แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. คำใดที่เขียนถูก
  ชลอ
  ชมด
  ชมภู
  ชะนี
  นี
2. คำใดที่เขียนผิด
  กิตติมศักดิ์
  เกมส์
  กำเหน็จ
  กินรี
  กะโหลก
3. คำใดที่เขียนผิด
  กบาล
  กฏ
  กระเพาะ
  กงสุล
  กะพริบ
4. คำใดที่เขียนถูก
  จั๊กจั่น
  จักรพรรดิ์
  จลศาสตร์
  จักร์
  จักรวรรดิ์
5. คำใดที่เขียนถูก
  จงกลม
  งูสวัส
  งบดุล
  งบดุลย์
  จงอย
6. คำใดที่เขียนผิด
  สมอง
  ฅน
  คน
  คทา
  ครองราชย์
7. คำใดที่เขียนผิด
  คะนอง
  คลินิก
  ครุศาสตร์
  คารวะ
  คุรุภัณฑ์
8. คำใดที่เขียนถูก
  ชลอ
  ชัชวาลย์
  ชีพตักษัย
  ชะลอ
  ชีวะประวัติ
9. คำใดที่เขียนผิด
  กระเพาะ
  กะลาสี
  กะเทย
  กะโหลก
  กลาสี
10. คำใดที่เขียนถูก
  ฉะบับ
  ฉะนั้น
  ฉนั้น
  ฉันท์ญาติ
  ฉนี้
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:03:14am