แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดอ่านได้ทั้งอย่างอักษรควบและอักษรนำ
  ปริศนา
  ปฏิญาน
  ปริญญา
  ปกาศิต
  ประมาท
2. ข้อใดมีพยัญชนะเสียง ช
  
  
  
  
  
3. ข้อใดมีคำที่ใช้รูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกับเสียง
  หน้าผ่องแผ้ว
  เศร้ากว่าป้า
  เส้นหมี่ต้ม
  บ้านร่มเกล้า
  กินข้าว
4. ข้อใดเมื่อเติมวรรณยุกต์แล้วทำให้เสียงสระเปลี่ยนไป
  มา-ม้า
  นา-น้า
  เวน-เว้น
  เสีย-เสี่ย
  คาย-ค่าย
5. คำในข้อใดเมื่อเติมรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงโท
  เรือ
  ไถ
  เรา
  เสือ
  บาง
6. ข้อใดใช้สระน้อยรูปที่สุด
  โผล่
  แปลก
  เล็ก
  เผลอ
  แมง
7. เสียงพยัญชนะ ล มีกี่รูป
  2 รูป
  3 รูป
  5 รูป
  4 รูป
  1 รูป
8. คุณยายให้ฉันไปเก็บดอกโสน คำที่ขีดเส้นใต้อ่านว่าอย่างไร
  สาโน
  โสนะ
  สะโน
  สะโหน
  โสน
9. คำในข้อใดเมื่อเติมรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงเอก
  รบ
  เรือง
  แปลก
  ทาง
  ใส
10. คนขับรถโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง ข้อความนี้มีเสียงวรรณยุกต์เอกกี่คำ
  4คำ
  3คำ
  1 คำ
  2คำ
  5 คำ
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:29:29am