แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. คำในข้อใดต่างจากพวก
  Sunflower
  Lotus
  Table
  Tulip
  Orchid
2. คำในข้อใดต่างจากพวก
  rose
  elephant
  camel
  rabbit
  ant
3. We…………teacher.
  have
  am
  has
  is
  are
4. He …………boys.
  have
  am
  are
  has
  is
5. It……….a dog.
  am
  has
  is
  are
  have
6. I………four pictures.
  have
  am
  has
  is
  are
7. I………student.
  has
  are
  is
  am
  have
8. คำในข้อใดต่างจากพวก
  hoe 
  dish
  axe
  rake  
  spade  
9. คำในข้อใดต่างจากพวก
  bedspread  
  blanket 
  bolster
  rose
  sheet
10. คำในข้อใดต่างจากพวก
  vase  
  rocking-chair  
  bear
  telephone
  picture  
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:55:50am