cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. ข้อใดมีคำนามบอกลักษณะ
2. “ นักเรียนต่างทำงานของตน ” ต่าง ใช้แทนคำใด
3. ข้อใดไม่ใช่นามบอกอาการ
4. ข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
5. ข้อใดใช้นามบอกลักษณะถูกต้องทุกคำ
6. มีการประชุมนานาชาติที่เมืองพัทยา คำที่พิมพ์ตัวหนาเป็นคำนามชนิดใด
7. ข้อใดเป็นสรรพนามชี้ระยะ (นิยมสรรพนาม)
8. ข้อใดมีคำวิเศษณ์ขยายสรรพนาม
9. ประโยคข้อใดมีคำนาม 1 คำ
10. ข้อใดมีคำนามชื่อเฉพาะ
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 16 Apr 2024 6:49:02pm
Open source: github.com / view answer / view no answer