แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ไตรยางศ์มีอักษรทั้งหมดกี่ตัว
  24 ตัว
  9 ตัว
  50 ตัว
  44 ตัว
  11 ตัว
2. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
  ก ข ค ง จ ฉ ช ต ถ
  ง ณ น ม ร ล ฬ ย ฮ
   ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
  ก จ ข ส ห ย ร ฎ ฏ
  ฟ ห ก ส ข จ
3. “อย่าให้มันคงอยู่กูรำคาญ” มีคำเป็นคำตายเท่าไร
  คำตาย 4 คำ
  มีคำตาย 1 คำ
  คำตาย 2 คำ
  คำตาย 3 คำ
  มีคำเป็นทุกคำ
4. ข้อใดมีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นทั้งหมด
  ม้าขาว
  หาดทราย
  ฝนสาด
  เสือร้าย
  ผีปอบ
5. วัตถุในข้อใดดูดความร้อนดีที่สุด
  ก้อนหินสีเทาดำ
  กระดาษสีขาว
  ใบไม้สีเขียว
  หมาขนคำ
  ดอกไม้สีเหลือง
6. นมสดเป็นสารเนื้อผสมประเภทใด
  แขวนลอย
  สารละลาย
  แยกได้
  ประสม
  คอลลอยด์
7. สำนวนที่ว่า “อย่างลืมหูลืมตา” ควรใช้กับคำว่า
  น้ำท่วมปาก
  ฝนตกหนัก
  ทรายเข้าตา
  ตาเจ็บมาก
  สุนัขขี่เกียจ
8. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
  ได้ทีขี่แพะไล่
  น้ำร้อนปลาเป็น
  น้ำขึ้นรีบตัก
  ปลาหมอตายเพราะปาก
  แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
9. สารใดไม่ใช่สารเนื้อเดียว
  นม
  น้ำมะขาม
  โคลน
  ปูนขาว
  พิมเสน
10. ข้อใดเป็นภาคแสดงของ “ ป่าไม้ในภาคเหนือหมด”
  ใน
  หมด
  ป่า
  ภาคเหนือ
  ไม้
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:44:56am