แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ประเทศใดได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน
นอร์เวย์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
อังกฤษ
อิตาลี
2. ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงคือ
ยางรถยนต์
การต่อเรือ
เหล็กและเหล็กกล้า
น้ำหอมและเครื่องแต่งกาย
รถยนต์
3. ประเทศเยอรมันใช้แม่น้ำสายใดเป็นเส้นทางคมนาคม
แม่น้ำรูห์และไรน์
แม่น้ำเวเซอร์และดานูบ
แม่น้ำไรน์และโอเดอร์
์แม่น้ำเอลเบและโอเดอร์
แม่น้ำเวเซอร์และโอเดอร์
4. """รักสนุก รักสบาย รักแจ่มใส""เป็นลักษณะของชนชาติใด"
เยอรมนี
อิตาลี
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
สเปน
5. ทางรถไฟที่มีสายยาวที่สุดในโลกและเชื่อมยุโรปกับเอเชียระหว่างเมืองใด
ปักกิ่ง- เลนินกราด
ปอร์ตอาร์เธอร์- เลนินกราด
ปักกิ่ง- มอสโก
อิสตันบูล- ปอร์ตอาร์เธอร์
ปักกิ่ง- ปอร์ตอาร์เธอร์
6. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
อิตาลี
สเปน
7. เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวียมีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบางคือ
อากาศหนาวเย็น
แห้งแล้ง
ทุรกันดาร
ขาดแคนทรัพยากร
อากาศร้อน
8. สินค้าประเภทใดเป็นสินค้านำเข้าที่สำคัญของยุโรป
ยางรถยนต์
เครื่องจักร
น้ำหอมและเครื่องแต่งกาย
อาหาร
เหล็กและเหล็กกล้า
9. พื้นที่ของยุโรปส่วนใหญ่พื้นที่ใดได้รับอิทธิพลจากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
ชายฝั่งของยุโรปเหนือ
ชายฝั่งของยุโรปตะวันตก
ยุโรปเหนือ
ชายฝั่งของยุโรปตะวันออก
ชายฝั่งของยุโรปใต้
10. ไข่ปลาคาร์เวีย เป็นผลผลิตจากปลาชนิดใด
ปลาแมคเคอเรล
ปลาเตอร์เจียน
ปลาวาฬ
ปลาเฮอร์ริง
ปลาทูน่า
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 3:46:33 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::