แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ไขมันมีบทบาทสำคัญต่อร่างกาย คือ ช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิด
B E K
A C K
E B D
A E K
A B C
2. สารพิษจำพวกยูเรีย เกิดจากการย่อยสลายอาหารชนิดใดภายในร่างกาย
เกลือแร่
ไขมัน
โปรตีน
วิตามิน
คาร์โบไฮเดรต
3. สารที่ใช้ทดสอบน้ำตาลกลูโคสคือ
สารละลายกรดเกลือ
สารละลายเบเนดิกต์
สารละลายไอโอดีน
สารละลายไบยูเรต
สารละลายโซเดียมคลอไรน์
4. สารประกอบคาร์โบไฮเดรต มีธาตุเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
CHON
CHONS
CHOH
CHONSP
CHO
5. สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะขาดอาหารอื่นได้ยกเว้นอะไร
วิตามิน
ไขมัน
น้ำ
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
6. ผลที่ได้จากการหายใจของสิ่งมีชีวิตคืออะไร
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ทำให้เกิดพลังงาน
ไม่ทำให้ท้องผูก
กำจัดของเสีย
ร่างกายเจริญเติบโต
7. น้ำตาลข้อใดเป็นโมเลกุลเดี่ยว
ชูโคส กับ แลกโทส
กาแลกโทส กับ แลกโทส
กาแลกโทส กับ กลูโทส
กลูโทส กับ แลกโทส
กลูโคส กับ ฟรักโตส
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสารอาหาร
เป็นสารที่มีรสชาติอร่อย
เป็นสารที่ร่างกายต้องการขาดไม่ได้
เป็นสารที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้
เป็นสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์
เป็นสารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
9. สารอาหารข้อใดให้พลังงานสูงสุดเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว
คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน
แป้ง
ไขมัน
น้ำตาล
10. สารละลายไบยูเรตใช้ทดสอบสารอาหารประเภทใด
ไขมัน
แป้ง
โปรตีน
น้ำตาล
คาร์โบไฮเดรต
11. วุ้นเส้นซึ้งทำมาจากถั่วเขียวมีสารอาหารใดต่อไปนี้น้อยที่สุด
ไขมัน
โปรตีน
น้ำ
แป้ง
คาร์โบไฮเดรต
12. สารอาหารข้อใดเป็นเชื้อเพลิงหลัก
เกลือแร่
ไขมัน
วิตามิน
คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 3:38:22 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::