แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีคำตายสลับกัน
สวัสดีจ้า
ระทวยระทดใจ
สมสมัยนิยม
พิศวงงงงวย
ระแวดระวังภัย
2. ข้อใดมีคำตายทุกคำ
ระทมนักรักมากพิษ
ชอกช้ำระกำตรม
อกหักเพราะรักพลาด
จิตเขลาขลาดทุกข์ทับถม
ว้ายน่ากลัวจัง
3. คำใดจำนวนพยางค์ต่างจากพวก
ชันโรง
จักจั่น
แมงพู่
ตัวเหนี่ยง
ตั๊กแตน
4. ข้อใดมีพยางค์มากที่สุด
แมงคาเรือง
ตาปะขาว
ขนม
ตัวเต่าทอง
ตะบองพลำ
5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพยัญชนะ
เป็นตัวสะกด
เป็นไม้ทัณฑฆาต
เป็นพยัญชนะต้น
เป็นตัวการันต์
เป็นสระ
6. ข้อใดเป็นคำประสม4ส่วนทุกคำ
เธอเดินเร็วมาก
ธงชาติปลิวไสว
คนกลัวโจร
ฉันเกลียดรถติด
ขี่ม้าขาว
7. ข้อใดเมื่อเติมวรรณยุกต์เอกมีเสียงโท
คาว
ดาว
ผาว
ขาว
กาว
8. ข้อใดเป็นคำประสม3ส่วนทุกคำ
ปูนาขาเกเดินเซมา
เรือเสียอยู่ที่ท่า
ปลาว่ายน้ำในสระ
ว่ายน้ำเก่งมาก
พ่อจ๋าอย่าทิ้งหนู
9. ข้อใดมีอักษรควบไม่แท้
จราจรคับคั่ง
รถขนขนุน
ชามบายศรี
ปลาปักเป้า
หวัดดีครับ
10. ข้อใดไม่มีแม่ ก กา ทุกคำ
ขี้ฉ้อเอาแต่ใจ
สอพลอขอความดี
ขาวสวยหมวยน่ารัก
ประชาหน้าหมอ
พาราสาวะถี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 4:17:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::