แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. หากต่อมไพเนียลมีการผลิตฮอร์โมนในปริมาณมากเกินไป จะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย
  ส่งผลให้ร่างกายสูงใหญ่ผิกปกติ
  ส่งผลให้เป็นหนุ่มสาวช้ากว่าปกติ
  ส่งผลให้เป็นหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติ
  ส่งผลให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตผิดส่วน
  ส่งผลให้ร่างกายแคระแกร็น
2. ต่อมพิทูอิทารี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร
  ต่อมไทรอยด์
  ต่อมเพศ
  ต่อมหมวกไต
  ต่อมพาราไทรอยด์
  ต่อมใต้สมอง
3. ข้อใดเป็นระบบประสาทสัมผัส
  ระบบประสาทซิมพาเทติก
  ระบบประสาทสมอง
  ระบบประสาทส่วนกลาง
  ระบบประสาทส่วนปลาย
  ระบบไขสันหลัง
4. ข้อใดเป็นผลมาจากการทำงานของสมองส่วนกลาง
  ความคิดสร้างสรรค์
  การมองเห็น
  การหายใจ
  การยิ้ม
  ความรู้สึกนึกคิด
5. สมองส่วนเซรีบรัมเกี่ยวข้องกับข้อใด
  การพูด
  การนอน
  การวิ่ง
  การเดิน
  การหมุนเวียนโลหิต
6. ข้อใดเป็นการดูแลรักษาระบบประสาทไม่ถูกต้อง
  การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
  ทำความสะอาดหูด้วยที่แคะที่เป็นโลหะ
  การออกกำลังกายด้วยการเดิน
  การตรวจการได้ยินอย่างสม่ำเสมอ
  ออกกำลังไม่หักโหมมากเกินไป
7. หากร่างกายขาดธาตุไอโอดีน ควรเลือกรับประทานอาหารประเภทใด
  เนื้อสัตว์ทุกประเภท
  ผักสด ผลไม้
  นมถั่วเหลือง
  ผักสีเขียวทุกชนิด
  ปลาทะเล
8. ต่อมไทรอยด์จะอยู่ในส่วนใดของร่างกาย
  ใต้สมอง
  ลำคอ
  ใบหู
  หลังใบหู
  รักแร้
9. การควบคุมปริมาณแคลเซียมในเลือดเป็นหน้าที่สำคัญของฮอร์โมนใด
  เอพิเนฟริน
  ฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์
  พาราฮอร์โมน
  ฮอร์โมนมิเนอราโลคอร์ติคอยด์
  ทรอฟิกฮอร์โมน
10. ข้อใดคือหน้าที่หลักของฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอน
  ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ
  ควบคุมความสมดุลของน้ำในร่างกาย
  ควบคุมการทำงานของระบบประสาท
  ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด
  ควบคุมการเต้นของหัวใจ
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:21:55am