แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดแปลว่า สีแดง
  white
  red
  yellow
  blue
  pink
2. คำใดไม่มีความหมาย
  cat
  my
  elephant
  dog
  fai
3. คำใดแปลว่า สถานที่
  part
  made
  find
  place
  round
4. คำในข้อใดเขียนผิด
  ping
  milk
  content
  buffalo
  black
5. คำใดแปลว่า สร้าง
  round
  made
  find
  place
  part
6. คำใดแปลว่า แบ่งแยก
  made
  place
  part
  find
  round
7. My……….is Maya.
  new
  name
  what
  am
  are
8. คำใดแปลว่า กลม
  round
  made
  find
  place
  part
9. I look ……….on sky.
  cow
  frog
  moon
  sister
  shirt
10. คำใดแปลว่า พิสูจน์
  round
  made
  find
  place
  part
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:13:50am