  อังกฤษ
  ฝรั่งเศส
  อิตาลี
  เยอรมนี
  สเปน
4. พื้นที่ของยุโรปส่วนใหญ่พื้นที่ใดได้รับอิทธิพลจากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
  ชายฝั่งของยุโรปเหนือ
  ชายฝั่งของยุโรปตะวันตก
  ยุโรปเหนือ
  ชายฝั่งของยุโรปตะวันออก
  ชายฝั่งของยุโรปใต้
5. ไข่ปลาคาร์เวีย เป็นผลผลิตจากปลาชนิดใด
  ปลาแมคเคอเรล
  ปลาวาฬ
  ปลาเฮอร์ริง
  ปลาทูน่า
  ปลาเตอร์เจียน
6. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด
  สเปน
  ฝรั่งเศส
  อิตาลี
  อังกฤษ
  เยอรมนี
7. เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวียมีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบางคือ
  ขาดแคนทรัพยากร
  อากาศหนาวเย็น
  แห้งแล้ง
  อากาศร้อน
  ทุรกันดาร
8. สินค้าประเภทใดเป็นสินค้านำเข้าที่สำคัญของยุโรป
  ยางรถยนต์
  เครื่องจักร
  น้ำหอมและเครื่องแต่งกาย
  อาหาร
  เหล็กและเหล็กกล้า
9. ประเทศเยอรมันใช้แม่น้ำสายใดเป็นเส้นทางคมนาคม
  แม่น้ำเวเซอร์และโอเดอร์
  แม่น้ำรูห์และไรน์
  ์แม่น้ำเอลเบและโอเดอร์
  แม่น้ำเวเซอร์และดานูบ
  แม่น้ำไรน์และโอเดอร์
10. ทางรถไฟที่มีสายยาวที่สุดในโลกและเชื่อมยุโรปกับเอเชียระหว่างเมืองใด
  ปักกิ่ง- ปอร์ตอาร์เธอร์
  ปักกิ่ง- เลนินกราด
  อิสตันบูล- ปอร์ตอาร์เธอร์
  ปอร์ตอาร์เธอร์- เลนินกราด
  ปักกิ่ง- มอสโก
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:42:27am