แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดเป็นกลาง
  น้ำลาย
  เลือด
  ฝน
  น้ำทะเล
  น้ำปัสสาวะ
2. ทองเหลืองจัดเป็นสารชนิดใด
  ธาตุ
  สารผสมเนื้อผสม
  สารผสมเนื้อเดียว
  สารประกอบเนื้อเดียว
  คอลลอยด์
3. โลหะผสมระหว่างทองคำกับทองแดงเรียกว่าอะไร
  ทองสำริด
  ทองดอกบวบ
  ทองเหลือง
  นาก
4. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของกรด
  เลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงิน
  รสเปรี้ยว
  นำไฟฟ้า
  มีค่าph<7
5. ลวดนิโครมมีส่วนผสมของ
  ทองแดงกับโครเมียม
  นิกเกิลกับโครเมียม
  นิกเกิลกับเหล็ก
  ทองแดงกับนิกเกิล
6. อากาศรอบๆตัวเราประกอบด้วยแก็สต่างๆจึงจัดอากาศเป็นอะไร
  สารละลาย
  ของผสม
  ธาตุ
  สารประกอบ
  คอลลอยด์
7. สารใดมีความเป็นกรดมากที่สุด
  เลือด
  น้ำ
  กรดในกระเพาะอาหาร
  น้ำลาย
  ชา
8. ข้อใดเป็นสมบัติของฝนกรด
  ค่า pH มากกว่า 7
  ค่า pH 0
  ค่า pH ต่ำกว่า 5.6 - 6
  ค่า pH ต่ำกว่า 7
9. สารส้มปลอมมีอะไรอยู่
  น้ำมะนาว
  น้ำมะขาม
  กรดกำมะถัน
  น้ำมะกรูด
10. น้ำโซดาสารใดเป็นสารละลาย
  แก็สออกซิเจน
  สี
  น้ำตาล
  แก็สคาร์บอนไดออกไซต์
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:08:12am