cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. ข้อใดมีสมุหนาม(คำนามรวมหมู่)
2. ข้อใดเป็นอาการนามที่ตามหลังวิกรรตถกริยา
3. วิสามานยนามในข้อใดทำหน้าที่ขยายวิกรรตถกริยา
4. อาการนามในข้อใดทำหน้าที่ประธานในประโยค
5. ข้อใดมีคำซึ่งมิใช่อาการนาม
6. คำนาม มีกี่ชนิด
7. คำนามในข้อใดตามหลังบุพบทเพื่อบอกตำแหน่งหน้าที่
8. สามานยนามในข้อใดทำหน้าที่ขยายวิกรรตถกริยา
9. “จงตอบข้อละประมาณ 2-3 บรรทัด”คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำกริยาทำหน้าที่ใด
10. สมุหนามในข้อใดทำหน้าที่เป็นประธาน
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 1 Oct 2023 11:05:24pm
Open source: github.com / view answer / view no answer