แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. สารใดเมื่ระเหยแห้งแล้วเหลือของแข็งอยู่ในจานหลุมโลหะ
  โซดา
  เอทานอล
  น้ำ
  น้ำจุนสี
  น้ำมะนาว
2. ดาวเคราะห์ดวงใดที่พึ่งถูกตัดจากระบบสุริยะ
  พุธ
  เนปจูน
  ยูเรนัส
  ศุกร์
  พลูโต
3. พืชชนิดใดต่อไปนี้ไม่มีรากแก้ว
  ถั่วเหลือง
  มะพร้าว
  ละหุ่ง
  งา
  จำปี
4. อวัยวะใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดจากส่วนของกระดูก
  ฟันเสือ
  เขากวาง
  งาช้าง
  เขี้ยวเสือ
  นอแรด
5. ดาวเทียมค้างฟ้า ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ด้านใด
  อุตุนิยมวิทยา
  การศึกษาทางวิทยาศาสตร์
  โอสถ
  การสำรวจทรัพยากรของโลก
  สื่อสาร
6. โลหะผสมจัดเป็นอะไร
  สารเนื้อผสม
  สารละลาย
  ธาตุ
  สารประกอบ
  คอลลอยด์
7. สมมุติฐานเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุใด
  สังเกตุ
  ทดลอง
  ตีความ
  พยายามตอบปัญหา
  คิด
8. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  คิด
  ตั้งปัญหา
  วิเคราะห์
  พยายามตอบปัญหา
  ตั้งทฤษฎี
9. ข้อใดเป็นสารที่มีชนิดของส่วนผสมมากที่สุด
  นิโครม
  นาก
  เหล็กกล้าไร้สนิม
  ทองเหลือง
  เงิน
10. ลักษณะใดของนักวิทยาศาสตร์ช่วยพบความรู้ไหม่
  ช่างสังเกตุ
  มีเหตผล
  ช่างสงสัย
  มีความคิดริเริ่ม
  ขี้เกียจ
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:52:04am