แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. กล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังเห็นภาพ
  ปวารณา
  พรรณนา
  สนทนา
  ภาวนา
  โพนทะนา
2. พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา เรียกว่า
  เล่นงาน
  เล่นปาก
  เล่นตัว
  เล่นลิ้น
  เล่นหัว
3. พระสงฆ์อาหาร ใช้กับคำใด
  ฉันจังหัน
  ทานข้าว
  กินข้าว
  หม่ำข้าว
  กินข้าว
4. การพูดชัดถ้อยชัดคำ เรียกว่า
  ฉับฉาน
  ฉาบฉวย
  เฉิดฉาย
  ฉาดฉาน
  ฉุนเฉียว
5. เรียกถ้อยคำที่คมคายว่า
  เคาะแคะ
  คาถา
  คำรวม
  คารม
  คำขาด
6. ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ เรียกว่า
  ที่นั้ง
  อาสย์
  ม้านั่ง
  เก้าอี้
  ผ้ารองนั่ง
7. การวิงวอนอย่างเร่งร้อน
  รบรา
  รบกวน
  รบเร้า
  ลบเลือน
  ลบล้าง
8. พูดเสียงแข็งคล้าย ขู่ เรียกว่า
  สำรวล
  สำนวน
  สำออย
  สำเนียง
  สำราก
9. พูดไม่ฉะฉานไม่ชัดเจน ไม่เต็มปาก
  อ้อมค้อม
  อ้อแอ้
  อ้อยอิ่ง
  อ้อยส้อย
  อ้อมแอ้ม
10. การรื้อฟื้นเรื่องเดิมม กล่าวเรียกว่า
  ขู่
  ขาน
  ขุด
  ขวาง
  รื้อ
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:57:11am