แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. กระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ บอกค่าpH ในช่วงใด
  5ถึง9
  1ถึง6
  1ถึง14
  1ถึง5
  1ถึง10
2. สารละลายที่เป็นกลางจะมี(pH)เท่าไร
  มากกว่า8
  6 ถึง 8
  น้อยกว่า 7
  มากกว่า7
  เท่ากับ 7
3. ดินชั้นบนเป็นกรดน่าจะมีสาเหตุจากการสลายตัวของ
  อนินทรีย์วัตถุ
  จุลินทรีย์
  หิน
  ต้นกำเนิดดิน
  อินทรีย์วัตถุ
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของฮิวมัส
  ทำให้ดินมีความเป็นกรดมาก
  เป็นอาหารของพืช
  ละลายแร่ธาตุ
  เก็บความชื้นได้ดี
  ทำให้ดินมีความเป็นกรดน้อย
5. การชะล้างพังทลายของดินเกิดจาก
  ไม่มีต้นไม้
  ไม่มีลม
  น้ำฝนน้อย
  กระแสน้ำ
  ลมเย็นสบาย
6. ดินที่มีฮิวมัสอยู่มาก จะมีสีอย่างไร
  สีเหลืองปนน้ำตาล
  สีคล้ำ หรือ ดำ
  สี แดง หรือน้ำตาล
  สีแดง หรือ น้ำเงิน
  สีจางเม็ดดินขนาดใหญ่
7. สีของดินบอกสิ่งใดแก่เราได้บ้าง
  การสูญเสียอินทรย์ีสาร
  ถูกหมดทุกข้อ
  อายุของดิน
  วัตถุต้นกำเนิด
  ความอุดมสมบูรณ์
8. ดินดีมีลักษณะอย่างไร
  มีหินมาก
  สีดินไม่คล้ำ
  เนื้อดินไม่ร่วน
  มีจุลินทรีย์ช่วยสลายซาก
  มีเศษเหล็กมาก
9. ดินประเภทใดเหมาะแก่การปลูกพืชมากที่สุด
  ดินร่วน
  ดินทราย
  ดินเหนียว
  ดินร่วนปนทราย
  มีเศษเหล็กมาก
10. ข้อใดทำให้ดินพังทลาย
  เกิดสึนามิ
  ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
  ควมลาดเอียง
  แผ่นดินไม่ไหว
  ลมเย็นสบาย
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:55:06am