แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. หินข้อใดไม่จัดว่าเป็นหินอัคนี
  หินปูน
  หินแกรนิตไนส์
  หินออบซิเดียน
  หินบะซอลต์
  หินสคอเรีย
2. สมบัติของแร่ที่ใช้ในการตรวจแร่แบ่งเป็น
  ทางกายภาพ
  ทางฟิสิกส์
  ทางน้ำ
  ทางเสียง
  ทางบก
3. ดินขาวมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมใดบ้าง
  ถูกทุกข้อ
  กระดาษ
  สี
  กระดาน
  ยาง
4. ทับทิมสยามเป็นแร่คอรันดัมที่มีสีใด
  ส้ม
  แดงส้ม
  แดง
  ชมพู
  น้ำเงิน
5. หินอ่อนเป็นหินที่แปรมาจากชนิดใด
  หินไนส์
  หินปูน
  หินแกรนิต
  หินแกรนิตไนส์
  หินชนวน
6. หินชนิดใดที่ละลายในกรดได้ดี
  หินดินดาน
  หินแปร
  หินทราย
  หินปูน
  หินแกรนิตไนส์
7. การกระทำตามข้อใดทำให้ดินเสียน้อยที่สุด
  ทิ้งขยะลงในดิน
  ไถคราด และใส่ปุ๋ยเป็นประจำ
  ระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนลงดิน
  การใช้ยาฆ่าแมลง
  การฝังพืชและสัตว์ลงดิน
8. ต้องการปูพื้นบ้านให้สวยงามแข็งแรงทนทานควรเลือกใช้หิน
  หินอ่อน
  หินแกรนิต
  หินออบซิเดียน
  หินปูน
  หินสคอเรีย
9. ข้อใดเป็นลักษณะของหินออบซิเดียน
  เบา ขรุขระ
  เนื้อเป็นแก้วสีดำเรียบ
  เนื้อแน่นมีรูพรุน
  แข็ง ทนทานต่อการสึกกร่อน
  เนื้อสากเปราะเบา
10. ครกหินควรทำมาจากหินชนิดใด
  หินดินดาน
  หินราย
  หินควอร์ตไซต์
  หินไนส์
  หินปูน
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:19:09am