แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. การทดสอบหาแป้งในอาหาร และทดสอบน้ำตาลใช้สารละลายใด
  ไอโอดีน เบเนดิกต์
  ไอโอดีน ไบยูแรต
  เบเนดิกต์ ไอโอดีน
  ไบยูเรต เบเนดิกต์
  เบเนดิกต์ ไบยูเรต
2. สารที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงและเร็วคือ
  คาร์บอนมอนออกไซด์
  ยูเรีย
  อะไมเลส
  เฮโมโกบิน
  นิโคติน
3. หลอดเลือดชนิดใดที่ใช้ทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะ
  สารละลายน้ำตาล
  สารละลายเบเนดิกต์
  สารละลายไบยูเรต
  สารละลายกลูโคส
  สารละลายไอโอดีน
4. เอนไซม์ในน้ำลายจะช่วยย่อยเฉพาะอาหารประเภทใดเท่านั้น
  แป้ง
  ไขมัน
  โปรตีน
  วิตามิน
  น้ำตาล
5. กลูโคสเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดของสารประเทใด
  แป้ง
  โปรตีน
  วิตามิน
  ไขมัน
  คาร์โบไฮเดรต
6. การย่อยอาหารเกิดขึ้นที่ใดเป็นอันดับแรก
  ลำไส้เล็ก
  ปาก
  หลอดอาหาร
  หลอดเลือด
  กระเพาะอาหาร
7. สารที่มีมากในน้ำปัสสาวะคือ
  เฮโมโกบิน
  อะไมเลส
  นิโคติน
  ยูเรีย
  คาร์บอนมอนออกไซด์
8. การออกกำลังกายแบบใดที่ทำให้ชีพจรเต้นเร็วที่สุด
  นอน
  การวิ่ง
  นิ่งๆ
  การเดิน
  กระโดด
9. สารอาหารประเภทใดมีอยู่ในส่วนพลาสมาของเลือด
  วิตามิน
  คาร์โบไฮเดรต
  ไขมัน
  โปรตีน
  แป้ง
10. วิตามินอะไรทำให้เลือดแข็งตัว
  วิตามินเค
  วิตามินบี
  วิตามินดี
  วิตามินซี
  วิตามินเอ
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:43:36am