แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ประโยคข้อใดมีคำนาม 1 คำ
  ไม้ซุงลอยน้ำ
  ชาวบ้านชอกช้ำ
  เธอคือใคร
  น้ำตานองหน้า
  น้ำท่วมภาคใต้
2. ข้อใดมีคำนามชื่อเฉพาะ
  ฉันชอบอ่านหนังสือ
  น้ำหวานขวดนี้อร่อยจัง
  ฉันชอบอ่านนวนิยาย
  ลุงขาวทำข่าวเรื่องข้าว
  ส้มโอขายได้ราคาดี
3. ข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
  ดิฉัน
  ทูลกระหม่อม
  ข้าพระพุทธเจ้า
  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
  พระองค์ท่าน
4. “ นักเรียนต่างทำงานของตน ” ต่าง ใช้แทนคำใด
  สรรพนาม
  วิเศษณ์
  นาม
  กริยา
  บุพบท
5. มีการประชุมนานาชาติที่เมืองพัทยา คำที่พิมพ์ตัวหนาเป็นคำนามชนิดใด
  นามทั่วไป
  นามชื่อเฉพาะ
  นามบอกลักษณะ
  นามบอกหมวดหมู่
  นามชี้ระยะ
6. ข้อใดเป็นสรรพนามชี้ระยะ (นิยมสรรพนาม)
  เธอคือใคร
  เขายืนอยู่ที่โน่น
  เธอคนนั้นมาหาใคร
  บ้านเขาอยู่ถึงไหน
  เธอไปที่ไหนหรือ
7. ข้อใดใช้นามบอกลักษณะถูกต้องทุกคำ
  "ปากกา - อัน, ต้นไม้ - อัน"
  "ดนตรี - วง , อวน - ปาก"
  "กำไล - อัน , แหวน - วง"
  "เลื่อย - ปื้น , สินค้า - ตัว"
  "ส้ม - ใบ , พระสงฆ์ - องค์"
8. ข้อใดไม่ใช่นามบอกอาการ
  การศึกษา การนั่ง
  การเงิน การคลัง
  การออกกำลัง การพักผ่อน
  การนอน การเรียน
  การค้นคว้า การทดลอง
9. ข้อใดมีคำวิเศษณ์ขยายสรรพนาม
  แม่ทำกับข้าว
  ฉันเห็นแก่เขา
  ใครหนอรักเรา
  เธอพูดกับเขาแล้ว
  ใจเขา ใจเรา
10. ข้อใดมีคำนามบอกลักษณะ
  ครอบครัวแสนสุข
  หมู่สงค์สวดปาติโมกข์ในโบสถ์
  พรรคการเมืองประชุมปรึกษากัน
  ฝูงปลาหากินในแอ่งน้ำใหญ่
  ช้างหลายโขลงอาศัยอยู่ในป่า
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:35:39am