cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. ข้อใดมีคำนามทำหน้าที่บอกลักษณะ
2. ข้อใดมีคำนามทำหน้าที่เป็นทั้งกรรมตรงและกรรมรอง
3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคำนาม
4. “งิ้วเรื่องหนึ่งแกเล่าครั้งเยาว์อยู่ ได้ไปดูจำไว้ได้ทุกสิ่ง” ข้อความต่อไปนี้มีคำนามกี่คำ
5. “ความรักเหมือนโรคา” คำที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้เป็นคำนามทำหน้าที่อะไร
6. ข้อใดไม่มีอาการนาม
7. ข้อใดไม่ใช่ชนิดย่อยของคำนาม
8. ข้อใดมีคำนามต่างชนิดจากข้ออื่น
9. ข้อใดมีคำนามทำหน้าที่เหมือนคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยค “ผมซักเสื้อกีฬา
10. ข้อใดมีคำนามทำหน้าที่ขยายประธาน
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 16 Apr 2024 6:06:10pm
Open source: github.com / view answer / view no answer