แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะขาดอาหารอื่นได้ยกเว้นอะไร
  ไขมัน
  น้ำ
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  วิตามิน
2. สารอาหารข้อใดเป็นเชื้อเพลิงหลัก
  วิตามิน
  โปรตีน
  คาร์โบไฮเดรต
  ไขมัน
  เกลือแร่
3. สารประกอบคาร์โบไฮเดรต มีธาตุเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
  CHOH
  CHON
  CHONSP
  CHO
  CHONS
4. สารที่ใช้ทดสอบน้ำตาลกลูโคสคือ
  สารละลายโซเดียมคลอไรน์
  สารละลายกรดเกลือ
  สารละลายไบยูเรต
  สารละลายเบเนดิกต์
  สารละลายไอโอดีน
5. วุ้นเส้นซึ้งทำมาจากถั่วเขียวมีสารอาหารใดต่อไปนี้น้อยที่สุด
  ไขมัน
  โปรตีน
  น้ำ
  แป้ง
  คาร์โบไฮเดรต
6. น้ำตาลข้อใดเป็นโมเลกุลเดี่ยว
  กาแลกโทส กับ กลูโทส
  ชูโคส กับ แลกโทส
  กาแลกโทส กับ แลกโทส
  กลูโทส กับ แลกโทส
  กลูโคส กับ ฟรักโตส
7. ไขมันมีบทบาทสำคัญต่อร่างกาย คือ ช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิด
  A E K
  A B C
  B E K
  E B D
  A C K
8. สารอาหารข้อใดให้พลังงานสูงสุดเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว
  แป้ง
  ไขมัน
  โปรตีน
  คาร์โบไฮเดรต
  น้ำตาล
9. สารพิษจำพวกยูเรีย เกิดจากการย่อยสลายอาหารชนิดใดภายในร่างกาย
  เกลือแร่
  ไขมัน
  โปรตีน
  วิตามิน
  คาร์โบไฮเดรต
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสารอาหาร
  เป็นสารที่มีรสชาติอร่อย
  เป็นสารที่ร่างกายต้องการขาดไม่ได้
  เป็นสารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
  เป็นสารที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้
  เป็นสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์
11. ผลที่ได้จากการหายใจของสิ่งมีชีวิตคืออะไร
  ร่างกายเจริญเติบโต
  ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
  ทำให้เกิดพลังงาน
  กำจัดของเสีย
  ไม่ทำให้ท้องผูก
12. สารละลายไบยูเรตใช้ทดสอบสารอาหารประเภทใด
  คาร์โบไฮเดรต
  น้ำตาล
  ไขมัน
  โปรตีน
  แป้ง
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:35:22am